Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2022.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/192-22

4. dan rada

08.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TAGOVI

 • Treća sednica Drugog redovnog zasedanja (2022)
 • Traženje obaveštenja i objašnjenja u skladu sa Poslovnikom (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Potvrđivanje mandata narodnim poslanicima (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 11. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 17. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 18. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona i u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Jedanaesta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici prof. dr Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, mr Ivan Kostić, Radmila Vasić, Aleksandar Olenik, Enis Imamović, Selma Kučević i Šaip Kamberi.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Enis Imamović, Selma Kučević i Šaip Kamberi.
  Da li neko želi reč?
  Povreda Poslovnika, Miroslav Aleksić.
  ...
  Narodna stranka

  Miroslav Aleksić

  Narodna stranka
  Zahvaljujem, poštovana predsedavajuća.

  Javljam se po članu 220. i članu 221. Poslovnika o radu Narodne skupštine. Naime, 55 narodnih poslanika na osnovu Ustava Republike Srbije, Zakona o Narodnoj skupštini i Poslovnika o radu članova 220. i 221. je podnelo interpelaciju u vezi sa radom člana Vlade Republike Srbije, ministra finansija, gospodina Siniše Malog i to zato što je danas na redovnom zasedanju u vremenu od 13.40 do 14.40 časova direktno označio opoziciju i opozicione poslanike sa ove skupštine govornice, u direktnom televizijskom prenosu na Javnom servisu da su plaćeni radi uništavanja sopstvene države.

  Dakle, narodni poslanici koji ovde sede na osnovu izbornih rezultata predstavljaju milion građana Srbije i nisu uvređeni samo oni, već svih milion građana koje mi ovde predstavljamo.

  Stoga zahtevam od Vlade Republike Srbije da odgovori - da li je to zvaničan stav Vlade da su opozicionari plaćenička i izdajnička opozicija ili lični stav Siniše Malog i u skladu sa Poslovnikom, Ustavom i zakonom se sprovedu i mere sankcionisanja u smislu podnošenja ostavke ministra Siniše Malog ili smene od strane Vlade Republike Srbije. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospodine Aleksiću, samo mi nije jasno zašto to niste učinili u tom trenutku kada se povredu Poslovnika, na to mislim, kada ste smatrali da je povreda Poslovnika učinjena.
  Da li želite da se izjasnimo o povredi Poslovnika?
  Ne želite.
  Aleksandar Olenik.
  Dva minuta po amandmanu.
  ...
  Zajedno za Vojvodinu

  Aleksandar Olenik

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Dame i gospodo, poštovani građani Republike Srbije, građani Vojvodine, podneli smo više amandmana kojima tražimo brisanje celih članova ili celog zakona, a kao vid našeg protesta na političko nasilje koje se sprovodi u ovoj Skupštini od strane SNS. To političko nasilje se svodi na zabranu i sprečavanje govora narodnih poslanika iz opozicionih redova.

  Navešću samo nekoliko primera. Kada odbacite 80 amandmana opozicionih bez obrazloženja, onda je to čist, klasičan primer pravnog i političkog nasilja prema poslanicima opozicije.

  Kada zaključate Pisarnicu i kada trčite do Pisarnice u Ulici kralja Milana, a opet s ciljem da sprečite narodne poslanike da govore, onda je to političko nasilje.

  Petar Petrović Njegoš je ovakvu situaciju kada vlast na ovaj način vlada opisao u poznatoj rečenici – kome zakon u topuzu leži, tragovi mu smrde nečovještvom. To je ono što imamo u ovoj Skupštini, to je to nečovještvo.

  Ne vidim koji je razlog da na ovaj način sprovodite brutalnu pravnu, ali i političko nasilje prema poslanicima opozicije.

  Poslednji koji je na taj način sistematski kršio prava opozicije je bio Slobodan Milošević. Ja se iskreno nadam da niste krenuli njegovim putem, jer bi to bila katastrofa za sve, a pogotovo za građane Republike Srbije.

  Takođe, postavlja se pitanje – šta je cilj, šta je problem da se dva minuta po amandmanu obratimo građanima? Da li je možda cilj da se sakrije kriminal ili korupcija? Hvala vam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Milenko Jovanov ima reč.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Prvo, vrlo slikovitih nekoliko stvari u vezi sa ovim o čemu je govorio prethodni govornik.

  Prvo, čovek nije prisustvovao sednici prethodnih nekoliko dana. Hajde molim vas izvadite listing i pokažite koliko vam je kartica bila u sistemu od ponedeljka. Ako ukupno ima dva sata, evo glasaćemo za se vaše amandmane. Ako ukupno ima dva sata za celu nedelju što smo radili.

  Sada vi nama pričate šta se ovde dešavalo. To je pod jedan.

  Pod dva, vi ste podneli 177 amandmana, imate sada u sistemu. O 177 amandmana treba da govorite 348 minuta. Šta vam je to neko zabranio? Kako vam je neko zabranio?

  (Nebojša Cakić dobacuje.)

  Ovaj što dobacuje, ovaj pripadnik režima, kolega iz režima, ovaj kolega iz režima je podneo šest amandmana na isti član. Veliki pravnik sa pravosudnim ispitom – šest amandmana na isti član. I sada vi kažete zašto smo odbacivali amandmane. Zato što nisu bili ispravni. Zato što nisu bili ispravni.

  (Srđan Milivojević dobacuje.)

  Recite gospodinu ribizli da.. Pa on se i obukao u ribizlu danas.

  Dakle, zbog toga što su bili neispravni i pričali smo već o tome i sada vi posle četiri dana dolazite i sada sve ispočetka. Imate 177 amandmana, branite, objasniste šta ste hteli pa ćemo videti šta ćemo da podržimo, šta nećemo da podržimo.

  Najzad što se tiče nasilja, sada ste imali prilike da čujete nasilje. Nije vas bilo briga što je poslanik psovao majku Arsiću dok je govorio i mene vređao iz mesta, a vas baš briga. Ovaj mi preti šamaranjem, pa kaže – toliko sam mu iritantan da ni Gandi ne bi mogao da me izdrži, a onda mi krene salva uvreda i pretnji od njegovih sledbenika. Doduše, procesuirano sve visokotehnološkom kriminalu pa će tamo objašnjavati koga će da šamaraju, gde i kako, a neka ih brani lider koji ih je na to pozvao.

  I vi pričate o nasilju. Pa ako pričate o nasilju, ja nemam problem da pričamo otvoreno i svemu, a ne ovako paušalno. Vi ste žrtve nasilja. Kog nasilja? Kakvog nasilja?

  Prema tome, imate 177 amandmana. Tu smo. Slušamo vas. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Evo prilike.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik, Enis Imamović, Selma Kučević i Šaip Kamberi.
  Aleksandar Olenik ima reč.
  ...
  Zajedno za Vojvodinu

  Aleksandar Olenik

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Jeste, imam 177 amandmana i to sam objasnio. Svima se traži brisanje zbog ne nasilja, nego političkog nasilja.

  Mi smo ovde predstavnici građana, ali ne obični, nego smo politički predstavnici građana. Kada kršite naša prava, onda je to političko nasilje, a ne verbalno vređanje i ovo što ste malopre naveli.

  Političko nasilje je mnogo opasnije od bilo kog drugog oblika nasilja, i to vi dobro znate.

  Odbacili ste 80 amandmana bez obrazloženja. Da ste napisali šta je sporno u tim amandmanima, pa da smo raspravljali o tome, onda bi bili u pravu, onda to ne bi bilo političko nasilje, ali pošto niste obrazložili nego ste po principu – može nam se, odbacili 80 amandmana, zato je to političko nasilje i zato vas to toliko žulja. Zato nam nije jasno zašto imate potrebu da ovde pred svima vršite političko nasilje.

  Šta je sporno da poslanici pričaju dva minuta po amandmanu? Jel to tako strašno? Jel ćemo govoriti o kriminalu i korupciji u vašim redovima? Hoćemo, govorićemo.

  Evo, prvo je Bavanište u opštini Kovin gde ste krenuli da sečete šumu, da vršite krivična dela i radite to organizovano, i to SNS u Bavaništu i u Kovinu, i to uz asistenciju policije. Jel se to krije? Jel to ne sme da se kaže ovde?

  Podnećemo i 1.700 amandmana ako treba, ali ćemo građanima reći sve što misle da treba da čuju i sve što mi mislimo da treba da čuju, jer su ti građani nas birali zbog toga, a ne da bi nas vi sprečavali da govorimo.

  Hvala vam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Reč ima Milenko Jovanov.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Ponovo replika.

  Pa, vi ste, kolega, član Odbora za ustavno-pravna pitanja. Jeste li branili svoje amandmane pred Odborom za ustavno-pravna pitanja? Ni tamo niste došli. Vi svratite ponekad ovde u Skupštinu i onda se pitate šta se dešava. Sad mi vas treba da informišemo sve što je bilo u prethodnom periodu, da vam damo kratak siže onoga što je bilo u prethodnih pet dana, šta se dešavalo?

  Ni na jedan Odbor za ustavno-pravna pitanja niste došli. Ni na jedan. Nula. Niti ste slali zamenika.

  Dajte, uozbiljite se. Advokat ste. Šta se dešava ako se ne pojavite na ročištu?

  Dakle, vi svoje sopstvene amandmane niste branili i sada ih ne branite. Umesto da pričate o njima vi nama držite predavanje ko se služi kakvim nasiljem i da li ima nasilja ili nema nasilja.

  Dakle, nema nasilja. Primenite Poslovnik, primenite nomotehniku, primenite ono što je predviđeno za podnošenje amandmana. Izveštaj Odbora ste dobili. Zakon o budžetskom sistemu pročitajte. Taksativno je navedeno kako amandman treba da izgleda. I, to je to i tu se priča završava.

  Dakle, nemamo problem da razgovaramo o bilo čemu, ali evo vi i sada pokazujete koliko vam je stalo do amandmana.

  I vas ću podsetiti, mada vas ne treba na to podsećati jer vi ionako vrlo retko boravite ovde – ovaj deo sale odakle je došao najveći broj amandmana je bio potpuno prazan kada se o tim amandmanima glasalo na prethodnoj sednici. Potpuno prazan, nikog nije bilo. Eto, to je odnos prema amandmanima.

  Prema tome, hajde pričajte o tim amandmanima. Ja vam kažem – tu smo da vas čujemo. Nikako da čujemo šta je to što predlažete tim amandmanima. Pričate nam o kriminalu, o korupciji, o Bavaništu, a u amandmanu šta piše? Kako da glasam za amandman? Što bismo glasali, niste nas ubedili?

  Hvala.