Prva sednica (konstitutivna), 02.08.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Stranka slobode i pravde

Marinika Tepić

UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Izvukli ste se posle. Reagovali slušajući nas iz opozicije koji smo molili da se uozbiljite, da ozbiljno pristupite ovoj situaciji.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Poslanice, molim vas, vreme vam je isteklo, a pri tom se neposredno obraćete, što je takođe suprotno Poslovniku. Možemo li ovim da okončamo ovu polemiku? Vrlo dobro.

Reč ima Đorđe Milićević. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS)
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, gospodine Jankoviću.

Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku koristim priliku, naravno da u ime poslaničke grupe Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije, čestitam svim kolegama i koleginicama na verifikovanim mandatima i da nam svima zajedno poželim uspeh u radu.

Dobro je slušati gospodine Jankoviću ovakve debate, jesmo ih se poželeli, čijom greškom, ja se ne bih vraćao u prošlost, jer od prošlosti se ne živi, ali reći ću samo jedno, ne možete građane nikada da obmanete. Neko je maločas rekao da građane možete da obmanete. Ne možete građane nikada da obmanete, jer građani uvek imaju pravi osećaj da prepoznaju prioritete i da prepoznaju ono što je njihov interes, i to posebno kada govorimo o izborima i kada govorimo o političkim platformama, idejama, sa kojima političke stranke izlaze na izbore.

Obzirom da smo danas više puta pomenuli izborni proces, koji je upravo završen, mislim, naravno na 2022. godinu. Želim da kažem da smatramo da je Srbija tokom ovog izbornog, ali i predizbornog procesa, pre svega, mislim na međustranački dijalog, koji je vođena na dva koloseka ovoga puta, što je jako dobro i što je bila inicijativa predsednika Narodne skupštine i predsednika države. Dakle, da je Srbija pokazala jedan visok nivo i jedan visok stepen demokratskog standarda, da je Srbija pokazala da je slobodna i da je demokratska, da je vladajuća koalicija sa druge strane pokazala da želi da razgovara, da želi razgovor sa opozicijom, da želi razgovor i sa vanparlamentarnim strankama, da je spremna da sasluša sugestije i predloge, i da ih implementira u zakonska rešenja, zašto da ne, ukoliko oni doprinose izbornim uslovima.

Šta smo dobili? Najpre, da kažem smo mi prihvatili sve ono što su bili predlozi evropskih parlamentaraca, da smo prihvatili i postigli konsenzus i kada je reč o drugom koloseku razgovora, mislim na vanparlamentarne stranke koje nisu želele razgovore sa evropskim parlamentarcima, prosto to je proces iz kojeg ne možete nijednog isključiti, ne možete isključiti nijednu političku partiju.

Dakle, prihvatili smo stavove i evropskih parlamentaraca, prihvatili smo stavove koje smo postigli i kada je reč o drugom koloseku razgovora, učestvovali u oba koloseka razgovora i šta smo dobili kao potvrdu svega toga, dobili smo fer i demokratske izbore, dobili smo mogućnost da građani sagledavajući različite političke koncepte, različite ideje, slobodno izraze svoju volju bez pritiska i naravno, uz potpunu zaštitu svog izbornog prava, a kao rezultat svega toga dobićemo institucije koje će imati potpuni legitimitet.

Ono što je najvažnije, čitav ovaj proces je protekao, kako da kažem, bio je otvoren i to je bila želja rukovodstva Srbije, otvoren u smislu i kada je reč o stranim posmatračima, i kada je reč o domaćim posmatračima. Ako su izbori u jednoj zemlji ispit demokratije, onda je Srbija svakako ovaj ispit položila sa najvećom mogućom ocenom.

Kada govorite o Velikom Trnovcu, pošto je danas bilo reči o tome, nemojte gledati u SPS, jer nije SPS i vladajuća koalicija insistirala tokom međustranačkog dijaloga da se decentralizuje RIK, da se stvori srednji organ vlasti od opštinskih izbornih komisija, da im se daju određene nadležnosti, da ne budu više tehničkog karaktera nego da imaju izvršni organ nadležnosti, da se produži pravo žalbe. Dakle, nije bio to stav naš, to je bio stav evropskih parlamentaraca, mi smo ga prihvatili i da smo poštovali do kraja, da budemo potpuno otvoreni, da se nismo ponašali kao državotvorna stranka i rekli – dosta je, interes Srbije je da se konstituiše parlament i da se formira vlada, mi ni danas ne bismo imali konstituisan parlament, jer mnogo je bilo nepravilnosti u Velikom Trnovcu. Gospodin Odalović je tu i on je bio prisutan i on može da posvedoči o svemu.

Kada je reč o, rekao sam već da se demokratije ostvaruje na izborima, i čini mi se da je suštinski najvažnije….
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Hteo bih da zamolim narodne poslanice pogotovo i ostale da saslušamo govornika, to zaista šteti opštoj atmosferi. Ovo zaista činim sa najboljom namerom, budite dobri, budimo tolerantni.
Molim vas da izvinite što sam vas prekinuo. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS)
Dakle, rekao sam da se demokratija ostvaruje na izborima. Suštinska promena kada je reč o svemu onome o čemu smo razgovarali i na Fakultetu političkih nauka i u okviru prve faze međustranačkog dijaloga i druge faze međustranačkog dijaloga, na kraju se ispostavilo zapravo snižavanje cenzusa sa 5% na 3%, za to je kritikovana vladajuća koalicija, a mi smo zapravo želeli da postignemo ono što imamo danas, a to je reprezentativno javno mnjenje u parlamentu, da politiku sa ulice vratimo u institucije sistema, odnosno u parlament i da imamo i opoziciju i poziciju i da pozicija i opozicija imaju daleko više posla, mislim naravno na demokratsku raspravu i demokratsko sučeljavanje mišljenja.

Dakle, demokratija vezana za izbore. Aleksandar Vučić kao predsednik SNS i SNS na predsedničkim i parlamentarnim izborima osvojila je najviše glasova i legitimno je pravo SNS da predloži kandidata za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Predlog je profesor doktor Vladimir Orlić. Želim da kažem da će poslanička grupa Ivica Dačić – SPS podržati ovaj predlog.

Ako govorimo o profesionalnoj biografiji gospodina Orlića, ona je impozantna. Ovde je danas uglavnom bilo reči o njegovoj političkoj, ne bih rekao biografiji, već retorici i verbalnom dijalogu sa diskutantima, odnosno sa predstavnicima jednog dela opozicije.

A ja vas pitam danas, evo, bližimo se, rasprava se nadam bliži kraju, pa kad saberemo utiske i kad podvučemo crtu, ima li bezgrešnih od nas u svemu tome? Imali bezgrešnih u svemu tome? Nema. Znate šta je najveća greška, što tih grešaka nismo svesni onda kada ih činimo, nego nakon toga. Mi smo ubeđeni da će Vladimir Orlić kao i do sada, svaki posao koji je obavljao i kao zamenik predsednika poslaničke grupe i kao potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije obavljati odgovorno, ozbiljno i posvećeno, ali sam ubeđen da su njegovo najveće bogatstvo upravo deca.

Što se tiče SPS, mi smo više puta rekli da smatramo da je u Srbiji u ovom trenutku najpotrebnije jedinstvo i politička stabilnost i da smo kao stranka uvek spremni da damo svoj doprinos time što ćemo zajedno sa našim dosadašnjim koalicionim partnerima definisati zajedničke ciljeve, jer realizacija tih ciljeva je pokazala da možemo da se odupremo brojnim izazovima i pritiscima.

Nema mesta politikanstvu i nema mesta političarenju i nema mesta političkim pamfletima, jer mnogo je političkih stranaka na političkoj sceni Srbije, ali je jedna Srbija. I ako smo u politici radi opšteg, a ne partijskog i ličnog interesa, onda uvek možemo naći onaj zajednički imenitelj. Taj zajednički imenitelj svima nama valjda je Srbija.

Parlament je glas naroda i mesto gde razgovaramo o alternativama kako doći do najboljih rešenja koja će biti u najboljem interesu građana. Ubeđen sam da će gospodin Orlić nastaviti dinamiku kakvu je Narodna skupština Republike Srbije imala do sada i da će biti simbol i demokratičnosti, i efikasnosti, i transparentnosti, i javnosti u radu, i da će raditi u najboljem interesu građana i da će dati adekvatne odgovore na pitanja koja se postavljaju pred parlament kao najviši organ zakonodavne vlasti.

Naravno, podrazumeva se demokratska rasprava, demokratsko sučeljavanje mišljenja. Ali, ta demokratska rasprava i to demokratsko sučeljavanje mišljenja podrazumeva, pre svega, argumentovanu raspravu. Dakle, poslanik nije snažan onoliko koliko ima moćan glas, njegova snaga se ne meri decibelima njegovog glasa, već argumentima sa kojima nastupa, ne snaga sile, već snaga argumenata. Takvu raspravu mi očekujemo u Narodnoj skupštini Republike Srbije u narednom vremenskom periodu.

Ključna reč je pristojnost. Definitivno na različite načine tumačimo reč pristojnost. Pristojnost znači da iz javnog diskursa izbacimo sve ono negativno kako bi imali normalnu komunikaciju i normalan dijalog ovde u visokom Domu. Pristojnost znači i pošteno, čestito i odgovorno obavljati posao za koji smo preuzeli odgovornost, ali i snositi odgovornost za ono što je rečeno ili nije rečeno i što je učinjeno ili nije učinjeno.

Ubeđen sam da je ova vladajuća koalicija u tom pogledu napravila veliki iskorak napred u smislu da godinama unazad u Srbiji je uvek neko za nešto bio kriv, a niko, apsolutno niko nije snosio odgovornost.

Maločas je pomenuto i da smo razgovarali neposredno pred ovu sednicu. Ja mislim da je to potpuno normalno i da je to potpuno logično. Razgovarali smo tri ili četiri dana. Dijalog je lekovit. Dijalog, dok nismo došli do konsenzusa. Razgovarali smo bez posrednika. Dakle, prvi put svi relevantni politički činioci za jednim stolom, bez evropskih posrednika o temama o kojima danas razgovaramo u plenumu.

Mislim, gospodine Orliću da to treba da bude praksa i u narednom vremenskom periodu. Praksa kakvu je imao i dosadašnji predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Ivica Dačić, a to je da svaki prvi radni dan u nedelji bude kolegijum i da zajedno utvrdimo dinamiku rada za tu i narednu nedelju. Mislim da će to olakšati posao i vama kao predsedniku i potpredsednicima, a i poslaničke grupe će imati sasvim dovoljno vremena da se adekvatno pripreme za raspravu.

Da se razumemo. Odgovornost za funkcionisanje ili ne funkcionisanje parlamenta nikada nije na jednom čoveku. To ne može biti samo na predsedniku, jer on je jedan od 250. Odgovornost za funkcionisanje ili ne funkcionisanje parlamenta je na svakome od nas. Treba da imamo na umu da imamo tu odgovornost, da imamo poverenje građana i da su velika očekivanja građana od svih nas.

Još jednom, reći ću na samom kraju, da će poslanička grupa Ivica Dačić – SPS, u danu za glasanje podržati predlog SNS. Takođe, obzirom da neće biti rasprave i da je takav dogovor, mi ćemo ga svakako ispoštovati, kao što ćemo ispoštovati svaki naredni dogovor na relaciji pozicije i opozicije, podržaćemo predloge kandidata za potpredsednike, kao i radna tela, ozbiljni smo ljudi, smatram da smo tokom dijaloga postigli jedan konsenzus.

Zahvaljujem, predsedavajući.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima poslanica Marina Raguš, Aleksandar Vučić – zajedno možemo sve.
...
Srpska napredna stranka

Marina Raguš

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Gospodine predsedavajući, zahvaljujem se na datoj reči.

Danas sam imala prilike, kao i svi mi da čujem stvari za koje sam mislila da o njima više neću slušati.

Moram da kažem gospodinu Siniši Kovačeviću, da sam dugi vremenski period izbegavala, iako me užasno mnogo privlačilo da odgledam veliku dramu. Privlačila me tema. U svojoj karijeri sam gledala strahote i užase zbog politike, ideologije, mržnje. Nisam imala snage, priznajem, da gledam. Onda kada sam se odvažila nisam mogla da propustim nacionalni teatar i veliku dramu.

Moram da priznam da se svaki atom u meni raspao, i ne mogu da kažem koja mi je jača scena bila, da li majka koja na svojim grudima drži dvojicu sinova, da li zarija koji pokušava da sačuva svoju porodicu, koju razdiru do najužasnijih mogućih momenata politika i ideologija.

Ko je otišao u četnike ko u partizane, delom imam tu krv i znam to podneblje, znam čak i taj krš, čestiti su to ljudi. Kada veruju veruju jednom zauvek. Isto važi i za emocije, i za ljubav, nažalost i za mržnju.

Ne znam, drage kolege, a ne bi želela da ostanem dužna, svi komplimenti, teško da ću moći opet da odgledam i da preživim u jednom komadu unutar. Svaki put se nadam da ćemo naći taj najmanji zajednički imenitelj ili dosegnuti do te piramide i reći – ovo nam je nacionalni interes, nemamo više snage da se trujemo, delimo. Mi moramo da se množimo, moramo da volimo, da naučimo da volimo. Mržnja je jako moćan pokretač i u našoj istoriji nikada nas nije dovela do dobrog rezultata.

Na koga ćete ako hrišćanski mogu da kažem, braćo i sestre, jedni na druge? Da li ćemo opet da delimo porodice? Da li ćemo opet da čekamo braću da nam dođu na slavu? Oni neće, jer su izabrali drugu ideologiju. Da li ćemo opet svoje koji su izabrali tu ideologiju, a druga pobedila da izbegavamo da sahranjujemo porodične grobnice? Da li je to naš zapis?

Znate kako, ja sam ovde gledala puno toga. Ovo ovde zdanje, bilo je zapaljeno. Neki kažu, delom im verujem, da se ne bi saznali rezultati izbora, pravi rezultati izbora, a onda tri godine kasnije, na moju veliku žalost, ubijen prvi ministar na ulicama Beograda. Tragedija.

A onda te iste godine političko, vojno i malo pre toga, policijsko rukovodstvo ove zemlje, isporučeno Tribunalu u Hagu. Ni to nije donelo mir.

Puno toga sam, dame i gospodo, ja ovde gledala, kako se prekrajala izborna volja, kako se uticalo na institucije, a ja sam vam, zamislite, živi dokaz poimanja demokratije. Godine 2009. mene je od izbacivanja spasio grip. Ostala sam sama da branim boje poslaničke grupe kojoj sam pripadala. To je poimanje demokratije.

Nešto još opasnije je danas gospodin Lutovac rekao, i to je činjenica, te 2009. godine, da su pogrešili jer su radikalima uzeli mandate a dali nekoj drugoj grupi. Da li nešto teže može da se kaže za jednu parlamentarnu demokratiju od strane demokrata? Da li postoji svest o tome da ste vi ljudima koji su na demokratskim izborima dobili mandate uzeli i dali drugima? I onda mi slušamo o autoritarnom društvu, o autokratiji, o tome da u otkazu ako se ovde ne sukobljavaju mišljenja pod punom demokratskom procedurom treba da budu sve ostale institucije, potpuno se slažem, gospodine predsedavajući sa vama, ali ste ih vi juče otkazali, ne poštujući proceduru. Sve ste to mogli takođe da kažete danas. I onda bi ta kritika bila utemeljena. A onda vi sa mesta predsedavajućeg, zamislite, govorite o autokratiji.

Dakle, ukoliko krenemo da jedno po jedno ovde spočitavamo, prebrojavamo, merimo, kako je kolega Milićević rekao - ovde nema moralnog arbitra među nama, nećemo nigde stići, jer nam je zemlja, kao i cela Evropa i ceo svet, ušla u tunel gde bukti. Mi tek na kraju možda maglovito naziremo neko svetlo. I samo je pitanje koliko ćemo biti opečeni do kraja i ko će preteći do kraja, zbog geopolitičke krize koja se kaskadno preliva na sve nas i gde se pretpostavlja da i najmanji zajednički imenitelj, da bi trebalo dijalogom, razgovorom, međusobnim uvažavanjem, da se dogovorimo šta je to što bi trebalo da nas održi.

Nećemo se okrenuti, doći će jesen, ili kao što bi u Igri tronova rekli - zima je već došla, a onda će to zlo da dođe na svačiji prag, kao što je korona došla. I tu, na moju žalost, nismo uspeli da se sakupimo, jer smo imali nevidljivog ratnika koji je kosio. I da vam kažem, najbolji među nama su otišli zbog te korone, generacije sjajnih ljudi, otišli su zauvek. Mi smo se i tada delili.

Šta još treba da nam se desi? Šta još treba da nam padne na leđa ili zakuca na vrata da mi kažemo - stanite, dosta je, šta je bilo, bilo je, sad moramo napred. Dajte da vidimo ovih nekoliko meseci koji će biti užasno teški kako da preživimo, jer to građani koji su nas ovde delegirali očekuju. Ne očekuju tipske govore, ne očekuju naša prepucavanja, uvrede.

Kolege iz opozicije, ja sam najviše u svom političkom veku bila opozicionar. Dobićete odgovore na sva vaša pitanja. Sutra ćete biti vlast. Možete da pokrenete sve istrage koje su vam na pameti. Ali, molim vas, pošto se borite za institucije zajedno sa nama, mi smo u prethodnom mandatu rekli da je pravosuđe nezavisno, tužilaštvo je samostalno i mi ne možemo da utičemo na to, mi smo se razvlastili. Kada govorite o svim tim aferama koje vas muče toliko, imajte na umu, pošto su procesi u toku, da tako direktno vršite pritisak na tužilaštvo i na pravosuđe.

Neko je ovde pomenuo takođe Belivukov klan. Opet moje sećanje. Šilerova je razminirana. Zemunski klan likvidiran. Seća li se neko toga? Zašto? Nisu imali prilike za odbranu. Čovek je nevin dok se ne dokaže suprotno. Belivukov klan je pohapšen. Ti ljudi imaju priliku da kažu sve što im je na pameti. Svako ko se uhvatio, a u nekoliko poslednjih godina to možete da pratite ako ste korektni i fer, ja sam kao opozicionar se trudila da budem na toj liniji, uhapšen je i procesuiran. Za sve ovo ostalo o čemu ste vi danas pričali, ko boga vas molim, podnesak, materijalni dokazi, tužilaštvo, sud.

Svi mi imamo različita iskustva sa sudom. Nemojte da vam ja pričam kakva su moja iskustva. Ali, to ne znači da su sve sudije korumpirane i da pravda nije dostižna. Ali se trudim i sada iz petnih žila da ćutim o tome da ne bih uticala na rad pravosuđa i na rad tužilaštva.

Kada govorimo o čoveku koji odlučuje o svemu, to smo danas čuli mali milion puta, ako se rukovodimo tom logikom, onda ste zahvaljujući samo njemu svi vi tu. Jer, kažete da je ovo autokratija. Znači, vi ste njega stavili na pijedestal parlamentarne demokratije, jer je uveo opoziciju u parlament, ako samo pratimo logiku.

Ja vas preklinjem, dame i gospodo, neki su ovde prvi put, nama nema nazad. Možda za koji dan pred nama svima desi se takav kolosalni geopolitički događaj koji će iz korena da promeni sve. Nema nam nazad. Možemo samo napred. Nazad je Srbije i svaki građanin Srbije.

Zašto znam da će dr Orlić da odgovori zadatku? Pretpostavili ste ponašanja, a čovek nije ni stupio na funkciju predsednika parlamenta. Znam da za vreme njegovog mandata ovaj parlament neće biti paljen. Znam da za njegovog mandata niko neće otimati mandate drugim strankama. Znam da će se za njegovog mandata svaki konstruktivni predlog opozicije uslišiti. Znam da će se za njegovog mandata SNS čak i odricati svojih nekakvih kvota i svojih nekih, što je sa pravom dobila, jer je pobedila, zamislite, na izborima. Izborna lista Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve je pobedila i nepisano je pravilo da ona određuje pravila u Skupštini.

Zašto znam da se mi sada iz petnih žila trudimo da zatvorimo jednu fazu i da otpočnemo novu sa uvažavanjem prema svakome od vas? Dajte pomozite nam u tome. Tamo za sve što vas muči postoji institucije. Dajte da ih izgradimo ako smeta bilo gde, bilo šta. Da li je idealno? Nije. Nema idealnog političkog sistema, ali dajte da zajedno, svi zajedno izgradimo to, a ja znam za početak da će dr Orlić zaista dati sve od sebe da to bude tako. Budite uvereni da će se svačiji glas ovde čuti, jer iznad svega to je glas naroda Srbije i građana Srbije.

Konačno, kolega Pastor, danas sam ga pažljivo slušala iz SVM, je sve ovo definisao zapravo u jednoj rečenici, mogla sam i ja tako, izvinjavam se, uzela sam vam malo više vremena, ali kada pripadnik nacionalne manjine odredi stepen slobode, nezavisnosti i delovanja u odnosu na vlast, to je mera demokratije. On je to danas odlično pokazao kako su vojvođanski Mađari propatili, kako su bili kažnjeni sa Suboticom, ispraviće me gospođa iz Sente, da li je tako, gospođa Elvira, i kako se sve to izmenilo kasnije.

Još nešto, ne manje bitno. Gospodina Orlića znam ne duže od godinu i po dana, a upoznala sam ga kao osoba koja je kao nestranačka ličnost podržala Srpski patriotski savez, koja je prišla, iznela predlog i dobila nesumnjivu podršku i više od toga da se taj predlog koji je bio na korist građana isprati od početka do kraja. Apsolutno ga nije interesovalo ništa, osim konkretnog predloga. Tako će biti i nadalje.

Ono što je meni posebno važno i što moram da istaknem na kraju, tata Nikoline, Sofije i Anastasija i Anđelkin suprug, će za koji sat biti predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, zato što većina koja je osvojila najveći broj glasova ipak odlučuje o tome.

Hvala vam i izvinjavam se što sam za nekih pet i po minuta prekršila dogovor, obećavam neće se ponoviti.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Ne, ne, to je s obzirom na ove fine reči, lirske i dramske akcente, to je za svaku pohvalu i hvala vam lepo.
Sada reč je tražio najpre za povredu Poslovnika Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Član 106. stav 1. Da ponovimo po ko zna koji put, predsedavajući - govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.

Imali smo prilike da slušamo 14 minuta i 40 sekundi o stvarima koje uopšte nemaju veze sa tačkom dnevnog reda, iako je govor bio zanimljiv i lep, ali nije bio mesto ovome. Mislim da ste bili dužni da reagujete u ovom slučaju.

Veliki deo vremena je potrošen potpuno bez ikakvog smisla i nije se govorilo o tački dnevnog reda.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Hvala.
Gospodin Lazović, ima reč. Povreda Poslovnika.