Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

3. dan rada

24.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorila: Sandra Božić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Povreda Poslovnika, Radmila Vasić.
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Poštovana predsedavajuća, ukazujem na povredu člana 107. Govornik na sednici Narodne skupštine dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.

Prethodna govornica je uvredila poslaničku grupu Srpski pokret Dveri – Patriotski blok i svu državotvornu opoziciju, time što nas bukvalno pakuje u isti blok.

Ja molim sledeći put da se ogradi, da kaže deo opozicije ili već da na svoj način kaže na koga tačno misli. Smatram da ovo nije bilo korektno, nije ni bilo uredu, posebno iz razloga što znam desetak poslanika koji su baš zbog NATO bombardovanja silom isterani sa svojih radnih mesta, rodnog grada itd.

Ja vas molim da vladajuća stranka koristi konkretno na koju opoziciju misli i ne pakuje svu opoziciju u isti koš. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem, uvažena koleginice.
S obzirom koliko su raslojavanja u opoziciji, teško bi bilo kome sada u ovom trenutku da shvati na koji tačno deo opozicije misli. Mislim da je to poprilično težak zadatak u ovom momentu.
Recite mi da li želite da se Skupština izjasni?
(Radmila Vasić: Ne.)
Ne želite. Zahvaljujem.
Tatjana Manojlović, po amandmanu, pošto niste ovlašćeni, čisto da vas podsetim.
...
Demokratska stranka

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka - DS
Koristiću vreme grupe.

Predstavnici SNS, samo da kažem, nemojte vi govoriti ništa više o Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući vašoj politici i udruženom delovanju Kurtija i Vučića u poslednjih mesec dana sa Kosova se iselilo 2.000 Srba, samo za poslednjih mesec dana. To je informacija koja je u interesu građana Srbije, da znaju šta su posledice vaše nakaradne politike.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Opet gospođo Manojlović, ni reč nismo čuli o amandmanu.
Izvolite, Marina Raguš.
...
Srpska napredna stranka

Marina Raguš

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Jednostrano proglašenje nezavisnosti tzv. „Kosova“ desilo se 2008. godine kada demokratska opozicija Srbije ovako ili onako upakovana vladala. To je bio logički sled svega onoga što se dešavalo do 1999. godine.

Tada ste takođe, postavili umobolno pitanje pred Međunarodnim sudom pravde za koje mnogi veruju da uopšte nije bilo slučajno, nego vrlo namerno, kako bismo izgubili svaku mogućnost da našu južnu pokrajinu vratimo tamo gde joj je mesto u okviru međunarodnog javnog prava. Vi imate obzira da pričate o bilo čemu?

Samo jedan podatak. Tokom vlasti, kako vi to volite da kažete, Aleksandra Vučića, uzmete broj zemalja koje su povukle priznanje tzv. „Kosova“. Imali ste svu mogućnost kao pripadnici DS da to radite. Niste smeli, jer niste zato dovedeni na vlast.

Sve ono o čemu vi pričate i spočitavate Aleksandru Vučiću, ruši vas samo u podatku, zahvaljujući samo njemu, toliko zemalja je povuklo priznanje tzv. „Kosova“. To vam je odgovor na sve, na sve ono što mu spočitavate.

Dakle, nije pao sneg da prekrije breg, nego politički ovako malo, pomalo, puno mi je drago zbog toga tokom ovih plenarnih sednica da svaka zverka otkrije svoj trag.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Gospodine Rističeviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, opet su se javili stručnjaci za razgradnju i pri tome su grubo lagali. Ovde su vam spočitavali nekog Šredera, oni. Gospodin Vesić je dobar poznavalac političke istorije svih stranaka, pa i stranaka sa kojima sam ja nekada bio u savezu.

Dame i gospodo narodni poslanici, kada nam to govore, treba da nam kažu, ako govore stručnjaci za razgradnju i za bezakonje, ako nam kažu nešto o Šrederu, gospodine Vesiću, da li je ovo Šreder? Da li je on sa predsednikom DS? Da li je to Šreder? Često su oni menjali predsednike. Jedan je ubijen za vreme vlasti DS.

Da li je ovo takođe drugi predsednik DS sa Šrederom? Da li je za vreme, ovo što riče tamo, za vreme ove posete Šredera 2007. godine bio narodni poslanik, iako je ovaj Šreder bio gost na toj konvenciji predizbornoj DS. Vi se gospodine Vesiću svakako sećate toga. Verovatno više niste bili u DS, ali da li je to taj Šreder? Mislim da jeste.

Da li je ovo Havijer Solana? Da li je ovo Havijer Solana sa predsednikom DS? Da li su ga oni legalizovali? Da li je ponovo to Solana? Jeste.

Da li je ovo Boris Tadić sa Klintonkom? Inače, ona nije žena onog Klintona, ne, ona nije žena. Da li je ovo Boris Tadić, predsednik DS za čijeg mandata je ono tamo što riče bilo narodni poslanik na toj izbornoj listi? Da li jeste ili nije? Naravno da jeste.

Da li je ovo Joška Fišer sa predsednikom DS? Da li je ovo Joška Fišer bio onako radikalan u agresiji na našu zemlju?

Kratak je put od lokatora do blokatora. Danas oni koji ništa nisu izgradili blokiraju nas koji gradimo državu svakog dana. Teže je državu izgraditi nego što je srušiti. Mi želimo da je gradimo i dalje, oni žele da je ruše. To je jasno valjda svim građanima Republike Srbije. Teško je nerazumno dokazati da je nerazuman. Da se to može dokazati, on ne bi ni bio nerazuman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, docent dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, profesor dr Jelena Jerinić i profesor dr Đorđe Pavićević.
Da li neko želi reč?
Reč ima Robert Kozma. Izvolite.
...
Zeleno-levi front

Robert Kozma

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Hvala vam, predsedavajuća.

Ovaj Predlog zakona o ozakonjenju objekata je Vlada predložila isključivo da zabašuri da skrene pažnju sa krađe koju rade kroz Zakon o planiranju i izgradnji.

Kroz taj zakon zapravo poklanjaju svojim tajkunima preko desetak milijardi evra, potencijalnih desetak milijardi evra, omogućavaju im da vrše besplatnu konverziju zemljišta iz prava korišćenja u pravo vlasništva, a da ne plate nikakvu naknadu. Time štete budžet za potencijalnih desetak milijardi evra.

Kako to rade, pokušali su da kroz Predlog zakona o ozakonjenju kažu, ali ne dobro, ne mislimo mi samo na naše tajkune, mislimo i na one građane koji nemaju osnovne životne uslove. Onda su predložili ovaj Zakon o ozakonjenju objekata.

Mi stvarno nemamo ništa protiv da se na ovaj način reši trajno, da se reši problem pristupa i struji i vodi i kanalizaciji za one ljude koji su rešavali trajno svoje stambeno pitanje.

Međutim, ono što bi smo mi radili svakako drugačije jeste da imamo neku analizu koja prethodi ovom Predlogu zakona, analizu koja kaže koliko je ovakvih građana, kako je i kada će se oni priključiti i dokle će to da traje. Vi to nemate, a nemate zato što ste brže bolje da bi ste zabašurili krađe koje radite kroz Predlog izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, da bi ste to zabašurili, brže-bolje ste predložili i ovaj Predlog o ozakonjenju objekata.

Odmah da vam kažemo, vi se pozivate na to da se ovim rešavaju stambena pitanja onih koji su najugroženiji. Neće biti da je tako. Vi vrlo dobro znate da postoje i ljudi, mahom Romi i Romkinje koji žive u neformalnim podstandardskim naseljima. Ta naselja, ona nisu ni u procesu ozakonjenja, niti mogu biti, ali takođe nemaju osnovne uslove za život kao što su i voda i struja i grejanje.

Podsetiću, stanovnici podstandardskog romskog naselja 12. februar u Nišu su prošle godine bili devet meseci bez struje. Vi se, na primer, o tome uopšte ne brinete i zato odmah da bude jasno vi ovde ne brinete ni o onim građanima koji su trajno rešavali svoje stambeno pitanje, pa sada ima mogućnosti da se priključe privremeno, kako kažete, dok traje ozakonjenje, niti brinete o onima koji su još više ugroženiji i koji žive u podstandardskim naseljima. Vi brinete samo o vašim tajkunima kojima poklanjate preko desetak milijardi evra.