Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Dejan Bulatović

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Član 106.

  Ovde stvari uopšte nisu jasne. Oni ukazuju na nešto šta je rekao Šešelj, a izvinite, ko je socijaliste uvukao u koaliciju sa Demokratskom strankom? Da li vam je to Zoran Đinđić rekao da uradite? Da li mislite da Zoran Đinđić podržava to što ste vi napravili koaliciju sa SPS-om? O čemu vi pričate? Odakle vam pravo da to govorite? Kakve vi istorijske činjenice iznosite?

  Da vam kažem nešto. Ja znam da ste vi tu Demokratsku stranku potpuno uništili, da nema veze Demokratska stranka sa vama. Vi ste postali leglo kriminalaca, ljudi koji samo kriminalno…

  Evo, pogledajte Mariniku Tepić. Ona nije juče odgovorila na činjenicu da li se seća Galovačke, nešto se ljuti. Recite nam šta se to tamo desilo? Da li ste sipali gorivo? Da li je dizel sipan u privatnoj kući sa Aleksom i Željkom? Da li ste platili akcize za to gorivo? To je gorivo bilo za kampanju. Kažite mi da li ste išli tamo u to dvorište da sipate gorivo, i vi i Đilas i drugi ljudi tamo?

  Pričate mi o aferama. Recite nešto o toj aferi, recite da nije istina. Ako kažete da nije istina, istog trenutka izlazi fotografija, snimak vašeg automobila, čak i momenta kada ste se svađali sa Aleksom, kako vi jednostavno treba da sipate više puta a sipali ste manje puta tokom nedelje. Hajde, pričajte nam malo o toj Galovačkoj ulici. Recite nam tačno u Surčinu šta se dešavalo.

  Marinika, molim vas, recite. Ja sam živi svedok. Zato i pričam jer sam živi svedok tome. Kažite o toj aferi nešto. Zašto ne kažete da li je istina ili nije? Kažite da li je vaš predsednik tukao mog psa u mom dvorištu? Da li je pretukao psa? Da li je uzeo menice, hteo da mi oduzme kuću, na putu da mi oduzme kuću i imanje? Kažite tu istinu. Kažite mi da li ste rasturali odbore Stranke slobode i pravde po celoj Srbiji? Kažite nam tu istinu! Kažite nam da li ste vi sa mafijašima sarađivali kada ste bili u pokrajinskoj Vladi? Da li ste davali nekim ljudima pare? Da li ste u kriminalu?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospodine Bulatoviću, moramo da nastavimo dalje.
  Svi kad se jave za povredu Poslovnika imaju potrebu da završe, razumem, ali moramo u nekom trenutku da idemo dalje.
  Znači, član 106. ste rekli. Da li da glasamo? (Ne)
  Po Poslovniku, Aleksandar Jovanović.
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Aleksandar Jovanović

  Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije
  Predsedniče, ja mislim da ovo što ću reći misle svi. Povređen je član 108. Vi ste dužni da vodite računa o redu i miru ovde.

  Stvarno molim, ovo više nema veze ko je na kojoj strani, ovo mora da se prekine. U redu je da Bulatović replicira, ali ovo na koji način on to izvodi stvarno je to nesnsošljivo. Dajte molim vas, regulišite njegov nivo tona i kako se on obraća ovde bukvalno iritira sve ovde i onemogućava da normalno nastavimo rad.

  Znači, jedna molba. Vidite sa Bulatovićem. Ako hoćete porazgovarajte sa njim. Ja znam da imate vi tu i terapeutsku moć. Delujete lekovito, umirujuće na ljude. Ako treba sa njim privatno da se razgovara, idite razgovarajte samo da se sa ovim prekine. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Znači, na vas delujem tako terapeutski? Hvala što ste to podelili sa nama.
  Da li treba da se glasa za član 108?
  Vidite, ovde moja moć prestaje kada treba da date odgovor na jednostavno pitanje.
  Šta je još Poslovnik?
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Uglješa Marković

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS)
  Predsedniče, ukazujem na povredu člana 103. stav 8. Neću da odgovaram i neću ja sada da zloupotrebljavam pravo na povredu Poslovnika, ali mislim da nije ni korektno ni u redu da se ovaj dokument podiže i da se onda u kontekstu toga i odgovara, a pogotovo u kontekstu spominje SPS. Zato sam i ustao i samo vas molim da se donekle držimo Poslovnika o radu. Ne treba da se izjašnjavamo. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  I hvala na tome. Nije bilo kod prethodnih vremena koje je moglo da se oduzme. To je jedini razlog. Potrošili su sve.
  Replika.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Prosto nekoliko stvari. Juče kada sam izašao iz sale je imao potrebu poslanik koji me je sada pozvao da mu odgovaram, kada sam bio van sale on mi je govorio. Sada me je pozvao da mu odgovorim, ali je on salu napustio.

  Dakle, junak koji beži sa megdana svaki put kada ga traži zaista i ne zaslužuje nikakvu reakciju, a sada radite vi ono zbog čega ste tražili da reaguje Orlić malopre, a izgleda da stvarno te terapeutske moći imaju samo ograničen domet i da ne mogu da pomognu da se ljudi potpuno smire i shvate gde su.

  Ali, u kontekstu svega ovoga što je rečeno i saglasan sam sa tim da se vratimo na tačku dnevnog reda, neću ni na koji način replicirati osobi koja nije u sali. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Amandmane u istovetnom tekstu podneli su Olenik, zajedno Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić i zajedno Milivojević, Jovančićević, Gavrilović i Miladinović.
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Slavica Radovanović

  Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije
  Opet ostajemo pri našem stavu da ne treba prihvatiti uopšte ovaj zakon i da on zaista treba da ide ponovo u proceduru, ali evo ja stalno dobijam ovde šlagvort zašto to treba da kažem i zbog čega građani Srbije zaista treba da budu informisani na celoj teritoriji Srbije i da informacije i uopšte sve ono što mi radimo budu dostupni svima.

  Malopre dok sam ja doživela salvu uvreda na svoj račun aplauz je usledio na takav govor od strane kolega koji sede preko puta, a čak je usledilo i dobacivanje - ubi ga ko zeca.

  Ja vas, građani Srbije, sada obaveštavam da narodni poslanici narodnoj poslanici sa ove strane koja nikada nikog nije uvredila i nikada ni jedno ime nije spomenula dobija dobacivanje – ubi ga kao zeca.

  Šta to znači? Ne razumem ja taj jezik, ja takvim jezikom ne pričam. Ja pričam jezikom argumenata. Ja ovde nikada nikome nisam rekla ime i prezime, samo sam objasnila ko je te godine i šta gradio u Šilerovaj, a ne u Trsteniku, ko je koliko imao godina. Da li je bio sposoban ili nije sposoban ovde nije niko od nas merodavan da odredi nečiju radnu, psihičku ili bilo kakvu sposobnost.

  Sa druge strane, ja zaista ne vidim zašto za mene neko kaže, tu spominje neko poštovanje. Pa, ja uopšte to i ne želim. Samo želim građanima da prezentujem ono što ja znam i čime sam se bavila.

  Što se tiče poštovanja, ja zaista imam poštovanje od ljudi sa kojima sam radila, od svoje porodice i, verujte, imam poštovanje od ljudi koji sede ovde u ovom parlamentu, i to ljudi do kojih je meni stalo, a ljudi koji dobacuju preko puta i govore, do njihovog mišljenja i do njihovog poštovanja mi nije uopšte stalo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  Podnosioci i dalje.
  Jel opet nešto izvodi? Ne. Srđan Milivojević, na njega mislim.
  Jel neko skrivanje ili šta je? Nije.
  Hoćete li vi da govorite po amandmanu.
  (Sanja Miladinović: Ne, ja ću po našem amandmanu.)
  To, po vašem amandmanu.
  Srđan Milivojević se prijavio i otišao.
  Eto, samo ljudi primetite šta se dešava i kako se ponaša.
  Dao sam reč vama sad.