Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Demokratska stranka

  Dragana Rakić

  Demokratska stranka - DS
  Mediji u Srbiji nisu slobodni i to ne tvrdimo samo mi, to tvrde i relevantne međunarodne institucije. Srbija je odavno svrstana u nedemokratski i neslobodne države. Zašto su važni mediji, odnosno zašto su važni slobodni mediji? Pre svega, zbog građana. Važno je da građani imaju prave informacije o državi u kojoj žive. Važno je da građani znaju da li Srbija ide u dobrom ili lošem pravcu?

  Kada bi mediji u Srbiji bili otvoreni i slobodni za sve, građane bi mogli na televiziji da vide ne samo nas opozicione političare, mi smo manje bitni, bitnija je stručna javnost, bitniji su ljudi koji imaju nešto pametno da kažu na određene stručne teme. Tako bismo mogli da čujemo recimo, na RTS-u da li se zaista planira rušenje Beogradsko sajma, jednog od simbola, arhitektonskog simbola grada Beograda? Da li je istina da mi ne znamo gde će se održati naredne godine beogradski Sajam knjiga koji se upravo ove nedelje dešava po 66 put pod kupolom Beogradskog sajma? Koji je javni interes da se ruši Beogradski sajam? Na to bi nam mogao odgovoriti neki urbanista, neki arhitekta, da vidimo da li je tu vama u prvom redu važan javni interes ili vaš privatni interes. Privatni interes tajkuna kojima nameštate prostor na kojima se danas nalazi Beogradski sajam. Mogli bismo da čujemo zašto bolnica u Titelu ostala bez svog poslednjeg pedijatra. Kako je to moguće da bolnice ostaju bez lekara, bez tako važnih specijalista kao što su pedijatri.

  Dalje, mogli bismo nešto da čujemo o tome zašto je Srbija šampion u kriminalu? Zašto naši radnici imaj najdužu radnu nedelju, a najniže plate? Zašto smo šampioni u zagađenju vazduha?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Znači, taj kriminal, to mora da ima veze sa onih 619 miliona u vlasti, a milijarda ukupno, evra, naravno, prihoda za Dragana Đilasa. Šta drugo da bude.
  Na član 33. amandman su zajedno podneli Zelenović, Nešić i Miketić.
  Amandman kojim se posle člana 33. dodaje novi član 33a i 33b podneli su zajedno Lutovac, Manojlović i Rakić.
  ...
  Demokratska stranka

  Dragana Rakić

  Demokratska stranka - DS
  Slobodni mediji su važni zbog građana jer je javni interes da naši građani budu pravovremeno i objektivno informisani i da mogu da učestvuju u javnoj debati o pitanjima od javnog interesa. Tako da je svakako pitanje od javnog interesa da li je istina to što kaže evropska statistika, da je Srbija šampion u kriminalu, da je Srbija šampion u broju radnih sati, odnosno da srpski radnik radi šest sati duže nedeljno od proseka u EU. Da li je istina da mi u Srbiji udišemo najzagađeniji vazduh? Da li je istina da u Srbiji ispada najviše vozova iz šina?

  U Srbiji ispada čak više vozova iz šina nego u 18 država u EU. U Srbiji je u protekle dve godine od 2020. do 2022. godine, zamislite ispalo čak 195 vozova iz šina dok u čitavoj EU, u 18 država EU, je ispalo 180. Bilo bi dobro da građani o ovome mogu nešto da čuju u informativnom programu RTS-a, da pozovete stručnjake koji mogu da kažu slobodno svoje mišljenje o ovim temama, a da ne budu sankcionisani posle na svojim radnim mestima da im ne pretite otkazom na njihovim radnim mestima. Zbog toga smo podneli više desetina amandmana na ovaj zakon, ali kao što sam rekla problem, vaš problem, a samim tim i svih građana Srbije jeste što u Srbiji vlada jedno opšte bezakonje i što se lični interes, interes Aleksandra Vučića i ljudi bliskih njemu stavlja ispred interesa svih građana i to moramo da menjamo i to ćemo menjati na izborima 17. decembra.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dva minuta.
  Znači, povratak u prošlost u ponudi.
  Gospođo Raguš, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Marina Raguš

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Takođe u onu prošlost kada je Dragan Đilas izvlačio preko svojih nezavisnih produkcija, preprodajući reklamni prostor pogotovo RTS-a, prihodujući 619 miliona evra, ali on nije bio sam u tome.

  Kako je rekao Boris Tadić u jednom intervju Basari u „Statusu“, evo kako sam ušao u politiku, dogovorio sam se sa nekoliko svojih školskih drugova, da radikali ne dođu na vlast, a sve ostalo je istorija.

  Onda Vukašin Obradović, opet u jednom intervju kaže, ali nije se završilo samo na četvorici školskih drugova, bilo ih je mnogo više.

  Kažete da je Srbija šampion po broju radnih sati, mislim, s obzirom da brinete o stanju naših radnika. U vaše vreme je pola miliona ljudi ostalo bez posla, oni uopšte nisu imali radne sate. Dok je Dragan Đilas inkasirao 619 miliona evra.

  Kažete Srbija je pod Aleksandrom Vučićem na vrhu po korupciji organizovanog kriminala i sve to što pričate već to vam je sad govor, a vas je faktički ona ekipa koja vas je dovela na vlast srušila te 2012. godine na osnovu Izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije pokojne Verice Barać, o vašoj korupciji, o tome kako ste isisali pare, osiromašili državu Srbiju, katančili fabrike, a zato debelo pojačali svoje račune.

  Tako da videćete u decembru kako će građani Srbije da odluče, jer na kraju pre ili kasnije taj babul u kome svi vi živite, u vaš Tvitet i Instagram zajednicama na tim društvenim mrežama se tako svaki put na izborima raspukne.

  Vidite, taj Aleksandar Vučić o kome vi sve vreme pričate i koga pratite u stopu što god da pokuša da uradi i uradi i završi, pa vi ste na njegovom tragu od prvog dana njegove vlasti, a čovek vas brutalno pobeđuje svaki put na izborima i to dobije taj Aleksandar Vučić za koga kažete da je i politička kukavica, izađe sam protiv svih vas i dobije koliko preko dva miliona i 300 hiljada glasova građana Srbije.

  Znate, prosto je neverovatno koliko građani Srbije ipak potcenjujete. Prvo imaju dobro pamćenje, to su evo vidite i ovde deca, porodica koje su žrtve tranzicije, kojima ste vi oduzeli detinjstvo i mladost, jer su im roditelji ostali bez posla. Pamti Srbija i Srbija nikada više neće dozvoliti da sa nekih travnjaka određenih ambasada se dovode određeni ljudi na određena mesta kao u vaše vreme. Srbija će u decembru tačno znati da odluči baš onako kao što treba po rezultatima. E, to je ono što vas boli, a nikako da dobacite do toga, da lustrirate u stvari tog Aleksandra Vučića, jer svih ovih zasedanja od početka ovog mandata jedina je tema lustracija Aleksandra Vučića. Evo, čekamo taj decembar i da građani Srbije daju svoj odgovor na vaše zahteve.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 35. amandman su zajedno podneli Lutovac, Manojlović, Rakić.
  ...
  Demokratska stranka

  Tatjana Manojlović

  Demokratska stranka - DS
  Gospodo naprednjaci, ne zadržavam ja postojeće rukovodstvo RTS u nelegalnom statusu penzionerskom tamo gde su u Takovskoj 10, nego vi, mislim njihov glavni i odgovorni urednik Aleksandar Vučić, jer njemu odgovara savršeno da ostane sve ovako kako jeste.

  Zna on i za te malverzacije i za sve to što se dešavalo, na šta je i revizor ukazivao, ja sam jedna od tih, koja je prva rekla da sve mora da bude transparentnije, vrlo sam oštru debatu ovde na Odboru za kulturu imala sa gospodinom Vujoševiće, vrlo oštre reči razmenila sa njim, ali vama to nije smetalo. Znači, ostaće Vujošević i Lj. Stefanović i Čantrak, svi ti ljudi koji su davno ispunili uslove za penziju, ostaće da vode informativni program RTS dok ne prođu izbori, jer Vučiću odgovara samo to da bude, da svi tumaramo u mraku i da on vlada mrakom i strahom, da ucenjuje, kupuje ljude, da ih drži u v.d stanju na privremenim i povremenim ugovorima, da se skupljaju kapilarni glasovi, da se obećavaju članovima sindikata neka posebne premije baš sada pred izbore, da taj RTS pravi prilog, večeras prilog koji je išao u drugom dnevniku je sraman, zloupotrebljavaju tu jadnu decu sa KiM, iz enklava , iz Pasjana, da se slika sa njima i da najavljuje neko kumstvo, a znamo koliko ljudi se iselilo u poslednje vreme upravo zbog Vučića.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  I znači baš u tom mraku, vi zaposleni radite tamo i tamo sve lepo.
  Šta kažete, rešili ste da pređete u Skupštinu i nakon izbora, to ćemo morati da vidimo, al ste zamrzli radno mesto na RTS, niste ga odbili sa gnušenjem, niste, niste.
  Na član 35. amandman je podneo Đorđe Miketić.
  Na član 37. Aleksandar Jerković.
  Amandman na naslov iznad člana 38. i član 38. i kojim se dodaju novi članovi 38a i 38b, zajedno su podneli Lutovac, Manojlović i Rakić.
  ...
  Demokratska stranka

  Dragana Rakić

  Demokratska stranka - DS
  Interes DS jeste bolji život svih građana i da se u naše živote vrati mir, vrati dostojanstvo i vrati pravda. Kada bi mediji bili slobodni, onda bi dr. Mirela Erić iz Novog Sada mogla npr na RTS da progovori o dubokoj nepravdi koju doživljava u Kliničkom centru Vojvodina, naime ona već 3 godine traži pravdu za svog preminulog brata Nebojšu Erića, koji je preminuo usled nesavesnog lečenja u KC Vojvodina, i dr. Mirela Erić, koja je inače tamo zaposlena, je podnela krivičnu prijavu protiv KC Vojvodina.

  Zamislite, lekarka koja sumnja na nesavesno lečenje u slučaju svog rođenog brata, ali nije to najveća nepravda koja boli porodicu Erić. Još veća nepravda je njihov šok kada su saznali da je pokojni Nebojša Erić, sedam meseci nakon svoje smrti upisan kao prebivalište njegovo upisano, upisana je neka nepoznata adresa u Kosovskoj Mitrovici, čovek Novosađanin koji je čitav život živeo u Novom Sadu, čija porodica nema nikakve veze sa prebivalištem u Kosovskoj Mitrovici, odjednom je upisan, kao prebivalište njemu je upisana adresa iz Kosovske Mitrovice, porodica je to slučajno otkrila prilikom rešavanja zaostavštine Nebojše Erića, pokušali su da saznaju da li je motiv za ovakvu mahinaciju to da se Nebojša Erić, odnosno pokojni Nebojša Erić, iskoristi da glasa na KiM, međutim nisu uspeli da dobiju tu informaciju od nadležnih organa.

  Znači, ovaj primer sam vam samo ispričala kao ilustraciju za užasnu naepravdu i tragediju koju doživljavaju stotine porodica u Srbiji i ja se nadam da će ta nepravda biti ispravljena 17. decembra.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 38. amandman su zajedno podneli Zelenović, Nešić i Miketić.
  Na član 39. amandman je podnela Tatjana Manojlović.
  Reč ima Tatjana Manojlović.