Osma sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.04.2021.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osma sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/123-21

2. dan rada

20.04.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:40

OBRAĆANJA

...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS
Zahvaljujem se, predsedniče Skupštine.

Uvažena ministarka, poštovane kolege, građani Srbije, mislim da smo današnjeg dana i prethodnih dana govorili puno stvari koje se tiču energetike i svega onoga što se tiče i što se dešavalo oko nas.

Sada, kad smo govorili vezano o ovoj zelenoj energiji, to je nešto na čemu ćemo raditi i Vlada i svi mi ovde ćemo dati podršku da se ovo sve izglasa, jer je ovo neophodno za sve nas koji živimo u bilo kom delu ove naše zemlje Srbije.

Bar malo veći problem biće u tim našim sredinama koje su malo nerazvijene, koje imaju problema sa budžetima, gde lokalne samouprave bi trebale normalno da zajedno sufinansiraju određene stvari, određene projekte, koje sada donosimo ovde, konkretno vezano za građane tih lokalnih samouprava. Mislim da ćemo na tome imati mogućnost da na tome radimo da obezbedimo sredstva.

Kada govorim o tim malim sredinama, ja govorim i o mojoj opštini, odakle ja dolazim, Svrljig. Svrljig je opština koja ima kapacitete vezano za solarne panele, gde smo i ranije imali određene investitore, gde očekujemo da će doći još neko da tamo uloži u te solarne panele, da se obezbedi ta energija zelena, da radimo na vetro-generatorima i normalno da koristimo i vodu.

Ali, za sve nas koji živimo u tim malim sredinama jeste energija, tzv. zelena energija kroz poljoprivredu, kroz otpatke, gde to moramo mnogo više koristiti, gde moramo da više stimulišemo takve sredine. Ja znam samo tamo u našem kraju, baš u Blacu, farma krava, mleka i svega onog, odakle se proizvodi i energija.

Mislim da je ovo sve što radimo veoma bitno, neophodno da se donesu ovi zakoni vezano za geološka ispitivanja, za rudarstvo, za ovo što sada govorimo i na tome moramo svi raditi, jer dešavalo se ranije, dešava se i sada da pojedinci rade, iskopavaju određene stvari, konkretno kamenolomi, gde mislim da je potrebno i oko toga da radimo, ovaj zakon će to da obuhvati, gde ima potreba da se sve to uvede u zakonske tokove, gde lokalne samouprave ne dozvoljavaju, jer nemamo nikakav uticaj na to da li će neko raditi, da li će neko otvoriti kamenolom, zato što se sve te dozvole dobijaju od strane nadležnog ministarstva, a sve je to ono što nam je priroda dala, sve je to ono šta moramo čuvati i sve je to ono šta može dati rezultate da narodi i da ljudi žive u tim područjima bolje.

Sve ovo što govorim jeste potreba svih nas da radimo na tome, da naši građani mogu da naprave solarne panele, da obezbede energiju za sebe, da uštede svoj budžet i da mogu na kraju da to plasiraju i prema Elektrodistribuciji.

Ja mislim da svi ovi zakoni koje ste predložili, uvažena profesorka, su zakoni koji su veoma bitni za nas, za sve nas na teritoriji cele Srbije. Ja ću svim srcem podržati sve ove predloge zakona kao poslanik i predsednik USS, jer sam i u prethodnom periodu podržavao predloge koji su bitni za sve građane, sa posebnim akcentom na jugoistok Srbije, na male sredine, jer je tamo mnogo veća potreba da se ulaže. Ali, vi to već sve razumete. Radi se i u tim malim sredinama. Očekujem da ćemo imati mogućnost da neke subvencije koje daje Ministarstvo ili Vlada, budu povećane za područja kao što su Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han i da tamo obezbedimo bolje uslove života.

Hvala još jednom. Ja ću glasati za ove predloge.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.
Četvrta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanik dr Boban Birmančević i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Pisanim putem amandmane je povukao narodni poslanik dr Boban Birmančević na članove 57, 72, 134. i 146. Predloga zakona.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević, predlagač.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani predsedavajući, poštovana potpredsednice, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije je zakon, rekao bih, pre svega, posvećen upravo građanima i prava je prilika da građani iskoriste sve što im ovaj zakon zaista i u osnovi može pružiti.

Za početak, matematika je vrlo jednostavna. Od 100% resursa koje je potrebno utrošiti da bi bila urađena izolacija, najjednostavnije rečeno, jedne stambene zgrade, 50% je potrebno da obezbede korisnici, a 25% je od strane budžeta Republike Srbije, 25% od budžeta grada i opštine. Znači, 50%, pola-pola kako bi rekao naš narod. Siguran sam da će i za ovih 50% koje građani treba da obezbede se naći način da im se pomogne kod banaka i kod drugih izvora za finansiranje.

Prosto, u vrlo kratkom vremenskom roku povratni efekat je višestruk i, između ostalog, na duži rok i smanjena potrošnja drugih resursa i upravo jedan od razloga da uz povećanje obnovljivih izvora i veću efikasnost potrošnje električne energije i svake druge energije koju dobijamo jednostavno idemo u pravcu energetske efikasnosti, ali i jačanja našeg energetskog sistema.

Neću se javljati više. Svi amandmani koje sam podneo na ove zakone su naravno u interesu pojašnjenja i davanja odgovara na pitanja koja su i meni bila nejasna. Zahvaljujem na prihvatanju.

Ono što hoću za kraj da poručim svima to je da ovi zakoni zaista su zakoni budućnosti Srbije, zakoni koji će garantovati i građanima Srbije, ali i investitorima i svima onima koji misle dobro Srbiji svetlu i zelenu budućnost, ali da bi mi uopšte pričali o primeni ovih zakona, da bi koristili blagodeti koje će sigurno biti proizvod svega ovoga što usvojimo večeras, a nadam se da hoćemo. „Neverne Tome“ koji jednostavno izmišljaju i lažu, prvo sebe, pa i pokušavaju da slažu neke druge, ali to je njihov problem. U tim lažima nema istine i nema budućnosti i u tim lažima će ostati na mestu gde jesu, a stoje van ove Skupštine i verovatno će tu ostati jedan jako, jako dug period.

Između ostalog, njihov je problem šta će, ali ono što bih zamolio sve građane, da bi to bilo jasno, da znaju, da ne sumnjaju u ovo, da ono što je predlog ovog ministarstva i sve ono što je podržano od strane predsednika Aleksandra Vučića, jednostavno, zasnovano je na realnim osnovama finansiranja, zasnovano je na realnoj priči i to jednostavno ima budućnost. To znaju svi ovi ljudi koji sede u ovoj sali, ali znaju i naši građani koji slušaju i gledaju ovaj prenos. Time bih ja završio, uz punu podršku ovim zakonima. Predaja nikada nije opcija.

Molim vas, obraćam se građanima, molim vas da bi sve ovo uradili potrebno je da prvo pobedimo Kovid-19, da pobedimo ovog nevidljivog neprijatelja. Dajte, ljudi, da se vakcinišemo. To je minimum minimuma što možemo svi da uradimo i da zaštitimo i sebe, svoje najbliže, svoje komšije, svoje prijatelje, svoje kolege na poslu, da zaštitimo svoje sugrađane, da pomognemo svojim gradovima, svojim opštinama, da pomognemo državi Srbiji i da jednostavno pobedimo Kovid, da krenemo dalje.

Posla ima, budućnost je zdrava, budućnost je zelena, budućnost je svetla, ali hajde da se vakcinišemo i da pobedimo ovog nevidljivog neprijatelja i da idemo dalje. Posla ima puno. Kojim putem idemo trasirao je predsednik Aleksandar Vučić. Idemo tim putem i imamo svetlu, ponoviću još jednom, svetlu, zelenu i uspešnu budućnost za državu Srbiju. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatamo amandman. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 57. amandman je podneo Odbor privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatamo amandman. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 72. amandman je podneo Odbor privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatamo amandman. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 79. amandman je podneo narodni poslanik dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Pošto sada raspravljamo o Predlogu zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, ja vas molim da, ako možemo, racionalno upotrebljavamo vreme do kraja ove diskusije.
Tako da, molim preostale govornike da imaju u vidu da smo pri kraju rasprave i da budu što kraći, ukoliko može.
Reč ima narodni poslanik Tomislav Janković.
Izvolite.