Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2022.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/192-22

4. dan rada

08.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TAGOVI

 • Treća sednica Drugog redovnog zasedanja (2022)
 • Traženje obaveštenja i objašnjenja u skladu sa Poslovnikom (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Potvrđivanje mandata narodnim poslanicima (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 11. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 17. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 18. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospodine Milivojeviću, samo mi kažite, molim vas, po kom osnovu se javljate?
  (Srđan Milivojević: Replika. Direktno je prozvao Demokratsku stranku.)
  Nije pozvao demokratsku. Nije, ali zaista slušala sam pažljivo gospodina narodnog poslanika, nije spomenuo apsolutno nijednog trenutka. Žao mi je.
  Pošto smo završili pretres sa svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona i u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu u pojedinostima i u celini.
  Molim vas za mir.
  Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZADUŽIVANjU REPUBLIKE SRBIJE KOD NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD ZA POTREBE FINANSIRANjA PROJEKTA IZGRADNjE DRŽAVNOG PUTA DEONICA BRZE SAOBRAĆAJNICE: AUTO-PUT E-75 BEOGRAD – NIŠ (PETLjA POŽAREVAC) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC (DUNAVSKA MAGISTRALA)
  Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marina Lipovac Tanasković.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marina Lipovac Tanasković.
  Da li neko želi reč?
  Gospodine Arežina, vi mi se pojavljujete u sistemu, samo mi kažite po kom osnovu?
  (Radovan Arežina: Po amandmanu.)
  Po amandmanu, izvolite.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Radovan Arežina

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS)
  Poštovana potpredsednice, poštovani ministre, narodni poslanici i narodne poslanice, poštovani građani Republike Srbije, ja sam u potpunosti saglasan sa Vladom što je odbila ovaj predlog amandmana poštovanih kolega, i to želim da obrazložim.

  Kreditno zaduženje se ne odnosi, očito je neko pročitao Požarevačka petlja, odnosi se na brzu saobraćajnicu Požarevačka petlja-Gradište-Golubac koja je od krucijalnog značaja za građane Srbije iz Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga. Sa tim putem građani, konkretno, opštine Kladovo, opštine Negotin, Donjeg Milanovca, Golupca itd. će najmanje za pola sata u slučaju bilo kojeg, uslovno, teškog infarkta da dođu do Beograda za pola sata ranije hitnom pomoći.

  Ovde se govori o nastavku i govori se o putu Dunavska magistrala. Tu Dunavsku magistralu, dragi prijatelj, draga gospodo i poštovani građani, još je gradio car Trajan pre 1900 godina. Taj put je veoma bitan za ceo kraj. Taj put je bitan zbog Đerdapa I, zbog Đerdapa II, zbog razvoja turizma, zbog Lepenskog vira, zbog luke Prahovo, a i što je najbitnije sa tim putem, kada se bude nastavio od Golupca i njegova izgradnja do 2030. godine, kako je predviđeno, da pokrije Golubac, Donji Milanovac, od Donjeg Milanovca da ode na Miroč i da se spusti kod Brze Palanke i da se spoji 20 kilometara levo ka Kladovu i 20 kilometara desno ka Negotinu. Time bismo otvorili i sve ono što se danas nalazi u luci Konstanci i veliki deo investitora stranih, svih koji su danas u Rumuniji, u Pitešti, u Slatini itd. i koju tu robu voze drugim putevima, a najbitnije, otvorio bi se razvoj turizma, a štos je najvažnije Braničevski, Borski, Zaječarski okrug imaju najveći broj ljudi u zadnjih 50 godina širom Evrope. Ti ljudi su od Austrije, Francuske, Nemačke itd. i time se omogućava da se oni vrate, da investiraju naši ljudi.

  Time se omogućava da mi razvijemo taj naš kraj i time se omogućava da država Srbija ovo što čini, a čini dobro, i ne želim da iko iz bilo kog kraja Srbije prigovori drugom kraju Srbije zašto se pravi neki put. Putevi treba da se rade i ja prosto podržavam i Moravski i put kod Rume, Novog Sada i svaki put koji se gradi u Srbiji i onaj put koji se gradi od Niša ka Merdaru. Svi ti putevi su bitni. Oni su bitni za razvoj prvenstveno Srbije, a Srbija kao čvorište, a čvorište je od kada postoji, od kada je na ovim prostorima, je bitna da svim zemljama koje su okruženju preko Srbije i da se time da na značaju Srbije, a govorim vam posebno o ovom putu.

  Ja vas sve pozivam da dođete u taj kraj i posebno danas, znači, tvrđava Golubac je renovirana, veoma je blizu i tvrđava Fetislam u Kladovu, da se završi rekonstrukcija, tako da te turističke lepote od Medijane, od ostataka Trajanovog mosta, od Rajačkih pivnica, sve će se to brže i bolje dešavati. Zar ne treba do Gradišta da ide brza saobraćajnica? Zar ne treba do Golupca? Zar ne treba ta zaobilaznica oko Požarevca i da se ceo taj kraj razvija? A taj kraj koliko je Srbije je najviše dao, ako hoćete, istorijski u svakom pogledu i kada se ratovalo u Prvom svetskom ratu i u Drugom i kada su bile izbeglice i svim pomoćima koje su bile i donacija od ljudi koji rade iz tog kraja po zapadnoj Evropi itd.

  Molim vas da u narednom periodu, kada su infrastrukturni projekti, svi zajedno i sa jedne i sa druge strane ove sale, podržimo te projekte i posebno se zahvaljujem direktoru Koridora Srbije koji je svugde prisutan. Evo, danas i na Moravskom koridoru. Pozivam i ministra Malog i premijerku da zajedno napravimo povodom ovoga jedan sastanak, na primer u Golupcu, Donjem Milanovcu, bilo gde, Požarevcu i da se vidi koliko tu predsednika opština će doći, koliko će tu doći i koliko će predstavnika naroda i da se pošalje slika šta taj put znači nama. Mi smo u nekom vremenu one Jugoslavije imali i rečni saobraćaj razvijen, imali smo brze glisere koje smo zvali „rakete“, imali smo mnogo toga.

  Pozivam državu Srbiju i zahvaljujem se na svemu ovome što se učinilo u ovom periodu. Sada je put Kladovo-Golubac presvučen. To je mnogo značajno za nas, mnogo je kvalitetnije, odrona je mnogo manje nego što je bilo u prethodnim periodima, sada su samo eventualno sporadični, jer ipak je to najveća i najlepša klisura u ovom delu sveta – Đerdapska klisura.

  Prema tome, molim vas i molim sve kolege da budu obazrivi kada su ovakvi predlozi Vlade, kada su i ovakva kreditna zaduženja, jer ova kreditna zaduženja će vratiti novac u budžet, a nama će omogućiti bolji život, brži pristup centrima i bolju saradnju između opština, jer će nam se time put Kladovo-Beograd smanjiti za nekih 40 minuta, sa izgledom i puštanjem u funkciju sa brze saobraćajnice Požarevačka petlja-Golubac.

  Dragi prijatelji, podržimo Srbiju, da ste svi živi i zdravi i glasaćemo za ovaj budžet i za ovaj predlog kreditnog zaduženja. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Zahvaljujem, uvaženi narodni poslaniče.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marina Lipovac Tanasković.
  Da li neko želi reč?
  Reč ima Siniša Mali.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Siniša Mali

  | Ministar finansija
  Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, želim da vam se zahvalim na izuzetno konstruktivnoj i sadržajnoj debati o dokumentu koji je najvažniji za građane Srbije u ovom trenutku, dokumentu koji definiše našu ekonomsku politiku i naše poteze u narednih 12 meseci.
  Hoću da vas obavestim da ste, ukoliko sutra izglasate ovaj budžet, glasali za povećanje plata u javnom sektoru od 12,5%, da ćete izglasati povećanje penzija od 12,1%
  1. januara naredne godine, dodatno na povećanje od 9% koje su naši najstariji sugrađani dobili u novembru mesecu ove godine. Dakle, izglasaćete povećanje penzija za 20,8%. Nikada veće procentualno povećanje nije bilo i kao što smo potvrdili više puta, znatno iznad rasta inflacije, odnosno proizvoda u prometu na malo.
  Izglasaćete dalje rasterećenje zarada kada su poslodavci u pitanju za dodatnih 1% čime doprinosimo daljem zapošljavanju i otvaranju novih radnih mesta u našoj zemlji u ovim izuzetno teškim uslovima poslovanja.
  Izglasaćete i povećanje minimalne zarade od 14,3% naredne godine ukoliko izglasate sve ove mere koje su usmerene ka podizanju životnog standarda građana Srbije. Mi ćemo naredne godine već u decembru mesecu imati 820 evra prosečnu platu, 820 evra.
  Taman po planu i po dinamici da za tri i po godine, četiri godine, do kraja mandata ove Vlade prosečna zarada u Srbiji bude 1.000 evra, a prosečna penzija 420-430 evra, da obećanje koje smo dali građanima Srbije na ovaj način ispunimo i to radimo u doba verovatno najveće ekonomske krize ikada nakon Drugog svetskog rata, ne samo kod nas, nego i u svetu.
  Ukoliko budete glasali i izglasali budžet sutra, vi ćete glasati za nastavak ogromnog, nikada većeg investicionog ciklusa u našoj zemlji. Počeli smo ga pre pet ili šest godina. Nikada više ne investiramo u naše autoputeve u zelenu agendu, fabrike za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnju kanalizacione mreže, novih škola, novih bolnica, novih vrtića, ukupno 6,8% našeg BDP-a biće tokom naredne godine usmereno upravo u ove svrhe.
  Ako budete izglasali ovaj budžet sutra, izglasaćete takođe i veliku rezervu koju smo ostavili da nastavimo da se borimo sa energetskom krizom, da nastavimo da se borimo sa visokim cenama i struje, da nabavljamo gas, tako da ni u jednom trenutku nemamo problem ni mi, ni naša ekonomija, ni mi kao građani, ni naša ekonomija, ni naša privreda sa dostupnosti gasa, sa električnom energijom, sve ono što je, verovali ili ne, postao problem za mnogo veće i za mnogo razvijenije zemlje od Srbije.
  Ukoliko budete izglasali budžet sutra, a nadam se da hoćete, vi ćete glasati za rekordan budžet, iznos budžeta za naše poljoprivrednike, za našu poljoprivredu, za zdravstvo, za prosvetu, za kulturu, za sport. Izglasaćete budžet koji će doprineti daljem rastu i razvoju naše ekonomije u svim sferama.
  Još jednom ću vas podsetiti, uspeli smo, evo u trećem kvartalu, da održimo rekordno nisku stopu nezaposlenosti, rekordno nisku, 8,9%, pre 10 godina bila je 25,9%. Uspeli smo da održimo našu makroekonomsku stabilnost, imamo 285 milijardi dinara na računu. Javni dug u odnosu na BDP 54,1%, daleko ispod nivoa mastrikta. Sa novim budžetom bićemo otprilike na istom nivou, dakle, daleko ispod nivoa od 60%. POdsetiću vas, prosek EU 94,5%.
  Naš BDP raste ove godine i rašće 2,5%. Naredne godine projektovan je da raste 2,5%. Dakle, ni blizu nismo recesiji u koju su već ušle neke mnogo razvijenije i mnogo veće zemlje od nas.
  Dakle, dame i gospodo, prošli smo teških deset godina, poplave, finansijsku i fiskalnu konsolidaciju, krizu koja je vezana za Kovicd – 19, energetska kriza, sada ovaj konflikt u Ukrajini koji utiče na sve nas, utiče na ceo svet.
  Nikada veće cene energenata i gasa i struje i svega, ali borimo se. Borimo se svaki dan da kontrolišemo cene osnovnih životnih namirnica i da kontrolišemo cene goriva i da nam ne raste ni cena gasa ni cena struje kao što raste u nekim drugim zemljama. Borimo se za to da očuvamo i unapredimo životni standard građana Srbije, da nastavimo naše kapitalne investicije i da se borimo za naše mlade, da se borimo za našu decu, da svoje stvore ostvare ovde u Srbiji, da svoje porodice zasnuju i ovde i da zajedno sa njima gradimo lepšu i bolju budućnost naše zemlje.
  Zato vam još jednom zahvaljujem na konstruktivnoj diskusiji, na dijalogu i nadam se da ćete sutra izglasati ovaj budžet za bolju Srbiju i za nastavak reformi. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Zahvaljujem se potpredsedniku Vlade. Zahvaljujem se ministrima i njihovim saradnicima.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona i u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.
  Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak, 9. decembar 2022. godine sa početkom u 11,00 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini.
  Ovim smo završili današnji rad. Zahvaljujem se.