Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2022.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/192-22

4. dan rada

08.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TAGOVI

 • Treća sednica Drugog redovnog zasedanja (2022)
 • Traženje obaveštenja i objašnjenja u skladu sa Poslovnikom (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Potvrđivanje mandata narodnim poslanicima (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 11. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 17. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 18. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  Pošto više nema prijavljenih u sistemu i pošto smo završili pretres po svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Peta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Miloratka Bojović, Predrag Marsenić, Zoran Sandić, Gorica Gajić i Zoran Stojanović.
  Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije i republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Miloratka Bojović, Predrag Marsenić, Zoran Sandić, Gorica Gajić i Zoran Stojanović.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Miloratka Bojović.
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Miloratka Bojović, Predrag Marsenić, Zoran Sandić, Gorica Gajić i Zoran Stojanović.
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Miloratka Bojović, Predrag Marsenić, Zoran Sandić, Gorica Gajić i Zoran Stojanović.
  Pošto smo završili pretres po svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.
  Šesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine u danu za glasanje odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Sedma tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopuni carinskog zakona.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine u danu za glasanje odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Osma tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić, Miloratka Bojović i Tamara Milenković Kerković.
  Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije i republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Miloratka Bojović.
  Reč ima Gorica Gajić.
  ...
  Nova Demokratska stranka Srbije

  Gorica Gajić

  NADA - NOVI DSS - POKS
  Hvala predsedniče.

  Članom 131. stav 1. ovog zakona kaže – u toku poreske kontrole, poreski inspektor izriče poreskom obvezniku zabranu vršenja delatnosti u trajanju od 30 dana ako se utvrdi, dalji tekst ostaje isti, a onda kažemo da u stavu 2. tačka 1. menjamo 15 dana rečju pet dana, u tački 2. 90 dana menjamo rečima 30 dana i u tački 3. do jedne godine ili od jedne godine zamenjujemo rečima 45 dana.

  Gospodine predsedniče, poštovani gospodo ministri, vi ste predvideli, tj. zakon je predvideo da se u slučaju poreske kontrole, ako poreski obveznik ne uplaćuje dnevni pazar, nema fakturu, nema ugovor o zaposlenom, kazni zabranom vršenja delatnosti.

  Pored toga što ima i novčane kazne, pitam vas kome je u interesu da zabranimo rad poreskim obveznica, bez obzira da li se radi o preduzetniku, o malom, srednjem ili velikom pravnom licu? Kada je poreski obveznik zatvoren, kada ne može da vrši svoju delatnost, ne može da finansira svoje troškove koji su u međuvremenu nastali, ne može da isplati plate, ne može da plati ni ove novčane naknade, ne može da plati porez. Znači, nikome ne može da plati, ni državi, ni poreskom obvezniku, ni zaposlenom kod njega nije u interesu gospodo draga da zatvaramo radnje i da zabranimo vršenje delatnosti.

  Dajte da te ljude opomenemo ili ako moramo, neka to bude pet dana, 15 dana, 45 dana za ono prvi, drugi ili treći put kada poreska kontrola utvrdi nepravilnost. Ovako, svi imamo samo štetu. Dajte, ako treba neka ostanu samo novčane kazne. Nemojmo da zatvaramo privrednike, jer od toga svi punimo budžet. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Reč ima, potpredsednik Vlade.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Siniša Mali

  | Ministar finansija
  Hvala puno poštovani narodni poslanici, samo kratak komentar na izlaganje koje ste imali prilike da čujete.
  Jednostavno ja se sa tim ne slažem. Postoji konflikt u onome šta ste rekli, a rekli ste nemojte da zatvarate poreske obveznike, jer svi od toga imamo štetu. Ali, ako su ti poreske obveznici oni koji rade na crno, oni koji ne plaćaju nikakve poreze, a ko ima korist od njih do oni sami?
  Dakle, vi nemate nikakav problem sa ljudima koji rade shodno zakonu, shodno pozitivnim zakonskim propisima, oni rade, zarađuju, plaćaju svoje poreze i doprinose i rade kako treba. Upravo zbog njih da ne bi ispali naivni, kao što čujete – pa dobro, gledajte mi plaćamo poreze i doprinose, vidite ovi ne plaćaju ništa. Znači, zbog takvih koji rade shodno zakonskim propisima, zbog takvih koji se bore iz meseca u mesec da plate i poreze i doprinose i sve ostalo i da ispoštuju svoju državu, e pa, zbog takvih se borimo protiv sive ekonomije i protiv crne ekonomije.
  Da nema nikakvih nepravilnosti, pa niko ne bi bio zatvoren. Sami su krivi ukoliko reše da rade na sivo ili na crno, ukoliko ne izdaju fiskalne račune, ukoliko dođe poreska kontrola, ukoliko ih uhvati u tome, pa snosite ljudi odgovornost za to. Sami ste rešili da radite protiv zakona, sami snosite odgovornost za to. Možda bude i 100 dana, možda bude i 100 godina, možda bude jedan dan, posledica je to samo onoga ko ne radi po zakonu i sam je rešio tako da ne radi. Svi oni koji rade po zakonu, gde poreska kontrola utvrdi nepravilnosti, nikakav problem nije.
  Još jedanput sve ovo što radimo, radimo zbog tih koji rade po zakonu. Da sačuvamo njihovu konkurentnost, da te koji rade shodno zakonskim propisima isplaćuju plate i sve ostalo da nastave tako da rade, a ne da kažu, vidi, ovome me sve prolazi u sivoj zoni, pa, hajde da i ja odem u sivoj zoni, pošto se meni kao vlasniku više isplati. Pa, nećemo to da dozvolimo.
  Dakle, veoma stroge kazne, Drakonske kazne za one koji rade u sivoj zoni, jer hoćemo da svi rade shodno zakonskim propisima i kada isplata poreza i doprinosa na zaradu u pitanju, i kada je isplata svi dažbina i država kada je u pitanju, jer na krajeva videli ste poslednje tri godine, sva ova kriza, a na neki način najveći teret te krize preuzela je država. Odakle? Odakle mi da finansiramo mi svu tu pomoć mikro, malim, srednjim preduzećima, naše mlade, auto-puteve, škole, bolnice i sve ostalo, ukoliko nemate prihod od poreza i doprinosa u budžetu.
  Svi mora da poštujemo sistem, s tim moramo da se borimo za to da se izdaju fiskalni računi. Sjajna je reforma prošla kada je nova eFiskalizacija u pitanju. Imamo eFakture danas. Dakle, dragi poslanici i poštovani građani Srbije, vi od 01. januara nećete uopšte imati papirne fakture, danas već ih koristi 11.000 pravnih subjekata iz javnog sektora, 180 privrednih društava iz privrednog sektora, od 01. januara biće obavezne za sve one koji su u sistemu PDV. To je reforma koja je prošla neopaženo ispod radara. Reforma koja ne samo da doprinosi većoj transparentnosti, brzini transakcija, sigurnosti, nego što omogućuje našoj privredi povraćaj PDV-a u roku dan ili dva. Kada se elektronski upare ulazna i izlazna faktura, nemamo problema sa tim, pri tome obračunat PDV kako treba, prihodi idu u budžet, preduzećima se taj PDV vraća, imaju veću likvidnost, više keša na računu mogu brže da reaguju, da ulažu u neke nove stvari, otvaraju neka nova mesta. To ozbiljna ekonomska politika.
  Samo nisam razumeo, ako se zalažete za dalje ljude koji rade u sivoj zoni, koji ne plaćaju poreze i doprinose, koji ne izdaju fiskalne račune, izvinite molim vas, ja s tim da se složim ne mogu. Hvala puno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Kratko. Izvolite.
  ...
  Nova Demokratska stranka Srbije

  Gorica Gajić

  NADA - NOVI DSS - POKS
  Hvala predsedniče baš ste ljubazni.

  Gospodine ministre, ja uopšte nisam mislila na one poreske obveznike, oni nisu poreski obveznici ako rade u sivoj zoni. Mislila sam na registrovane radnje, preduzetničke, na mala i srednja preduzeća, o velikim da ne i govorim, da ne mogu samo za neku prvi put pogrešnu ili napravljenu grešku da bude ovoliko sve zatvoreni. Hajde i 15, i 45 dana, ali molim vas da zatvorimo nekog da mu onemogućimo da radi godinu dana, automatski ta firma, taj preduzetnik, to pravno lice više ne postoji. Više neće imati zaposlene, više neće moći da radi, neće opstati na tržištu, neće imati kome da plaća porez.

  Neka ostanu neke novčane kazne, uz novčanu kaznu opet će država imati koristi, ali zatvaranjem radnje svi gubimo. To je bila suština priče. Da, suzbiti sivu ekonomiju i mi iz koalicije Nada smo prvi za to, jer to svima koristi, ali nemojte godinu dana da zatvorimo poreskog obveznika i da mu na neki način, ne na neki, nego onemogućimo da radi, tu svi gubimo. To je bila poenta priče. Hvala vam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Potpredsednik Vlade, Siniša Mali.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Siniša Mali

  | Ministar finansija
  Hvala puno. Nisam smo siguran da ste razumeli, dakle, na godinu dana se zatvaraju oni koji su treći put uhvaćeni u kršenju poreske discipline. Ne znam, da li razumete o čemu govorite. Hajde, razumem da je neko prvi put napravio grešku, pa da je neko drugi put napravio grešku, i neko treći put napravi grešku, pa pravi blesavim nas ili koga. Dakle, na godinu dana se zatvara onaj koji je treći put za redom uhvaćen u kršenju poreske discipline, ne izdaje fiskalne račune, radi na crno. Znači, od njega država koristi nema, on sam ima koristi za sebe.
  Na kraju krajeva, razumem da neko napravi grešku još jedanput on sam, jedanput, pa možda čak i drugi put, ali tri puta, to je jasna namera da se ne poštuju propisi i zakoni države Srbije. Hvala puno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala vama.
  Po amandmanu, Zoran Zečević.
  ...
  Srpska stranka Zavetnici

  Zoran Zečević

  Srpska stranka Zavetnici
  Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, poštovani građani Republike Srbije, u ime Srpske stranke Zavetnici, predložiću neke stvari koje bi bile vrlo bitne za ovaj dokument o kome mi razgovaramo.

  Mi smo predložili da povedemo računa o prihodnoj strani budžeta i dali smo konkretne predloge. Ponovo ću da ih ponovim, a jedan o predloga jeste da se novac prikupljen od tzv. pljačkaških privatizacija vrati građanima od kojih je i uzet. To ako je potrošeno, neka se vidi ko je potrošio, pošto imaju dobru imovinu moći će država u razgovorima sa njima da nekako to nadomesti ono što je uzeto građanima.

  Sledeći moj predlog je bio, odnosno Srpske stranke Zavetnici je bio da se malo razmotre sve ove javne nabavke, hvala Bogu, evo, sad imamo i Ministarstvo za javne nabavke, dobili smo i nove ljude koji se jako dobro razumeju u javne nabavke, oni mogu da vam budu od koristi i da vam pokažu malo kako se novac građana u lokalnim samoupravama i državnim projektima troši tako što se projektna dokumentacija za sve ono što je predviđeno da se radi, uvećava nekoliko puta, a poslove po realnim cenama dobijaju podizvođači. Znači, na tenderima sve te poslove dobijaju standardno proverene firme, kompanije koje su jako bliske sa aktuelnom vlašću, a onda te iste poslove dobijaju druge firme koje taj posao urade po nekoliko puta jeftinije.

  Tu vam se pojavljuje jedna od mogćnosti da se sa tim vašim ljudima koji koristi pozicije i dobijaju te poslove, da se nekako to namiri kako bismo došli u situaciju da ne moramo da uzimamo te nove 2,3 milijarde kredita koliko ste vi predvideli u budžetu.

  Vi ste predvideli u budžetu i nova zaduživanja i ta zaduživanja mogu da idu i do nekih 10,5 milijardi, koliko sam ja mogao da shvatim, određen novac od toga će se vratiti stari dugovi, ali ako to sprovedete ovaj budžet do kraja dobićemo novih pet, šest milijardi evra, što znači da će svaki građanin koji danas duguje pet hiljada i 200 evra, i oni koji se rode u toku 2023. godine na samom svom rođenju umesto da dobiju određen novac, oni će dobiti dugove od blizu 6000 evra.

  Sve projekte koje ste radili do sada, rađeni su na kredit. Znači, to su radili građani i to će raditi oni koji će morati sve te kredite da vraćaju.

  Da bi građanima bile jasnije neke stvari, recimo za rekonstrukciju škola uzeli ste kredit do 2046. godine. Za kliničke centre ste uzeli kredit do 2046. godine, za auto-puteve do 2048. godine i za auto-put Niš – Merdare, koji je u ovoj situaciji neophodan, po vašim shvatanjima, vraćaće građani kredit do 2051. godine.

  Prema tome, budite malo realni kada govorite o nekim ulaganjima itd. Niste to napravili vi, vi ste dobili mogućnost da upravljate novcem građana preko ovog budžeta i vi upravljate tako kako upravljate, a mi građani najbolje osećamo i znamo kako upravljate.

  Tako da, pitam se samo šta će sa novcem od 900 dinara, kada dobiju povećanje penzioneri kojih ima preko 100 hiljada? Šta će moći da kupe? Verovatno jeftinije jestivo ulje, jeftiniji margarin, verovatno će im vaši stručnjaci savetovati da im meso nije korisno, ne trebaju da ga jedu, da sačekaju proleće, pa da jedu zelje itd.

  To je ona politika o kojoj vi govorite. Zato smo mi predlagali da se toj kategoriji ljudi penzionera povećaju penzije, što ste vi automatski odbili. Petsto ili šesto hiljada ljudi spada u kategoriju koji imaju penzije do 25.000 dinara. Pa, vas ja ovako, kao čovek pitam šta će ljudi da urade sa tim penzijama od 25, 23, 22.0000 dinara?

  Ljudi, to je jedna kategorija ljudi koja preživljava samo tako što su im deca pobegla iz ove zemlje, a vama su napravili uslugu da ste ih brisali sa biroa za zapošljavanje i onda dolazite ovde i pričate bajke kako se nezaposlenost smanjila itd.

  Pa, svako ko je imao mogućnosti on je pobegao iz ove zemlje, upravo zbog politike koju vodite vi. I svi ovi sa penzijama o kojima ja govorim žive zahvaljujući tome što imaju nekoga od dece ili rodbine ili unuka itd, u inostranstvu, pa zato u ovu zemlju se slije preko 6,5 milijardi novca od naših građana koji se nalaze u inostranstvu.

  Kada smo predložili da ti građani koji su u inostranstvu dobiju svoje ministarstvo, vi ste to glatko odbili, jer oni vama trebaju samo onda kada treba da glasaju i kada trebaju da šalju pare.

  Što se tiče ovog budžeta ima dosta nejasnoća. Jedna od njih je, recimo da ste predvideli za 2023. godinu 650 miliona dinara ćete dobiti finansijske podrške od EU i to će dobiti Komesarijat za izbeglice i migracije.

  Šta to znači ako ste ove godine dobili 310 miliona, a iduće godine 650 miliona. Gospodo, objasnite građanima Srbije da li to znači da ćemo ove godine imati mnogo više izbeglih i raseljenih lica. Da li vi to nešto znate što mi ne znamo? Da li ste vi nešto potpisali u Tirani što građani Srbije ne znaju? Da li vi to planirate da ovaj narod sa KiM pobegne i beži glavom bez obzira, a da vam EU da novac sa kojima ćete vi njih zabrinjavati? Da li je to vaša politika?

  Ili nam kažite šta je bilo sa dosadašnjim novcem koja su dobijala izbegla lica iz Republike Srpske Krajine, koju ste zaboravili kompletno? Šta je sa objektima koji treba da se završe?

  Vi niste u stanju bili za ovih deset godina da uredite tim ljudima da imaju krov nad glavom. Oni plaćaju stanarine. Znači, gledate samo da glasaju za vas i onda doviđenja do sledećih izbora. To nije korektno.

  Molim vas tražimo odgovor. Zašto EU povećava novac za ovu namenu? Da li to znači da ćemo mi biti parking stanica ovde za izbeglice? Da li to znači da ćemo mi ovde imati ratove na ulicama, kao što ih imamo danas u našoj pokrajini Vojvodini, u mnogim gradovima? Kažite ljudi, kažite da se spremimo, da znamo da li ćemo morati da obezbedimo specijalnim roletnama i zaštitom svoje kuće od izbeglica, odnosno od ovih migranata. Da li se vi čudite to? Vi sada ne znate šta se dešava. Znači, vi ne znate šta se dešava na KiM, vi nećete da saslušate nikoga, to sve vama nije bitno.

  Ali, hajde još da se vratim na životne probleme i na ono što je najvažnije u ovoj zemlji. Meni je drago da je cenjena ministarka ovde i mi ćemo na Odboru njoj da predložimo određene mere. Ali, poštovana ministarska, za vaše Ministarstvo je država opredelila jednu milijardu.

  Znam da ćete vi meni sada dati odgovor da se vrše davanja preko nekih drugih ministarstava, ali ako već imamo Ministarstvo za brigu o porodici, ako ste vi već pokazali na odboru našem da ste željni da radite, hajte ljudi da radimo i razmislimo šta ćemo da radimo.

  Sve mere koje vi preduzimate po pitanju nataliteta su dobre, ali nisu dovoljne. Nisu dovoljne što pokazuju rezultati da je nas za 10 godina 850.000 manje građana Srbije. Za prvih devet meseci, gospodo, zabrinjavajući podatak, 43.000, znači, veličine jednog grada odakle ja dolazim Srbija ima manje stanovnika. Pa, ja vas pitam da li su važniji putevi ili je važniji narod?

  Konkretno vam kažem da Srpska stranka Zavetnici predlaže da svaka majka koja u 2023. godini odluči da rodi treće, četvrto ili peto dete, da su im živi i zdravi, da dobije iznos u visini jedne prosečne plate do penzionisanja. Ako gospođa koja rodi to, znači naše majke su heroji, koje rađaju, koje podižu biološki materijal, biološki podmladak, ovu državu spašavaju.

  Hajde dajte da im damo mogućnost da one koje neće da rade hoće da neguju svoju decu da imaju tu prosečnu platu. To je ulaganje u budućnost. One koje žele da se bave karijerom, koje žele da rade, da im se da novac u istom tom iznosu, ali na taj novac da država ne plaća ni poreze ne doprinose.

  Znam da je vama draže da gradite asfalt, jer vi na asfaltu, mogu da vam potvrdim u gradu Aranđelovcu, vi na asfaltu najbolje profitirate. To se baci po zemlji, ne zna se ni debljina asfalta, ne zna se okrpljene rupe.

  Ljudi, ako se ne budemo dozvali bićemo upisani kao generacija koja je dozvolila da se Srbija u narednih 50 godina zatre i da ovde dođu neki drugi ljudi da žive.

  Druga grana koja je vrlo bitna, znači to je konkretan predlog, da damo tim majkama koje rađaju decu da im damo novac, ulažemo u budućnost našu.

  Druga stvar koja je vrlo bitna jeste zdravstveni sistem. Kroz zdravstveni sistem prođe otprilike jedna četvrtina novca predviđena ovim budžetom. Ta jedna četvrtina novca nikada nije dovoljna kada je u pitanju zdravlje, ali ako se ta jedna četvrtina novca upotrebi u one svrhe u koje jeste potrebno mi ćemo moći s tim novcem da našim građanima pružimo mnogo kvalitetnije usluge koje zavise od novca.

  Ovde se hvalite i pričate o ulaganju u medicinske objekte, u bolnice, u kliničke centre, itd. Niko normalan ne bi rekao da to nije dobro, ali se ovde postavlja pitanje – koliko vi novca ulažete u te objekte?

  Daću vam podatak. Da vam kažem, ja sam proveo radni vek u tome. Ono što ste vi izgradili to bi domaćinski bez krađe, bez pljačke, bez ostala ugrađivanja, itd. moglo da se uradi minimum za duplo manje novca, jer mi imamo podatak da je, recimo u bolnici u Aranđelovcu, odakle je i moj kolega koji može da potvrdi, da je kvadratni metar rekonstrukcije bolnice plaćen 1.100 evra. Znači, 1.100 evra se plaća, a u isto vreme predsednik kaža da je u Batajnici napravljena bolnica 900 evra po kvadratu. Da ne pričam o Prokuplju i o milionima ulaganja, da ne pričam o Palanci, da ne pričam…

  Evo vam samo jedan zanimljiv podatak. Recimo, za kliničke centre. Koordinacija, nadzor, kontrola, rekonstrukcije, specijalne usluge za Klinički centar plaća se 201.046.000,00 dinara. Ko su ti ljudi i stručnjaci koje vi plaćate 201.000.000,00 i plaćate da gledaju kako se zida Klinički centar? Ljudi, dajte malo da vidimo.

  U isto vreme, koliko vodite računa o regionu i odakle ja dolazim i odakle ima dosta ljudi, to je Šumadija, to je Kragujevac. U Kragujevcu ste predvideli za 59.600.000,00 za rekonstrukciju Kliničkog centra u Kragujevcu. To govori nama Šumadincima, nama u Kragujevcu i celom regionu koliko je to vama stalo, koliko regionalno vodite računa o svemu tome.

  Da ne kažem da auto-put „Karađorđe“ koji planirate da radite niste počeli da radite ni projekte. Meni je žao što gospodin Vesić nije tu da ga priupitam za neke stvari – kada planiraju da železnicom povežu Topolu i Aranđelovac, Aranđelovac sa Mladenovcem? Kada to planiraju? Mi smo imali prugu kada je retko ko imao prugu. Za nas je nemamo. Mi nemamo ni priključke kakve treba na autoput. Mi nemamo ništa.

  Nemamo ništa, ali ste nam zamazali oči tako što ste milione i milione skrkali u bolnicu u Aranđelovcu i sad smo došli u situaciju da niko nema petlju da dođe i da objasni građanima kako se otvara ta bolnica i šta ste uradili u bolnici, jer mi kao ozbiljna stranka imamo sve podatke o tome i mi ćemo ih izneti javno.

  Kada pričate o besplatnom zdravstvu, ja moram da vas podsetim, ako se danas nekome razboli dete, što je najvažnije na svetu, on mora da ima četiri do pet hiljada u džepu, jer od ukupne terapije koju mu pedijatri daju on dobije samo besplatan antibiotik. Idite u apoteke i gledajte. Sve ostalo, brufene, probiotike i ostale stvari koje mu nakarikaju, to sve mora da kupi. Znači, ako hoćete da lečite dete, pođete kod pedijatra u ustanovu gde kažemo da je besplatno, stavite pet hiljada dinara u džep, ako povedete dvoje dece, da vam se razbole u isto vreme, neka vam je Bog u pomoći. Eto, to je taj zdravstveni sistem o kojem vi govorite da je besplatan.

  Na drugoj strani, proverite ovde, imate podatak da, recimo, Ministarstvo zdravlja plaća nevladinoj organizaciji, biću slobodan da to pročitam, za sprečavanje HIV-a 59 miliona dinara. Znači, platimo mi lepo nevladinim organizacijama koje će da idu po Srbiji i da pričaju kako se prenosi HIV. Ili, možda, jednostavno, možda im kupujete one zaštite, ne znam kako se to zove, Atlagić zna kako se zove, pomozite mi gospodine, možda to dele narodu i kažu – ovo vam je rešenje da ne dobijete sidu. Eto, to je ono ulaganje.

  Ministarka, u vašem resoru, to ste nam rekli, imate ovde 200 i nešto miliona koje dajete nevladinim organizacijama. Znači, saberite, ja sam sabrao i pitam da li to znači da mi brigu o porodici dajemo nevladinim organizacijama? Jel to znači da ćemo materijal, rasplodni, ne znam kako da ga nazovem, da uvozimo iz drugih država, da nam menjaju genetski kod? Jel to znači to? I onda ćemo nevladinim organizacijama dati da nam tu decu oni podižu i da umesto Srba ovde budu tamo neki ne znam koji, nije bitno.

  Hajmo ljudi da se uozbiljimo, hajmo ljudi da zaboravimo, hajmo da podignemo to, hajte da uđete u istoriju. To su vrlo zanimljive i opasne stvari.

  Da ne govorim još o jednoj stvari, koja je vama svima poznata, u vrednosti od milijarde 539 miliona 737 hiljada dinara su plaćene mašine i oprema. Nema mašina, nema opreme, zato što sve zdravstvene ustanove u Srbiji do sada, a to sam u razgovoru sa Aleksandrom Vučićem, evo vam ga pominjem, saznao da zdravstvene ustanove ne vode uopšte materijalno knjigovodstvo.

  Jeste, jeste. Samo se vi ne brinite, to što ja razgovaram sa Vučićem, ja razgovaram po osnovu toga što su moj i njegov deda bili dobri prijatelji. Vi samo pričajte i sekirajte se.

  Prema tome, mi nemamo evidenciju uopšte gde su završile te mašine. Gde su? Dokle su došle? Gde se nalaze? O čemu se radi? Dajte, molim vas, rešite jednom taj problem.

  Što se tiče inovativnih lekova, inovativni lekovi se uvode u Srbiji iz dva razloga – da im se poveća cena, znači uklanjaju se svi oni drugi lekovi a inovativni dolaze na red, i šta je još važno, nema ovde niko iz Ministarstva zdravlja, da se proveri koliko koštaju lekovi za lečenje određenih retkih bolesti, koliko koštaju u državama u kojima se proizvode i odakle ih dobijamo. Jer, ovde, to je način da se preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje određeni ljudi koji su delovi farmaceutske mafije, još jedne nove mafije koju ste vi sagradili i napravili, uzimaju novac. Proverite te podatke i vidite dobro, jednostavno, hajte da krenemo da rešavamo određene probleme.

  Što se tiče sektora energetike, Srpska stranka Zavetnici je bila korektna, dala vam je predlog. Rešenje energetske situacije je Kolubara. Postoji mogućnost da se za šest do devet meseci Kolubara vrati na 29 miliona tona uglja, koliko je nekada proizvodila, i da na taj način izbegnemo uvoz uglja i sve ostale stvari.

  Da vam napomenem, Kolubara je taj ugalj prodavala elektranama za 12 evra. Bilo bi jako zanimljivo da ministarka energetike objasni koliko sad taj ugalj plaćamo i da li je ona došla sa zadatkom da unapredi elektroenergetski sistem ili da ga spremi za prodaju? Ili možda ima zadatak da reguliše ove probleme sa „Rio Tintom“? Moramo otvoreno da razgovaramo o tome.

  Još nešto, kada je u pitanju poljoprivreda. Vi ste poljoprivredu kompletno doveli u ovu situaciju isključivo zahvaljujući uvozničkom lobiju. Vi ste omogućili uvozničkom lobiju da u ovu zemlju uveze sve šta želi i šta hoće, da ga plati sa veštački jeftinim evrom, jer vama odgovara da je evro jeftin, da možete da prikažete kako smo mi ekonomski tigar, da imamo prosek plate toliko i toliko, a nećete da objasnite građanima šta za 100 evra možemo danas da kupimo a šta smo mogli da kupimo pre deset godina. Ja odlično znam i imam i te podatke.

  Zato vas molim, ako želite stvarno i iskreno i volite ovu zemlju, prihvatite neke stvari i da krenemo da rešavamo ono što je najvažnije, o čemu Zavetnici strogo vode računa, a to je natalitet, da podignemo našu decu, da jednostavno se složimo da neke stvari završavamo u interesu svih. Ja ne poznajem nekoga kome je u interesu da Srbija izumire i da nas je svake godine 40, 50, 60, 80 hiljada manje.

  Zavetnici vas pozivaju… Zavetnici stoje na raspolaganju da svojoj državi pomognu. Mi nismo protivnici bilo čega, ali sve se radi u rukavicama. Mi danas ne znamo šta je potpisano u Tirani, ne znamo šta nas čega sutra, ne znamo da li će naši sugrađani sa Kosova i Metohije biti proterani, ne znamo da li ćemo ih zbrinjavati sa ovim milionima koje EU daje, ali mislim da mi kao poslanici treba to da znamo i da ovo jesu ozbiljne teme i da ne treba se smejati na ovako ozbiljne teme, jer mi smo, Zavetnici, vrlo ozbiljni i zabrinuti smo za sudbinu svog naroda i svoje otadžbine i zato, dajte, ako želite, svi da radimo.

  Živela Srbija! Živele ujedinjene srpske zemlje!