Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 86 narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja tačnog broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve koji to nisu već učinili da ubace svoje identifikacione kartice.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno prisustvo 95 narodnih poslanika. Dakle, imamo potrebne uslove za dalji rad.
  Obaveštavam vas da je sprečen da prisustvuje narodni poslanik Nikola Nešić.
  Nastavljamo pretres o pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda.
  Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju svi članovi Vlade sa svojim saradnicima.
  Na član 13. amandman je podneo Miodrag Gavrilović.
  Povreda Poslovnika, Srđan Milivojević.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije, reklamiram povredu Poslovnika, član 87. stav 1, koji kaže da se sednice Skupštine po pravilu održavaju utorkom, sredom i četvrtkom od 10.00 do 18.00 časova i s tim u vezi odmah mogu, da se ne bih ponovo javljao, povreda Poslovnika, član 86. stav 4. - Predsednik Narodne skupštine može da odloži čas, odnosno dan početka sednice.

  Bogami, po ovom skupštinskom satu, pošto vi ništa ne znate da napravite kako treba pa ni njega, izgleda da kasnimo 25 minuta. Zato vas ja pitam - zašto terate vladajuću većinu da rade do 2.00 ujutru kad ne mogu da se probude? Zašto to radite? Vaši poslanici nisu navikli da rade. Trebalo je 20 minuta da ih pohvatate.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Radimo zato što hoćemo da završimo sednicu na vreme, da biste vi dobili izlazak na izbore koje ste tražili, dok se niste predomislili. Sad vam se nešto ne ide na te izbore, ali je kasno. Sad ćemo da radimo i da onda sve nastavimo onako kako ste tražili. A vi puno pozdravite Dragana Đilasa sa njegovih 619 miliona evra i kažite mu da ćemo mi da radimo. On ne zna šta je to, on je navikao na nešto drugo, on je navikao da krade a mi ćemo da radimo. U tome je razlika o kojoj će građani da se izjasne. Hvala.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Miodrag Gavrilović

  Demokratska stranka - DS
  Dobar dan.

  Nadam se da ste se probudili. Čekali smo vas ovde jedno pola sata, ali dobro, ko čeka - taj dočeka.

  Ovo je amandman na član broj 13. i ono što je bitno za ovaj član broj 13, evo da vidite o čemu se radi - korisnik budžetskih sredstava kod koga u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija zbog izvršenja prinudne naplate za iznos umanjenja preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze tako što će predložiti umanjenje obaveze, odnosno produženje ugovornog roka za plaćanje ili otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu propisa koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveza.

  Zakon ne bi trebalo da se bavi time i da favorizuje samo jednu od strana koja potpisuje ugovore, tako da moj amandman traži da se napravi pravna jednakost između Vlade, odnosno predstavnika države i onih koji potpisuju ugovore sa predstavnicima države.

  Zato kažem da se u ovom Predlogu zakona u članu 13. stav 2. doda tekst - posle plaćanja obaveza, s tim da druga ugovorna strana ne sme da pretrpi štetu. Mislim da to treba da naglasimo, zato što su se dešavale situacije da se ljudi iz državne uprave i uopšte iz države pozivaju na ovakvu formulaciju u zakonu prema potpisnicima ugovora, prema drugoj ili trećoj strani i onda ona bude oštećena. To je sada jedan rizik u poslovanju i smatram da taj rizik mora da se otkloni, a pre svega važno je da pokažemo na taj način da su svi jednaki u pravnom prometu, da nema onih jačih koji koriste svoju snagu i silu i položaj manipulacije prema ljudima koji žele da pružaju i da daju usluge, isporučuju robu za državu Srbiju.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Po Poslovniku, Milenko Jovanov.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Član 107. stav 1, gospodine predsedniče. Govornik na sednici Narodne skupštine dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.

  Mi imamo problem sa tim što je ovo bio pokušaj jedne besramne manipulacije i mislim da ste na to morali da ukažete, pre svega, građanima koji gledaju prenos.

  Poslanik koji je rekao kako oni mogu da rade, a vladajuća koalicija ne može je bio šesti u sali u momentu kada je počela sednica. Sednica je kasnila 17 minuta, da budem potpuno precizan, zato što se i u ovom momentu održava poslanička grupa prijateljstva sa Azerbejdžanom, a pre toga su bili brojni odbori koji su obrađivali njihovih hiljadu amandmana i na kojima smo sedeli samo mi, a oni nisu, a sada su uvećali prisustvo za 50% u sali i sada ih je devet. Dakle, te Đilasove koalicije je sada devet zato što je došao brozovski gonič i još dvoje.

  Dakle, sada ih je devet u sali i oni spočitavaju nama kako nismo došli, mi ne možemo da radimo i tako dalje, a sinoć ih je u sali ostalo pet. Dakle, ovo je takav pokušaj manipulacije, besraman pokušaj manipulacije, jer sada nas teraju da ni svojim očima ne verujemo.

  Znači, tačno je ono što je on rekao i ovi ljudi koje vidite ovde ne postoje, a njih šest je u stvari 66 i zahvaljujući njima ova sednica je počela. E tako im je istina i sve drugo i to je valjda ta politika Đilasa o kojoj ste govorili, to je ta ideja valjda kako da se podvali narodu, pa će tih valjda milijardu evra prihoda koje je ostvario da kaže da nije to on ostvario, nego ostvarili ste vi građani, samo što ih ja trošim, a vi u njih možete da gledate.

  Dakle, molim vas samo da reagujete u buduće na takve svari, prosto, da ogolimo tu besramnu manipulaciju, odnosno pokušaj te besramne manipulacije, da nas baš ovako na naše oči u prisustvu kamera, novinari ušli, brutalno lažu i obmanjuju. Dakle, ako je to takav pokušaj za stvari koje su ovako vidljive, šta tek mogu da rade za neke druge stvari? Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  Mislim da nisam prekršio Poslovnik vezano za član 107, ali da, oko kamere je neumoljivo. Njih šestoro ukupno, a devet poslaničkih grupa. Kako je to moguće, to više niko ne ume da objasni.
  U svakom slučaju, ne radi im se nešto i nešto im se ne ide na izbore.
  Po Poslovniku, Radomir Lazović.
  ...
  Zeleno-levi front

  Radomir Lazović

  ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
  Hvala, predsedavajući.

  Ovde je povređeno više članova, ali izabraću onaj koji mislim da je najvažniji. Mislim da je najvažnija povreda člana 100. koji uporno povređujete time što dobacujete, što komentarišete druge poslanike, što vi imate nešto da kažete, imate neko mišljenje koje bi da iznesete, a u članu 100. se kaže: „Ako želi da učestvuje u pretresu, prepušta predsedavanje jednom od potpredsednika Narodne skupštine“. Misli se na vas.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  A šta kaže za obavezu predsedavajućeg da pruži obrazloženje na ukazanu povredu Poslovnika.
  ...
  Zeleno-levi front

  Radomir Lazović

  ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
  Teško da je obrazloženje ovo što govorite. Voleo bih da sam čuo obrazloženje, ali nisam. (Isključen mikrofon.)