Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 01.12.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/178-20

1. dan rada

01.12.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Jedinstvena Srbija

Života Starčević

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Evo, završavam brzo.
Međutim, i vi i ja znamo da je promocija rada gotovo jednako važna kao i sam rad, tako da bi Agencija trebalo da posveti više pažnje u tom smislu.
Takvu vrstu primedbi, recimo, nemam za sajtove Agencije za hartije od vrednosti, a pogotovo nemam za sajt Agencije za zaštitu prava u postupku javnih nabavki, iz prostog razloga što su jako informativni, jako sadržajni, sa puno linkova, kvalitetnim izborom informacija i ka relevantnim institucijama.
Jedinstvena Srbija će glasati za. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Dubravka Kralj.

Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Dubravka Kralj

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedniče, uvaženi gosti, dame i gospodo narodni poslanici, kako je borba protiv korupcije jedan od glavnih ciljeva Vlade Republike Srbije, potpuno je logično što se najveći broj narodnih poslanika opredelio da komentariše upravo izveštaj Agencije za sprečavanje korupcije, kako glasi njen novi naziv.

Ja se ne bih nešto preterano detaljno upuštala u analizu izveštaja, budući da su to kolege koje su govorile pre izuzetno dobro uradile, ali bih svakako istakla značaj Agencije za sprečavanje korupcije, jer smatram da njeno delovanje u mnogome komplikuje i kvari planove onih koji su planirali da se upuste u kriminalne radnje i da se prepuste nekim koruptivnim aktima.

Naime, zbog tog snažnog preventivnog uticaja koji Agencija za sprečavanje korupcije ima, smatram da njen rad predstavlja neophodnu i dragocenu kariku u borbi protiv korupcije.

Međutim, doprinos toj borbi dala je i Narodna skupština Republike Srbije koja je u prethodnom sazivu usvojila Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kojim su stvorene procesne pretpostavke za efikasniju borbu protiv krupne korupcije, one korupcije koja ulazi u kriminalnu zonu. Evo, prošlo je dve godine od početka primene tog zakona, dakle dve godine od kada su posebna odeljenja viših javnih tužilaštava i sudova i posebne organizacione jedinice MUP-a počele sa radom. Mislim da je to dovoljan period da se osvrnemo i sublimiramo dejstva koja je taj zakon proizveo u praksi. Od svih njegovih efekata ja bih naročito istakla to što je skraćena dužina trajanja postupaka u koruptivnim krivičnim delima.

Naime, razgledajući pojedine naučne radove i empirijska istraživanja koja su rađena na temu novih i modernih zakonskih rešenja u oblasti borbe protiv korupcije, došla sam do podatka koji bih navela, a to je da je posebno odeljenje Višeg suda u Novom Sadu 29% od ukupnog broja predmeta koji su primljeni u rad rešilo za manje od tri meseca, 21% od ukupnog broja predmeta koji su, ovo su podaci za prvu godinu rada tog posebnog odeljenja, to mi je važno da napomenem, znači 21% predmeta je rešen za manje od šest meseci, a 16% predmeta je rešeno za manje od godinu dana, računajući od dana prijema predmeta u rad.

Ova efikasnost i brzina u postupanju je izuzetno značajna, jer mislim da smo svi saglasni da važnije od zaprećene kazne za borbu protiv korupcije jeste svest o tome da će oni koji se njome bave biti otkriveni, da će njihove radnje biti detektovane i da će takvi delikti biti efikasno, brzo procesuirani i da će u tim postupcima biti izrečene adekvatne sankcije.

Zbog toga smatram, znači zbog ovih zakonskih rešenja koja sam navela, da Srbija, kao i svako odgovorno društvo, ima sve mehanizme za borbu protiv korupcije, kako one preventivne, kojima se u najvećoj meri bavi Agencija za sprečavanje korupcije, tako i ove represivne, o kojima sam govorila i koje su značajno unapređene zakonom koji sam pomenula.

Mislim da je jako važno da svi ti antikorupcijski propisi koje imamo budu jednako primenjeni na sve, kako one korumpirane, tako i one koji korumpiraju, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru, na sve političke subjekte, kako one koji učestvuju u izbornom procesu, tako i one koji taj proces bojkotuju. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Milica Nikolić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milica Nikolić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani predstavnici institucija, poštovani građani, u svom današnjem i ujedno prvom izlaganju osvrnuću se na prvu tačku dnevnog reda koja se odnosi na izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije iz 2019. godine.

Čitajući ovaj izveštaj, potpuno je jasno da je Srbija danas zemlja koja ne toleriše kriminal i korupciju i ko god se drzne da zanemari javni interes za koji radi naći će se pod lupom Agencije za sprečavanje korupcije.

Naš predsednik Aleksandar Vučić je u više navrata isticao i opominjao da partijska knjižica neće štititi nikoga od kršenja zakona. To nije samo isticano, već smo videli hapšenja funkcionera SNS za koje je postojala osnovana sumnja da su izvršili neka koruptivna dela. Nema zaštićenih kada je SNS u pitanju. Međutim, vlasnici partijskih knjižica na kojima piše Dragan Đilas misle da to za njih ne važi. Misle da je takva knjižica jača i od zakona i od države.

Nadležnost Agencije za sprečavanje korupcije je ustanovljena i Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, odnosno nadležnosti su kontrola finansiranja političkih subjekata, vođenje evidencija finansijskih izveštaja političkih subjekata, zatim organizacija i koordinacija posmatrača izborne kampanje, kao i davanje saveta i mišljenja kada je primena ovog zakona u pitanju.

Pa, kada smo kod ove kontrole finansiranja političkih subjekata, u skorijem periodu je izašlo u medijima kako je jedna privatna produkcijska kuća u vlasništvu jedne novinarke finansirala emitovanje spotova u predizbornoj kampanji na televizijama N1 i Nova S. Dakle, jedna privatna produkcijska kuća u vlasništvu novinarke, u medijima se navodi Jovana Polić, platila je emitovanje spotova koje je kasnije ustupila stranci Dragana Đilasa. Pa, da li je dovoljno da samo ta novinarka tvrdi da to nema veze sa opozicijom?

Vizuelno, ti spotovi jako podsećaju na kampanju kakvu je vodio tzv. Savez za Srbiju Dragana Đilasa. Ova novinarka je kasnije, kako se navodi, besplatno ustupila te snimke i kada su je mediji pitali zašto baš Draganu Đilasu, ona je rekla – pa, niko drugi nije hteo. Pošto se navodi da to nije platila politička stranka, kako sam zakon nalaže, i pošto ne postoji nikakva pravna i faktička veza između njih, da li je moguće da se i u ovom slučaju kada je Dragan Đilas u pitanju zakon zaobiđe? Ako ništa drugo, postavlja se pitanje javnog interesa, dok na jednoj strani imamo Aleksandra Vučića koji neumorno radi i gradi i auto-puteve i mostove i fabrike i bolnice. Znate, taj auto-put ne koristi samo Aleksandar Vučić, koristi ga i koristiće ga naš narod.

Šta nam se na drugoj strani nudi? Dragan Đilas, koji nam šta poručuje? Kako da nađemo poreski raj za osnivanje nekih firmi, kako da zaobiđemo zakon za sprečavanje korupcije, kako da steknemo preko 30 nekretnina. Pa kojim to poslom treba čovek u Srbiji da se bavi?

Zaista se nadam, verujem u državne institucije i apelujem da istraže sve ove afere, jer koliko god neko bežao od zakona, ruka pravde ga ipak stigne. To zna naš pošteni narod, koji je jasno u junu rekao da želi još i puteva i fabrika i bolnica. Narod je i u mojoj Požegi prepoznao napore SNS, koja je za jedno vrlo kratko vreme uspela da indeks transparentnosti pomeri sa 40. na 54. i da se na rang-listi svih opština Požega nađe, umesto na dotadašnjem 65, sada na 29. mestu, i u mojoj Požegi i u celoj Srbiji. Zbog toga je narod dao punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i SNS, da bi naša Srbija ponosno išla napred, naša moderna i pristojna Srbija. Živela.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Nikolić.
Reč ima narodni poslanik prof. dr Jahja Fehratović. Izvolite.
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Ohrabruju stvari da je ova Vlada opredeljena za borbu protiv korupcije i kriminala i ono što smo danas čuli od gospodina Damjanovića, da će se Agencija ažurnije baviti svim onim što se bude njoj slalo. Međutim, mi smo imali u prethodnom periodu jako puno puta intervencije baš kada je u pitanju korupcija, ali nije to sve rešavano na onaj način na koji bi trebalo.

Baš u ovom domu, 2019. pa i 2020. godine, mnogo puta je govoreno o velikoj korupciji, višemilionskoj korupciji, recimo, kada su u pitanju putevi, gde je od građana Tutina, Sjenice, Novog Pazara lokalna vlast uzimala novac za izgradnju državnih, regionalnih i gradskih puteva. Očekivali smo da Agencija preispita to, s obzirom da su dokazi i svedočanstva građana tim putem bila obznanjivana, pa čak da su nekada i pečatima mesnih zajednica ili nekih privrednih, opštinskih, odnosno gradskih institucija pečaćene te potvrde, da su od građana uzimani konkretno novci za određene stvari koje su vezane za infrastrukturu puteva.

Takođe, vreme je da se i Agencija pozabavi mnogim drugim koruptivnim radnjama za koje možda do sada nije imala mogućnosti, kao što je radnja prilikom izgradnje stadiona FK Novi Pazar. O tome smo jako puno pričali, o tome se puno istraživalo. Takođe, reč je o višemilionskoj proneveri sredstava, građevinskoj mafiji, od kojih su neki od sudionika čak i doživeli određene vrste sudskih epiloga, ali oni koji su bili najodgovorniji za to još uvek nisu.

Ohrabruju i ova hapšenja, iako začuđuje to da i dalje gradski oci, recimo grada Novog Pazara, kažu da stoje iza tih ljudi koji su počinili kriminal, iako jedan od njih jeste priznao krivicu i nalazi se na odsluženju kazne, opet gradonačelnik kaže da su to pošteni ljudi iza kojih treba stajati, i on lično.

Veoma bi bilo važno da se Agencija pozabavi prvim izveštajem, nakon puno godina, Državne revizorske institucije za Sjenicu, gde je već sada utvrđeno da je preko 262 miliona u prethodnom periodu nenamenski istrošenih para.

Takođe bi bilo važno da se Agencija pozabavi time kako je moguće da je bivši predsednik Sjenice, gospodin iz stranke SDA, Hazbo Mujević potpisao ugovor o poklanjanju 800 hektara državne površine jednoj stranoj firmi kao podsticaj njenom projektu. Dakle, to je nešto čime se nikada Agencija nije bavila, kao što nije u dovoljnoj meri bavila niti velikim mahinacijama u azilantskom centru, recimo Sjenica, gde je to takođe jedna od fabrika za ispumpavanje budžetskih i svakih drugih para.

Naravno da je vrlo važno da se Agencija bavi i svim ostalim kriminalima i velikim koruptivnim aferama. Ja ću samo taksativno pobrojati neke od tih afera koje su do sada, iako smo mi ukazivali mnogo puta, pa i davali dokaze, ostajale uglavnom na verbalnoj komunikaciji, a nisu nikada tretirane na onaj način na koji bi trebalo. Zato se nadamo da će nakon ovih dodatnih mehanizama i Agencija za borbu protiv korupcije imati više i snage i mogućnosti da do kraja ispita i te slučajeve, kakav je slučaj sa onim što je danas koleginica Pramenković spomenula, tom fabrikom za sušenje bilja na Pešteru, tutinskoj opštini kojoj su više puta iz budžeta grada Tutina dodeljivana sredstva, višemilionska sredstva, a koja nije završena i u kojoj se ni desetina onoga što joj je dodeljeno nije utrošila za ono što je vidljivo golim okom.

Takođe, više puta iz budžeta grada Tutina su izdvajana sredstva za filterska postrojenja za gradski vodovod i puno puta su dobijane međunarodne donacije, a građani tog grada i dalje nemaju pijaću vodu. Dakle, reč je o zaista velikom ispumpavanju sredstava. Kao što je, recimo, 80 miliona duga komunalnog preduzeća „Sjenica“ koje je ostavilo prethodno rukovodstvo, iako to preduzeće prema dohotku posluje. Kako je to moguće? Gde je taj novac?

Naravno da je vrlo važno da se ispita i afera filtera u Novom Pazaru, gde je veoma velika koruptivna radnja urađena, i to baš posredstvom velikih državnih funkcionera, tada i visokih dužnosnika, kao i ono što se danas jako spominje, a tiče se i lokaliteta istorijskog spomenika Pazarište u Novom Pazaru i ugostiteljskih objekata gde se pominju velike malverzacije.

Nadamo se da je ono što je započeto samo tek naznaka svega onoga što će se u narednom periodu, kada je u pitanju borba protiv korupcije, događati, a posebno u ovim krajevima koji su godinama zbog različitih vrsta ustupaka bili tolerisani kada je u pitanju korupcija i da ćemo jednostavno dočekati da se istrebi sve ono zlo koje je uništavalo i uništava sve naše krajeve, a posebno one manje sredine ili nacionalno osetljive. Izvinjavam se, ovim ću i završiti, smatramo da je najveći vid patriotizma ukazati na lopovluk, na kriminal, na zloupotrebu javnih dobara, kao što mi to ovde radimo. Hvala.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Vesna Nedović.
Izvinite, koleginice Nedović, pošto se javio gospodin Dejan Damjanović.
Izvolite, replika.

Dejan Damnjanović

| Direktor Agencije za sprečavanje korupcije
Pošto vidim da očekujete moj odgovor, moje poštovanje i hvala vam što verujete u nas, kao i što nam upućujete ovo pitanje koje ste nam uputili.
Prethodno bih želeo da vam skrenem pažnju da Agencija nema istražna ovlašćenja. Mi smo jedan preventivni organ koji se bavi korupcijom u skladu sa svojim nadležnostima koje mi imamo.
Ono što sam vam rekao u prvom delu, ja sam rekao da mi možemo i dalje, i ako postoji bilo šta pa se odnosi na ljude koji su javni funkcioneri Republike Srbije ili državni službenici na položaju, da su sve predstavke dobrodošle, koje ćemo mi razmotriti i pozabaviti se njima. Eventualno, mi kada vidimo da nešto nije za nas, mi to prosledimo nadležnom državnom organu, da li je to tužilaštvo, da li je to MUP, koji ima odeljenja koja se time bave, itd. Jednostavno, Agencija nema ta ovlašćenja i mi nemamo mogućnosti da se time bavimo.
Spomenuli ste DRI. Oni imaju svoje nadležnosti i oni prilikom postupanja i kada donesu svoje odluke, oni daju ili preporuke kojima nalažu da se nešto reši odnosno ispravi, a ako ima osnova za nešto drugo, oni pokreću postupke koji su isto u njihovoj nadležnosti. Hvala.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem.
Jahja Fehratović, replika.