Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

3. dan rada

24.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorila: Sandra Božić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:10

OBRAĆANJA

...
Zeleno-levi front

Biljana Đorđević

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Zahvaljujem.

Naš amandman se tiče toga da rokovi koji su dati da se građani priključe na četiri mreže jesu izuzetno kratki i stoga predlažemo da se to briše, jer smatramo da najugroženiji nemaju često pravnu pomoć, ni administrativnu pomoć za ostvarivanje prava. Ako je obrazloženje da se ovde bavimo ispunjavanjem ljudskog prava na stanovanje, na vodu i električnu energiju, onda prosto nije fer da na njima treniramo strogoću koju ne treniramo na investitorima koji su zapravo ove probleme i napravili tako što su gradili često nezakonito.

Dakle, kolega je pre mene spomenuo informacije koje smo svi saznali, iako smo već znali o tome, ali malo lepše prezentovano u jednom tekstu koji je dobio nagradu za istraživačko novinarstvo, a u pitanju je tekst Radmila Markovića koji kaže da je Beograd raj za divlju gradnju i sumnjiva ozakonjenja, gde je preko pola miliona spornih kvadrata ozakonjeno po ovom zakonu zato što su već izgrađeni nakon što je zakon 2015. godine stupi ona snagu i nije ih bilo na satelitskim snimcima. Ako je to moguće da neko na taj način ošteti budžet Republike Srbije, da se to dopusti, ako je tako moguće oprati neki novac, isto tako znamo da se ovim ozakonjenjem u stvari vrši legalizacija sredstava nepoznatog porekla, zašto onda nije moguće da građani koji su time oštećeni imaju neograničeni rok da se prijave na ove četiri mreže i da dobiju pomoć? Dakle, potrebno je zaposliti više ljudi da pruže pravnu pomoć, besplatnu pravnu pomoć, pogotovo ljudima sa manje obrazovanja ili nedostatkom znanja kako da pristupe ovim različitim administrativnim zavrzlamama i tu pogotovo imam na umu i ono o čemu smo govorili ranije – standardna romska naselja.

Dakle, ako se brinete za pravo na stanovanje, morate se brinuti i za tu decu, pogotovo ako su peto i šesto dete. Isto tako, ne možete brinuti o pravu na stanovanje samo u ovom slučaju, a ne misliti o porodicama koje izbacujete na ulicu kada sprovodite

izvršenja. Ako poštujete pravo na stanovanje, poštujte ga za sve građane i građanke Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Lipovac Tanasković i Đorđe Stanković.
Da li neko želi reč?
Reč ima Lipovac Tanasković.
...
Narodna stranka

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Narodna stranka podnela je amandman na tačku 3. ovog Zakona o ozakonjenju. Smatramo da je rok od 30 dana izuzetno mali i da treba da bude znatno veći. Kao što je i moja koleginica pre mene govorila, sve bih se složila sa njom, ali dodala bih samo nekoliko stvari.

Građani Srbije treba da znaju da ovim zakonom o dopunama Zakona o ozakonjenju svi objekti, stambeni objekti, koji su nezakonito izgrađeni, koji nemaju građevinsku dozvolu, koji nisu u međuvremenu ozakonjeni, znači bespravno su izgrađeni, ovim zakonom moći legalno da se priključe na vodu, struju, gas i grejanje. To je suštinski loše.

Međutim, mnogi naši građani bili su prevareni od strane investitora. Svi znamo da samo u Beogradu ima na hiljade nelegalno izgrađenih objekata. Samo na levoj obali Dunava na hiljade nelegalnih objekata, a pri tome tu je i Altina, tu su i Plavi horizonti, Busije, Kaluđerica. Sve su to naselja, rubna naselja Beograda u kojima je izgrađeno i u kojima se gradilo nelegalno.

Narodna stranka polazeći od činjenice da se ovim zakonom izlazi u susret građanima koji su prevareni od strane investitora i koji nemaju rešeno stambeno pitanje, znači, kojima je ovim zakonom omogućeno da to urade samo ukoliko je prva nepokretnost, odnosno u vlasništvu prva nepokretnost, moći da se priključe na ove četiri komunalne infrastrukture, podnela je amandman gde smo tražili da se poveća vreme kada ljudi mogu da se prijave.

Ako već ova vlast dozvoljava i izlazi u susret prevarenim građanima, smatramo da je suština ovog zakona, odnosno ovaj zakon je bio tajna do pre nedelju dana. Smatramo da treba pod svim uslovima, svim građanima da se izađe u susret. Možda pojedinci bliski vlasti su znali da će ovaj zakon doći u skupštinsku proceduru, ali mnogi građani nisu. Iz tog razloga ograničavanje na 30 dana smatramo da nije svrsishodno.

Takođe, tajne izmene zakona u vreme godišnjih odmora, u vreme kada ljudi ne borave u svojim mestima prebivališta, u vreme kada su godišnji odmori, kada i administrativni radnici idu na godišnje odmore, smatramo takođe da nije svrsishodna. Tome treba dodati činjenicu da ulazimo, odnosno bliži se 1. septembar, bliže se veliki izdaci svim građanima, te Narodna stranka zaključuje da opet nekako zakon selektivno primenjujemo.

Osim ove selektivne primene ovog zakona, Narodna stranka smatra da svi investitori koji su prevarili građane trebaju krivično da odgovaraju. Mi smo načelno imali odgovor gospodina Vesića u okviru Odbora koji se složio sa tim, ali ne vidimo da se nešto dešava po tom pitanju. Gradnja nelegalnih objekata je protivzakonita i treba konačno stati na put svega toga.

U programu Narodne stranke je svima poznat revanšizam, a to konkretno u ovom slučaju znači da će svi koji krše zakon, a ovde mislim isključivo na investitore koji su gradili nelegalno, bez potrebne dokumentacije, krivično odgovarati, bez izuzetka. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Nešić, Parandilović i zajedno Tepić, Stefanović, Grujić, Veselinović, Obradović, Oreg, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić i Đorđić.
Da li neko želi reč?
Narodni poslanik Jelena Milošević.
...
Stranka slobode i pravde

Jelena Milošević

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Zahvaljujem.

Već sam govorila o poplavama. Ministarka poljoprivrede mi je odgovorila. Sada ću se potruditi da dopre do ministra Vesića budući da je u julskim poplavama stradala putna infrastruktura prilično, odnosno da su oštećenja na putnoj infrastrukturi možda i najveća od svih drugih.

Vi ste obilazili neke mostove, neke poplavljene opštine, oštećene puteve i slično. Ja ću vam sada pokazati ono što niste obišli, a što pravi jako velike probleme u selima koja su brdsko planinska i gde su bujične vode napravila veliki problem.

Ovo vam je selo kod Gadžinog Hana, gde je nekada postojao potporni zid. Međutim bujična voda je odnela kako taj nasip, odnela je i nekih dva metra, koliko imam informaciju, obišla sam mesto, privatno gazdinstvo, dvorište je odnelo čoveku. Ovo je srušeni, odnosno odneseni most u mestu Grkinja isto kod Gadžinog Hana. Sada ne može da se priđe fudbalskom igralištu zbog toga što nema načina da ljudi prođu.

U Prokuplju je bilo ogromnih poplava, to znate. Tamo se izlila Toplica. To je reka prvog reda. Ono što je karakteristično za Prokuplje jeste da građani tvrde da se određeni placevi koji izlaze na Toplicu šire i tako se sužava korito reke Toplice. Ja se nadam da će građevinska inspekcija ispitati da li je to tačno. Ukoliko je tačno, da se to reši. Sa druge strane, da se Topličanima, konkretno u naselju Garić omogući čišćenje tog dela. Znate ministre, tu se poplavljuje groblje. Desilo se do sada da i mrtvački sanduci isplivaju, što ćete se složiti je nedopustivo u današnje vreme.

Sa druge strane, ja znam da ste vi odvojili nekih 300 miliona za lokalne samouprave za infrastrukturu i to je super. Međutim, ukoliko se poplavljenim opštinama ne nadoknadi šteta, već se taj novac koristi, dovešćete ove opštine koje su poplavljene u neravnomeran položaj u odnosu na one opštine koje nisu, a na jugu Srbije se uglavnom poplavljuju opštine koje su nerazvijene, devastirane i gde je odgovornost lokalne vlasti nikakva ili zanemarljiva.

Recite mi koji je plan konkretno vašeg ministarstva, kako bi se ljudima u tim posebno nerazvijenim opštinama pomoglo? Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima Nikola Nešić.

Nikola Nešić

MORAMO - ZAJEDNO
Zahvaljujem.

Poštovani građani, poštovane kolege, želim da kažem, da zaključim polako diskusiju vezano za ovaj zakon, da je ovaj zakon dodatno obesmišljen, a već je bio obesmišljen. Želim da kažem i da se obratim ljudima koji rade i kojima jedna izmena ovakvog zakona, šta znači za njihov posao. Ovo je totalno obesmišljavanje. Šta su oni radili do sada, svih ovih godina?

Želim da vam skrenem pažnju koji tu problem imamo u Republici Srbiji. Daću primer Novog Sada. Stotinu ljudi je u poslednjih pet godina napustilo Upravu za urbanizam u Novom Sadu. To su uglavnom mlade arhitekte, mladi pravnici koji su napustili svoje poslove, zato što nisu bili zadovoljni, zato što su morali da idu na mitinge, umesto da rade svoj posao.

Želim da se osvrnem i na primer Kragujevca. U Gradskoj upravi za imovinske poslove, ubranizam, izgradnju i ozakonjenje na određeno vreme radi 21 osoba. Jedanaest rade duže od dve godine, to je takođe nezakonito, ministre. Na privremeno povremenim poslovima radi 15 ljudi u gradu Kragujevcu. Šta radite vi, gospodine Vesiću, ovim ljudima? Da li mislite o njima? Da li mislite kako će država da se razvija kada ste obesmislili ovaj zakon u potpunosti? Kako planirate da stanete na put nelegalnoj gradnji?

Daću vam primer iz Batajnice. Imate snimak kako ulaze ljudi u autobus i kažu im kada idu na ovaj kontramiting, i kažu im ako priključak da uđu i oni ulaze. E, gospodine Vesiću, vi ste vozač tog autobusa bezakonja i anarhije u građevinskoj industriji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima Miloš Parandilović.
...
Novo lice Srbije

Miloš Parandilović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Prethodnim Zakonom o ozakonjenju, odnosno pre nego što ćete ga dopuniti danas rekli ste da mogu da se legalizuju zakoni, odnosno da se legalizuju objekti izgrađeni do 2015. godine. Sad tu granicu pomerate do dana današnjeg, jasno je zašto to radite da bi ovi vaši pajtosi krupnog kapitala mogli da legalizuju sve bespravno sagrađene objekte i sve je to manje bitno, nego je bitna suština u celoj ovoj priči koju vi ovde potpuno zanemarujete, a to je sledeće – kakvu vi poruku šaljete građanima Srbije i uopšte ljudima koji ovde žive?

Dakle, više se isplati raditi nešto nelegalno, pa nakon toga se baviti legalizacijom, nego raditi legalno, vaditi građevinsku dozvolu i maltretirati se. Gruni temelje, gruni beton, gradi, a onda će vam država naći rupe u zakonu kako da svi kriminalci koji su izgradili, a samo kriminalci grade ovde uz „Milenijum tim“, niko više ni ne gradi po Srbiji, posebno po Beogradu, onda ćete vi da nađete način kako da ozakonite te bezakonske građevine.

Na jednoj od prethodnih sednica, gospodin Vesić se hvalio prugom, prugama po Srbiji, brzim železnicama itd. Znate šta je kičma železničkog saobraćaja u Srbiji? Znate li, gospodine Vesiću? Pruga Beograd-Bar. Jeste li išli nekada od Beograda do Bara? Ne morate do Bata, do Prijepolja jeste li išli nekad? Pet na sat. Deonica, a to je kičma, pazite pričamo o kičmi železničkog saobraćaja, deonica od Užica do Prijepolja svaki malo spremniji biciklista može da stigne pre voza tamo i vi pričate o nekakvom sistemu.

Uopšte, pitanje je jedno, zašto ministri sede danas ovde pošto reč nisu progovorili? Kao neko „društvo mrtvih pesnika“, sa tim pogledom neukaljanim mišlju. Meni zaista nije jasno kako ste uspeli da razvalite sve u ovoj zemlji pa tako i srpsku politiku da ovde svaka šuša može da bude ministar i svaka šuša može da bude poslanik samo ako je dovoljno lojalan gazdi i voždu, Aleksandru Vučiću. To je tragedija ovog društva i platićete cenu za to.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Povreda Poslovnika, Nataša Jovanović.