Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 01.12.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/178-20

1. dan rada

01.12.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima Dejan Damjanović. Izvolite.

Dejan Damnjanović

| Direktor Agencije za sprečavanje korupcije
Gospođo Pramenković, samo sam hteo da vam ukratko kažem neke nove informacije koje će biti vama veoma interesantne s obzirom da smo rekli da je 1. septembra stupio novi zakona, odnosno Zakon o Agenciji za sprečavanje korupcije i tim zakonom su povećane nadležnosti Agencije u sektoru za prestavke. Ovo o čemu ste vi govorili tu ima ljudi koji nisu funkcioneri, koji znači nisu target grupa naša i mi sa tim ljudima, ali ne kažem da mi ne možemo dalje da radimo, da tražimo dokaze i sa drugim državnim organima, što jeste naša obaveza i sarađujemo u donošenju važnih odluka, odnosno da pomognemo da se neki problem reši.
Jednostavno bih vam predložio da uvek kada imate neku dilemu, uvek kada dođete do nekih podataka koji su za vas relevantni, da se napiše jedna prestavka Agenciji koja sada može da postupa i po anonimnim prestavkama u posebnim okolnostima što ranije nismo mogli. Mi kada dođe neka anonimna prestavka mi smo nju prosleđivali drugim državnim organima i tu smo morali da stanemo jer nismo imali ovlašćenja i nadležnosti da to radimo.
Sada mi to kud i kamo možemo da radimo kvalitetnije, samo je bitno da ljudi imaju poverenja u nas da nam daju sve podatke koji su relevantni i što kažu – meso, odakle mi možemo da krenemo i da počnemo tim problemom da se bavimo. Mi to vrlo, sad radimo, moram priznati, mislim da radimo stvarno kvalitetno, gde smo maksimalno fokusirani na problem, gde tražimo i pokušavamo da dođemo do informacija koje nama budu na neki način dostavljene, da proverimo sa državnim organima, da proverimo sa funkcionerima podatke koje smo dobili.
Što se tiče nekog sukoba interesa, jer ste u jednom trenutku rekli da je gradonačelnik, znači mi i dalje brinemo i vodimo brigu o imovini gradonačelnika, predsednika opština i ljudima u lokalnim samoupravama.
Ono što je bitno je da tu kada negde vidite spregu sa nekim ko je, ako postoji neka povezanost među njima ili postoji bilo koji osnov da mi možemo posle da dokažemo da je on zahvaljujući položaju u kome se nalazi zloupotrebio to i nekom dao nešto što po zakonu nije imao pravo, opet kažem trebate, mi možemo i da, znate šta mi edukujemo mi pokušavamo da pomognemo. Znači uvek, ako se proceni da je potrebno da neko dođe, da je potrebno, mada sada je korona i ova situacija je strašno iskomplikovala naš vid komunikacije sa vama, jer smo mi stvarno se trudili da maksimalno izađemo u susret i uvek pomognemo, pogotovo sada kada imamo i novi zakon, gde mi trebamo da jednostavno ljudima pokažemo koje su izmene, da im kažemo koje su naše nove nadležnosti, da kažemo šta mi u stvari stvarno radimo.
Znači, da u takvim nekim situacijama, neko ko će to da uputi nama. Mi imamo mejl, jer stvarno mogu da se pohvalim, evo ja sam zamenik direktora dve godine i ja stvarno mogu da se pohvalim da je fidbek prema nama sjajan, da kažu da mi odgovorimo, ako ne istog dana, da odgovorimo sutradan. Naravno, SUP obavestimo da smo se upoznali sa problemom i da ćemo o tome da obavestimo.
Znači, jednostavno, treba nam komunikacija sa vama, jer nama to može mnogo da znači. Vi ste na lokalu, vi znate šta se tamo dešava. Mi nažalost nemamo mogućnosti da mi možemo to da pratimo na dnevnom nivou, ali mi možemo zahvaljujući vama da na tome radimo. Nadam se da stvarno pomognemo i da eto u sledećoj godini u izveštaju navedemo nešto da smo uradili sa vama zajedno. Hvala.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici u skladu sa članom 87. određujem pauzu i sa radom nastavljamo u 15,00 časova. Hvala.
(Posle pauze.)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Dame i gospodo, nastavljamo sa radom.
Sledeća na listi prijavljenih narodnih poslanika je Nataša Mihailović Vacić.
Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Nataša Mihailović Vacić

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala, predsedavajući.

Koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi gosti, na samom početku želim da kažem da će Socijaldemokratska partija Srbije podržati u danu za glasanje predložene zaključke i time, zapravo, dati podršku i samim izveštajima o kojima danas raspravljamo.

Ja ću u svom izlaganju govoriti o Izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije, zato što je za nas u Socijaldemokratskoj partiji Srbije borba protiv korupcije su suštinski važna i preduslov je stvaranja boljeg društva, društva jednakih šansi za sve, društva u kojima će građani moći u svakom trenutku da ostvare svoja prava, bez obzira na socijalni položaj.

Socijaldemokratska partija Srbije se i programski i vrednosno zalaže za doslednu borbu protiv korupcije i njenih uzroka, naravno.

Za mene lično, ali i za moje kolege iz Socijaldemokratske partije Srbije, dakle, poslanike kao nosioce direktnog suvereniteta građana, važno je da u ovakvim raspravama ne samo ponavljamo i iščitavamo u samom plenumu ono što već piše u izveštaju, već da ovo vreme iskoristimo da vidimo kako najbolje u budućem periodu zajednički možemo da se izborimo sa korupcijom, na koji način da unapredimo i zakonske i zakonodavne okvire i da ojačamo institucije, jer razni parametri određuju kvalitet društva. Jedno od njih je svakako korupcija i spremnost da se sa korupcijom izborimo.

Jedan od, takođe, bitnijih parametara su i protekli izbori na kojima je narod vrlo jasno prepoznao i dao podršku i izabrao nas da se još žešće upustimo u borbu za ostvarenje njihovih prava, a jedno od najvažnijih prava građana jeste upravo to da imaju snažne institucije u kojima mogu da ostvare svoja prava, da imaju osećaj da institucije stoje iza njih, da ih štite, jer ako se ne olakša građanima put za ostvarivanje neke potrebe, tada se ni korupcija ne može iskoreniti i borba protiv korupcije u tom slučaju teško da može da bude efikasna.

Jedino unapređivanje i sveobuhvatno sazrevanje i jačanje institucija upravo stvara to olakšanje i jeste put ka smanjenju korupcije, jer građanin koji može da ostvari svoja građanska prava legalno nema potrebu nikoga da korumpira.

Za nas u Socijaldemokratskoj partiji Srbije to je, uz nezavisno pravosuđe, jedan od sigurnih načina da se iskoreni korupcija i ljudi žive normalno, da Srbija postane snažna, demokratska, građanska država sa punopravnim članstvom u EU.

Dakle, samo sa jakim institucijama građani naše zemlje mogu biti jednaki pred zakonom, mogu da razvijaju svoja preduzeća, da pristojno i dostojanstveno žive od svog vrednog rada, bez obzira na političku, nacionalnu, versku ili bilo koju drugu pripadnost.

Kao što vidite, neću se baviti visokom korupcijom zato što nama u SDPS ljudi su preči od velikih reči. Visokom korupcijom treba da se bave nadležne službe i institucije u ovoj zemlji čiji je to posao. Mi se bavimo malim čovekom, da konačno uredimo društvo tako da on postane veliki pred institucijama i da stvorimo upravo taj osećaj da zna da prepoznajemo i osećamo potrebe građana i da njihov život unapređujemo iz dana u dan. Zbog toga su nam i dali podršku.

Jačanje kapaciteta Agencije za borbu protiv korupcije je, takođe, izuzetno važno, kao i stvaranje registra slučajeva korupcije i periodično javno objavljivanje imena svih počinilaca.

Agencija za borbu protiv korupcije treba nezavisno da nastavi svoj rad, kao i do sada, ali treba i da na raspolaganju ima dovoljno kadrova i, naravno, materijalnih mogućnosti za to.

Jedna od nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije jeste i istraživanje, praćenje i analiza podataka o stanju korupcije.

Moja koleginica je govorila o poslednjem istraživanju o percepciji građana o korupciji u Srbiji. Vidi se da građani Srbije, njih oko 84% smatra da korupcija u velikoj meri utiče na naše društvo u celini.

Za građane Srbije jasno je to istraživanje pokazalo, korupcija ostaje jedan od tri najveća problema sa kojima se suočavaju, pored niskih plata i nezaposlenosti, ali je takođe jako važno napomenuti da je, prema istraživanju, najbolju ocenu za borbu protiv korupcije dobila upravo Vlada Srbije. Građani su Vladi dali ocenu 2,4 od 5, slično kao i policiji. To ne čudi, budući da je borba protiv korupcije godinama prioritet vlasti u Srbiji. Ipak, da nas to ne uljuljka, novi indeks percepcije korupcije pokazuje da je ona i dalje na izuzetno visokom nivou.

Ono što je meni skrenulo pažnju u izveštaju jeste deo koji se tiče modela lokalnog antikorupcijskog plana. Dakle, u skladu sa obavezom iz akcionog plana za Poglavlje 23, Agencija je izradila model antikorupcijskog plana i metodologiju za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana.

Od kada je predstavljen model 2017. godine, ako se ne varam, prvi put, pa do 16. decembra 2019. godine, kada su poslednji put jedinice lokalne samouprave izvestile agencije o ovom procesu, lokalni antikorupcijski plan usvojila su 102 grada i opštine. Dakle, to je 70% od ukupno 145 jedinica lokalne samouprave.

Sada neću navoditi koliko je od tog broja izradilo plan potpuno usaglašen sa modelom, koliko delimično usaglašen, a koliko po formi i sadržaju, apsolutno nema nikakve dodirne tačke sa onim što je model.

Naravno, neću jer ne znam. Da znam, vrlo bih volela da imenujem te opštine koje uopšte nisu izradile lokalni antikorupcijski plan niti postupile po onome na šta su dužne, ako dobro razumemo. Za otvaranje Poglavlja 23. izuzetno važan jeste upravo model lokalni antikorupcijski plan.

Mene zanima, koje opštine ili da sad olakšamo, možda nema ni dovoljno vremena, da ih sada sve nabrajamo, da nam objasnite zašto sve opštine u Srbiji nisu od 2017. godine, pa do današnjeg dana, ispunile svoju obavezu u skladu sa obavezama iz Akcionog plana i da možda dam predlog da u narednom nekom periodu, ukoliko lokalne samouprave ne urade ono što im jeste posao, kako bi se što uspešnije i efikasnije borili sa korupcijom i sveli je na onaj nivo da građani mogu da osete boljitak i napredak kvaliteta svojih života? Ja vas molim da se ubuduće obratite nama kao nosiocima, opet ponavljam, suvereniteta građana i nadležnim odborima Skupštine Srbije, pa da vidimo kako taj problem možemo zajednički da rešimo i da eventualno zatražimo i od Ministarstva za lokalnu upravu da nam pomogne u tom procesu da lokalne samouprave urade ono što im jeste posao.

Ja bih ovde završila. Samo za kraj da dam jedan kratak zaključak ovoga o čemu sam zapravo govorila. Korupcija jeste otrov svakog društva. Stara je koliko je i samo društvo. U teoriji postoji mnogo različitih i zanimljivih teorijskih objašnjenja korupcije i njenih uzroka. Čini mi se da ni jedna ne može sama za sebe da objasni fenomen korupcije u potpunosti, ali uočila sam da bar deo problema korupcije može biti objašnjen gotovo svakom teorijom koja je o korupciji izvedena.

U svakom slučaju, kada govorimo o korupciji možemo da zaključimo i to da koliko god društvene nauke proučavale čoveka i njegove socijalne i interpersonalne odnose večita tajna ostaje pitanje zašto se čovek ponaša u određenim situacijama sebično i pohlepno, što zapravo i jesu neke od osnovnih karakteristika korupcije, a povezano sa tim svakako jesu i pitanja šta i kako tačno mi možemo da uradimo na planu lečenja od tih večitih bolesti.

Dakle, da kao društvo nađemo lek za sebičnost, pohlepu, nemoral, a onda ćemo se samim tim izboriti ili bar naći još bolji način da se izborimo sa korupcijom. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Narodni poslanik magistar Slavenko Unković.
Izvinjavam se, sad sam tek video, Dejan Damjanović. Izvolite.

Dejan Damnjanović

| Direktor Agencije za sprečavanje korupcije
Poštovana gospođo Mihailović Vacić, meni je izuzetno drago da ste vi prepoznali važnost prevencije u borbi protiv korupcije i da uopšte u parlamentu pričamo o ovome kao nečem veoma bitnom i nečemu što će biti i što će pomoći da u ovom dugotrajnom procesu koji radimo u stvari preveniramo i rešimo tim antikorupcijskim planovima i da na lokalu antikorupcija postane nešto veoma bitno, odnosno da se u svim segmentima društva radi na poboljšanju i unapređenju kako bi mi u nekom trenutku mogli da dođemo do kraja tog i ako možemo da ga makar smanjimo.
Izuzetno mi je drago, kažem, da ste vi to shvatili, primetili i da to pitate, ali ovako ja ću vam reći, vrlo kratko, da je Agencija izgradila model LAP i da pruža podršku jedinicama lokalne samouprave u tom procesu, u svakom slučaju.
Međutim, taj proces nije za sve lokalne samouprave bio prioritet, bez obzira što je predviđen Akcionim planom za Poglavlje 23.
Mi smo u stvari imali i kampanju u 2018. godini, ne znam koliko se sećate, i koju smo, naravno iz budžeta su izdvojena sredstva, i mi smo pokušali da to približimo malo i da kampanjom malo promovišemo te lokalne antikorupcijske planove i da to dopre do svih ljudi i do svih lokalnih opština i gradova i da se na tim planovima ozbiljno radi.
Agencija može samo da apeluje, nažalost, na lokalne samouprave, da realizuju tu obavezu i da nastavi da pruža tu ekspertsku pomoć u tom procesu.
Ostalo je sve na jedinicama lokalne samouprave, koje trebaju svaka da preuzme svoj deo odgovornosti u procesu borbe i sprečavanja korupcije, što znači da mi jesmo i dalje tu. Znači, ja znam više puta se dešavalo da neko pozove i pita kako, da li može, znači stvarno se trudimo da u svakom segmentu, svaka nadležnost koju mi imamo, maksimalno izađemo u susret, pogotovo što je uopšte novo sve, zakon je nov. To su sve stvari koje su, da kažem, bila novina i jednostavno sa njima se treba upoznati.
I u ovo vreme u kome živimo, mi smo se trudili i radili smo i on-lajn te tzv. „veb sesije“, u kojima smo mogli da uradimo nešto, da ljudima pomognemo, da damo informacije kako bi mogli ljudi da ispune svoje obaveze.
Što se tiče gradova, ne znam da li je možda pristojno da o tome puno pričam, ali od većih gradova na primer koji nisuu radili to su Beograd, Niš, Čačak, to su gradovi koji nisu uradili LAP-ove.
Inače, na sajtu Agencije se nalaze svi ti podaci koji su relevantni, koji su bitni i uopšte i za upoznavanje sa instrumentima, a i uopšte informacije koje se tiču tih lokalnih antikorupcijskih planova i šta je potrebo da se uradi.
S druge strane, tu je stručna služba i kolege koje stvarno predano to rade i koje će prihvatiti da u svakom trenutku pruže bilo kakvu vrstu pomoći koja je tim povodom potrebna.
Što se tiče nekih brojki, ja sad onako nešto što mogu iz glave da vam kažem, znam da je 106 opština, da li je tako, 106 je urađeno, nekih 73% od onoga, ali još uvek je to za nas, moram priznati, nezadovoljavajuće kao što ste i vi rekli, ali da vam kažem, drago mi je da vi to prepoznajete jer ste vi, vi nama možete u tome da pomognete i lepo je što predlažete da mi dođemo i ovde kažemo šta nama treba kako bi mi te svoje nadležnosti i uopšte to uspeli da lakše i bolje sprovedemo. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
(Nataša Mihailović Vacić: Javljam se za reč.)
Šta? Replika?
(Nataša Mihailović Vacić: Nije replika, samo da se zahvalim.)
Ne može, ne postoji u Poslovniku „zahvala“. Nemojte da me terate da kršim Poslovnik.
Nataša vam se zahvaljuje.
Idemo dalje.
Nataša izvinjavam se, nemate pravo na repliku jer ništa loše nije rečeno.
Magistar Slavenko Unković. Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Slavenko Unković

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Poštovani predsedniče…
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Jeste li preboleli koronu?