Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2022.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/192-22

4. dan rada

08.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TAGOVI

 • Treća sednica Drugog redovnog zasedanja (2022)
 • Traženje obaveštenja i objašnjenja u skladu sa Poslovnikom (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Potvrđivanje mandata narodnim poslanicima (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 11. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 17. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 18. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • OBRAĆANJA

  Nikola Nešić

  MORAMO - ZAJEDNO
  Hvala, predsedavajući.

  Moja pitanja su za ministra Bastu, Selakovića i Malog. Da li potencijalne majke trebaju da biraju između posla ili da budu majke? Rezultati popisa, kakvi god da budu, biće sigurno loši i to je poraz nas kao društva.

  Slažem se da je mera populacione politike od 743 miliona evra, koliko će da se izdvoji za ovu godinu dobra, ali morate i vi da se složite da ona nije dovoljna, da moramo da nađemo još sredstava da uložimo mere populacione politike.

  Sada ste počeli da promovišete ideju „Žene su zakon“. To nije vaša ideja, ali svakako slažem se da ste prepoznali značaj ovog problema.

  Takođe, tadašnja premijerka i sadašnja premijerka, Ana Brnabić, pre više od godinu dana na ovom mestu, u ovom holu je rekla da mame preduzetnice nisu lepo definisane zakonima. To je kršenje Ustava Republike Srbije gde nemamo jednaka prava za sve žene i to mora da se menja.

  Prošlo je više od godinu dana, promene zakona nam idu sporije od života. Moramo hitno da radimo na novim merama. Četrdeset hiljada imamo preduzetnica koje mogu da budu potencijalne mame. Potrebno je da nacionalni stadion, odustanemo možda ovog trenutka na ove tri godine, da vidimo kako će ova mera dati rezultate. Ima dovoljno sredstava. Ima, rekli ste sami, da ste meru populacione politike, koja sada iznosi 743 miliona evra, doneli 2018. godine. Možemo da napravimo komparaciju između rezultata kakva nam je politika od 2018. godine do ove godine, kakva kada bi smo uključili ovu meru.

  Kada bi smo odustali od nacionalnog stadiona, možemo pokreti sve mame preduzetnice. Možemo pokriti sve potencijalne majke koje su na fleksibilnim ugovorima, to su ugovori o privremeno-povremenim poslovima, to su ugovori o delu i ostali ugovori.

  Smatram da je inicijativa koju smo mi kao poslanička grupa o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju napisali zajedno sa grupom građana „Mame su zakon“, čija je ovo inicijalna ideja i bila dobra, ali nismo sujetni. Smatram i pozivam sve narodne poslanike da podrže ovu ideju, da neka daju drugi predlog ako treba, mi ćemo se složiti, ali ovo treba da bude interes svih nas, Mi trebamo danas da biramo između ovoga, a to je nacionalni stadion ili da omogućimo potencijalnim majkama da ne moraju da biraju između posla i da budu majke.

  Hoćemo da Srbija ostane nama, hoćemo da uvedemo nove mere populacione politike, nisu dovoljne mere, mnogo nas je nestalo. Kakvi god rezultati popisa da budu, oni nisu dobri. Moramo da se menjamo, moramo brzo da se menjamo.

  Ja vas zaista pozivam, važno je da razumete ovu poruku i važno je, kažem vam, predložite vi, krenuli ste sa inicijativom “Žene su zakon“, nemojte da bude sve na tome da se završi na promociji Ere Ojdanića, ove ideje.

  Hajde da konkretizujemo. Hoću od vas da čujem ne izgovore koje radio više, ko je radio manje, šta je bilo pre, hajde da čujemo rešenja. Krenite odlučno, promenite sredstva.

  Evo, tri godine treba da se finansira stadion. Hajmo tri godine da uložimo u ovu grupu, u ove preduzetnice, u potencijalne majke koje rade sada na fleksibilnim ugovorima, hajde za tri godine da vidimo komparativne rezultate, mere koje sada važe sa ovim dodatnim merama, pa ukoliko su mere dobre, onda da to bude u stabilnom finansiranju, oko nekih možemo i da zamenimo Zakon o radu ovde svi zajedno.

  Moramo da promenimo populacionu politiku da ne bi smo kao Srbija nestali. To vam je patriotizam, to vam je ulaganje u budućnost Srbije i to je ulaganje u našu decu. Molim vas da svi uzmete ovo ozbiljno, iskoristite potencijal koji imate. Četrdeset hiljada imate potencijalnih žena koje mogu da budu majke u ovom trenutku, da vidimo da li ova mera može da da rezultate. Hvala.

  Pitanje još samo za Sinišu Malog, da li, kada će biti kapitalni projekat fabrike vode u Zrenjaninu, koju toliko dugo godina čekamo? Hvala.