Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.04.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/99-23

4. dan rada

28.04.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 21:55

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2022. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Zakon o elektronskim komunikacijama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o vojnoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu
 • Odluka o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1024 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o readmisiji lica koja nezakonito borave
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i DSK BANK AD po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o rebalansu Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (projekat Transbalkanski koridor za prenos električne energije, sekcija 4 - 2x400 kV DV Ba
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • OBRAĆANJA

  Jelena Kalajdžić

  MORAMO - ZAJEDNO
  Hvala predsedavajući.

  Žao mi je što ministarka ima preča posla nego da bude ovde i da pričamo o Predlogu zakona o podsticaju u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

  Podnela sam, to jest moja poslanička grupa podnela je amandman gde tražimo da premija za mleko bude 15 dinara umesto da bude 10. Zašto? Zato što dok Ministarstvo donese uredbu kojom se povećava premija za mleko od 15 dinara, naši mlekari moraju da prospu jednu tonu do dve litara mleka, da odu u Ministarstvo po nekoliko puta, da kažu svoje probleme i onda posle jedno šest, sedam meseci dobiju ono što su tražili, a za to vreme nam se isprazne štale i negde imamo manje oko sto hiljada krava.

  Kada ovde pričamo o poljoprivredi, kada slušam pojedine poslanike, mislim da nam cveta cveće, međutim, moram da kažem da je situaciju u poljoprivredi mnogo drugačija. Ovo što je prethodni poslanik malo pre pričao o tome da se opet neki hladnjačari štite, ja za to ovde apsolutno moram da reagujem. Problem sa malinama i sa višnjama je ogroman problem, a vi ovo što radite, ja ne mogu da shvatim ko na ovaj način, jer vi štitite opet hladnjačare umesto da štitite naše proizvođače malina i proizvođače višanja.

  Takođe, kada govorimo o istim tim malinama, ko je rekao da prošle godine treba da bude cena šest eura? Bivši ministar je pričao u predizbornoj kampanji da će cena malina biti šest eura. Gde je sada taj ministar kada imamo probleme sa malinama i kada nam se malinjaci krče? Isto tako, otkupljivači kada su davali cenu, odnosno kada su prodavali malinu po šest eura u inostranstvu, a našim proizvođačima davali dvesta dinara, zašto tada niste stali na stranu naših proizvođača malina. Tada je sve bilo u redu, a sad se opet pomaže otkupljivačima. Dajte malo da se usredsredimo na probleme i da počnemo da ih rešavamo na pravi način. Hvala lepo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dva minuta.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli poslanici Sandić i Gajić.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli poslanici Tepić, Veselinović, Stefanović, Obradović, Oreg, Grujić, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić i Đorđić.
  Reč ima narodni poslanik Đorđo Đorđić.
  ...
  Stranka slobode i pravde

  Đorđo Đorđić

  PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
  Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

  Ja sam u ovaj Dom ušao pre manje od godinu dana i svaka sugestija i kritika koje išla prema vama za bilo koju stvar vraćala se nama u vidu rečenice kako je bilo 2012. godine.

  Ja nisam čovek iz poljoprivrede, ali imam obavezu da predstavljam Sremski i Mačvanski okrug da pitam neke stvari, pa bih voleo da mi se daju odgovori ako budem imao vremena da pitam za sve što želim.

  U odnosu na desetogodišnji prosek 2012 - 2022, broj goveda u Srbiji je smanjen za 13%, broj svinja je smanjen za 15%, broj živine je smanjen za 19%.

  Šta je tu bolje u odnosu na 2012. godinu? Srbija zvanično u 2022. godini ima oko dva miliona i sedamsto hiljada svinja, a procene su da je potrebno šest i po miliona. Ima 870 hiljada goveda, a potrebe su procenjene na milion i šesto. Pilića 26 miliona, a potrebe su potrebno je 95 miliona.

  Jedini u Evropi nemamo plavi dizel za agrar. Subvencije su po hektaru 2012. godine bile 12 hiljada, danas su šest hiljada. Šta je tu bolje?

  Ukupna vrednost agrarne proizvodnje u 2021. godini je bila 5,6 milijardi dolara i to je tek hiljadu dolara po hektaru, dok je u Holandiji 24 hiljade dolara, dok je u Danskoj 20 hiljade dolara.

  Ono što bih želeo da kažem da je u Srbiji 2012. godine bilo milion i sto hiljada krmača, a danas u Srbiji ima ih 134 hiljade. Šta je tu bolje u odnosu na 2012. godinu?

  Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 7. amandman su zajedno podneli poslanici Jakovljević, Obradović, Kostić, Milenković Kerković, Puškić i Vasić.
  Reč ima narodni poslanik Ivan Kostić.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Ivan Kostić

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Srpski Pokret Dveri je podneo amandman na član 7. gde smatramo da iznos koji je predložen od deset dinara za litru mleka nije dovoljan i predlažemo da iznos premije bude 15 dinara.

  Pitam sve narodne poslanike da li su čuli za porodicu Mihailović iz Savinog sela u opština Vrbas, koja je ugasila mlekaru, koja ima četvoro dece, ta porodica, maloletne, koji su imali 50 krava i koji nemaju kome da prodaju mleko zato što mlekara više neće da im otkupljuje?

  Znači, ovde nije samo problem premija za mleko, nego je problem što je od 2008. godine, od SSP-a uništeno srpsko mlekarstvo.

  Takođe, još jednom postavljam pitanje kolegama iz Uprave za agrarna plaćanja, pošto mi nisu odgovorili na ovo prethodno pitanje, na čemu ste vi izgradili poverenje u podršku za digitalizaciju kada ste gurnuli seljaku u ruke 700 savetodavaca i hiljadu volontera?

  Inače, ministarka je rekla da 700 savetodavaca od februara rade svaki dan od ujutru do uveče. Fale vam ljudi, kolege.

  Agencije koje uslužno vrše registraciju ili pojedince koji se čak i oglašavaju za te usluge, da li ste ih upozorili podatke, korisničko ime, lozinku i pin mogu imati samo oni i da su u rukama onih koji im pomažu, možda ne. Ne uperujem prst ni u koga sada. Praktično, nalaze, prevedeno na jezik, blanko papiri sa njihovim potpisom koji mogu biti upotrebljeni za sve ono što se nudi kao usluga na portalu eUprave, eZdravstveni karton, eDnevnik, osnivanje firme, podizanje kredita za firmu, stavljanje hipoteke i njemu slične stvari.

  Da li ste napravili mehanizam da ne dođe do zloupotrebe ovih podataka? Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 7. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković i Stankovć.
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
  Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije, ja sam podneo amandman na član 7. gde premiju za mleko sa 10 dinara, predviđam da se poveća na 20 dinara, iako Vlada i režim pokušavaju da smanje tu premiju.

  Sada ću vam objasniti ono što mi malopre nije bilo dozvoljeno da vam objasnim.

  Ja sam diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo. Ako imamo jednu kravu koja se zove Belka i uz najbolju negu i uz najbolji trud, najbolju ishranu ta krava jedva da tri litara mleka, iako je obećavano da će davati 300 litara mleka, da li će ta krava da da 50 litara mleka ako joj promenimo ime u Šarka? Naravno da neće. E to vam je ta prevara sa promena imena Srpske napredne stranke…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Da li je to taj amandman, Milivojeviću?
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Gospodine Orliću, pošto niste shvatili malopre o čemu sam vam govorio…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Da li je to taj amandman koji obrazlažete?