Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 08.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

5. dan rada

08.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.

Hvala na sugestiji, ali isti tekst pročitam za svakog narodnog poslanika, bez obzira kojoj političkoj partiji pripada.

Razumem vašu zabrinutost, ali svi građani koji gledaju znaju koliko je ko posvećen, tako da se apsolutno ne brinem kada ste vi u pitanju i vaša poslanička grupa.

Ja se ponašam u skladu sa članom 158. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, a vi, naravno, imate vremena, kao što i verovatno znate, još 56 sekundi. Siguran sam da ćete to vaše vreme da iskoristite kada to budete želeli i smatrali da treba i da je u interesu vašeg poslaničkog kluba i vaše političke stranke.

Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?

(Vjerica Radeta: Ne.)

Hvala vam na razumevanju.

Povreda Poslovnika, narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Marinkoviću, evo, to će biti moje, za danas, verujem poslednje javljanje po Poslovniku.

Dakle, gospodine Arsiću, koji upravo dolazite, nije kolega Marinković kada je rekao da je potrošeno ukupno vreme za raspravu o amandmanima, po osnovu 600 minuta, koje smo potrošili, odnosno koje su trošili poslanici koji su predlagali amandmane, bio je obavezi, kao i vi sada, da kažete koliko je još preostalo vreme za, pošto se pravi jedan presek, raspravu po amandmanima, a koje nije u okviru tih 600 minuta.

Zbog čega ja insistiram na tome? Pa, zbog toga što stalno i kolega Martinović i kolega Orlić i gotovo sve kolege iz SNS kada se obraćaju javnosti i kada govore o opoziciji, oni valjda misle na ove lopove iz ovog raspalog DOS-a, koji sada ponovo sa Đilasom, i sa Jankovićem, i sa ovim Vukom Jeremićem se ujedinjuje i onda to vređa inteligenciju svakog srpskog radikala, a pre svega obmanjujete građane Srbije.

Ako kažete opozicija, onda isključivo treba da mislite na SNS. To što nekoga Amerikanci i Soroš plaćaju, produžene NATO ruke , da se oni udružuju i da rade protiv državnih i nacionalnih interesa, a ne koriste, vidite, to vreme.

Dakle, vi ste napravili Poslovnik. Da ste na osnovu broja mandata podelili to i oni imaju to svoje, njihovo je pravo, doduše, da ga ne iskoriste, ali onda nemojte da vređate nas i da kažete njima da su oni nekakva opozicija. Ne, oni su peta kolona u Srbiji, a jedina opozicija prava, koja je protiv ovog režima, da tako kažem, uslovno rečeno, ove vlasti, onoga što radi Vlada i njenih rešenja, ali kroz argumentovan i stručan nastup je jedino SRS.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Prvo, odmah da razjasnimo, što se čitanja tiče, za preostalo vreme to nije u obavezi nijedan predsedavajući, a što se tiče kolege i Orlića i kolege Martinovića, oni su uglavnom govorili - bivši režim, a ne opozicija. Tako da, nijedno vaše pravo nije ugroženo, niti vas neko svrstava sa nekim drugim u koš.
Da li želite da se u danu za glasanje Skupština izjasni o vašoj povredi Poslovnika? (Ne)
Hvala.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ružica Nikolić, Dubravko Bojić i Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Jojić i Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vesna Nikolić Vukajlović i Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ružica Nikolić, Sreto Perić i Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Narodne banke o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. o stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Gospodine LJubenoviću, imate 56 sekundi. Nećemo vam oduzeti.
Odustao je kolega.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč?
Koleginice Radeta, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
S obzirom da nemamo vremena da raspravljamo o amandmanima na ovaj i na sledeće zakone, a naravno, ni na ovaj prvi nismo imali, predlažemo da guverner NBS povuče sve ove predloge, zato što imamo dosta primedbi na njih i da nam lepo onda predstavite jedan po jedan ovaj predlog zakona, da ozbiljno raspravljamo o tome i da na kraju zaključimo da li ćemo glasati ili ne za njih. Na ovaj način svakako nećemo.

Takođe, želim da iskoristim ovo vreme da pozovem i predsednika SDPS i SNS da je krajnje vreme da regulišu status Mehe Omerovića u skladu sa njegovim zaslugama sa aerodroma u Frankfurtu, jer zaista, ovo što se do sada dešava ne miriše na dobro. I krajnje je vreme da se ovaj problem reši. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Na naslov iznad člana 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad člana 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad člana 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad člana 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad član 3. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad član 3. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad član 3. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Da, ja imam, naša poslanička grupa ima još vremena, ali ja sam i prošli put i prošlo zasedanje rekao da mi ne želimo da učestvujemo u raspravi o amandmanima i meni je zbog toga žao, jer je to jedan ćorsokak gde su se sada kao jarci, ovnovi na brvnu našli predstavnici različitih političkih opcija ovde i mislim da od toga niko nema koristi. Dakle, nema koristi ni Vlada, jer nema priliku da odbrani ili objasni zašto neki predlozi i amandmani nisu dovoljno dobri i onda sede tu i statiraju, pošteno govoreći, predstavnici Vlade, sa ovde gospođa guvernerka, već praktično dva dana bez mogućnosti da išta kažu, ali samo čisto reda radi. Slušajući ove amandmane, jedan moj kolega je spomenuo slobodne sastave koje podnose predstavnici vlasti, a isto tako i opozicija koja opet podnosi amandmane čisto reda radi, ne bi li onda i oni ušli i ubacili se u taj voz.

Dakle, ponavljam i naglašavam, jeste to rekla koleginica maločas, ali treba da se zna, oni koji gledaju ovaj prenos, a sve će manje gledati dok nam rasprava o amandmanima bude ovakva kakva jeste.

Činjenica je da je u poslednje dve nedelje ili poslednjih par sednica, rekao bih, ova rasprava bila relativno solidno vođena, bila je tolerantnija atmosfera, dopuštalo se opoziciji nešto da kaže. Nadao sam se da će se to završiti tako da će se odustati od ove prakse podnošenja. Hajde da budemo realni i pošteni prema sebi, makar besmislenih i formalnih, reda radi amandmana na prve tačke prvog zakona, znači prve članove prvog zakona i svi znamo da se to radi. To je počelo sa raspravom o budžetu u decembru mesecu, i to je nastavljeno.

Sa druge strane, opozicija jeste kriva, barem iz dva razloga. Neke kolege iz opozicije, mada ja naravno ne snosim, niti mogu snositi odgovornost, svako za sebe odgovara za njihove postupke i namere, jesu inaugurisali tu praksu sa tim amandmanima na svaki član, što mislim da je loše. Sa druge strane, vlast je to prihvatila i onda su počeli redovno da podnose amandmane da bi sprečili opoziciju da oni ne dođu do reči. To je to što sam rekao, ta situacija sa ovnovima na brvnu, gde se sad tu nešto isteruje.

Ono što ja takođe dodatno zameram kolegama iz opozicije jeste što nisu smogli snage, nismo našli snage da javno kažemo, da bojkotujemo takvu praksu, pa nema veze. Ovako, oni ne sede, nema ih ovde, ali ne bojkotuju, što je loša slika za opoziciju. Sa druge strane, loša slika je, rekao bih, i za vas, jer ipak je većina najodgovornija za stanje i za sliku parlamenta. Nije to ni pričaonica, nego se svodi na neku vrstu pozornice gde svi znaju o čemu se radi ili gotovo svi, a onda neke kolege iz opozicije se kače i pokušavaju u tome da se takmiče sa vama.

Vi ste u pravu u još jednoj stvari, to je juče rekao neko od kolega preko, da ne mogu da zameraju tu praksu oni koji sami to primenjuju, sami se u to uključuju i sami podnose amandmane na svaki član, odnosno na prve članove prvog zakona, ali oni to rade ne bi li došli do vremena, ne bi li iskoristili to vreme. Da je to vreme tako dragoceno i da je to tako korisno i da je jako važno svaki sekund, svaki minut iskoristiti u Skupštini, onda bi rezultati izbora bili drugačiji, nego što jesu. Dakle, ja u to ne verujem, a čak i da donosi neku veliku korist, mislim da nije vredno urušavati preostalo dostojanstvo ovog doma zarad nekih, kažem, sumnjivih dnevno političkih dobitaka.

Moj apel je da zahvalim, pošto ne verujem da ću se više javljati, iako će verovatno ostati još malo vremena, što izgleda jedan, a možda čak i jedini amandman koji je prošao zapravo jeste amandman naše, odnosno moj i mojih kolega, i to baš na ovaj Predlog zakona. Ne ovaj, nego kasniji član. Dakle, prošao je jedan amandman od 1.040 ili koliko je podneto, i to baš naš. On naravno neće promeniti mnogo suštinu, ali hoću da vam kažem da nisu uvek ti amandmani pitanje života i smrti, ali jesu nekad malo poboljšanje tehničko, nekada ne samo tehničko. Ovaj se ticao komisije i uloge Komisije za hartije od vrednosti. Dakle, nekada može da se popravi zakon.

Ovakvim načinom na koji radimo, evo čitavo zasedanje, četiri meseca kako radi ovaj parlament, mi onemogućavamo i poslanicima vladajuće većine i poslanicima opozicije da nešto konstruktivno doprinesu i da se neki predlozi zakonski poprave, ako može. Na kraju krajeva, i predlagaču onemogućavamo da razmisli, razmotri, pa eto i usvoji neke od tih predloga. Znači, reda radi se podnose amandmani i sa jedne i sa druge strane i time ne vršimo, barem jedan važan segment, možda i najvažniji segment Narodne skupštine i zapravo ne obnašamo, odnosno ne vršimo na zadovoljavajući način.

Mislim da se sa tom praksom mora prekinuti. Ovo zasedanje je završeno. Sada smo u vanrednom zasedanju. Nadam se da će prevladati razum, da će se ohladiti glave, bez obzira na ovo vrelo vreme koje dolazi, leto i da ćemo od jeseni početi u nekoj normalnoj atmosferi. To jeste odgovornost vladajuće koalicije i rukovodstva Skupštine, kao što smo pokazali u poslednje dve nedelje da mogu, više manje, da vode tolerantnu raspravu, puštajući malo i opoziciju i kontrolišući da se to pretvori u neku vrstu pogroma i linča na predstavnicima opozicije. Neka smognu toliko snage da sugerišu. Naravno da svaki poslanik ima prava da podnese šta god hoće, verovatno će to predsedavajući to reći, ali završavam time i mislim da bi se moglo negde sabrati, oduzeti i zaključiti da ovako kako radimo, govorim o amandmanima, ne o raspravi u načelu, nekoliko meseci u raspravi o amandmanima ne koristi ni vlasti ni opoziciji, a naročito ne koristi dostojanstvu ovog doma. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević, po Poslovniku.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, povređeno je više članova Poslovnika, ali ja ću navesti član 107. – dostojanstvo Narodne skupštine, jer je izrečena gomila neistina.

Opozicija je do pred ovu sednicu podnela u ovom sazivu preko 12 hiljada amandmana, a čini 1/3 parlamenta. Vladajuće partije su podnele šest puta manje. Broj javljanja: vladajući 21 po poslaniku, opozicija 70 i nešto. Određene poslaničke grupe 120 i nešto javljanja po poslaniku.

Sada pitam – ko je tu u lošijem položaju? Da li je navika? Da li su moja prava veća nego prava kolege Vukadinovića? Mislim da nisu. Imam ista prava kao i on, da podnosim amandmane. To što je on navikao da, dok sedi ovde, dopinguje rejting Vuka Jeremića potomka, šeika sa Menhetna, pa mu da 31%, a mi treba, dok on to radi ovde, dok to priča, dok analizira, a čovek je osvojio 5%, mi treba da sedimo ovde ko pingvini, ćutimo, dajemo kvorum, a oni da imaju ekskluzivno pravo da govore i niko više.

Po amandmanima njegova poslanička grupa ukupno ima 21 minut, 4,2 minuta po jednom poslaniku. Vladajuća najbrojnija partija ima 1,1 minut. Dakle, prava poslanika da govore po amandmanima su četiri puta manja u najbrojnijoj grupi, nego u njegovoj. Zato sam reklamirao član 107. i ubuduće, gospodine predsedavajući, da opominjete zbog ovakve vrste pokušaja diskriminacije inače već diskriminisanih poslanika vladajućih partija. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Moram da vas pitam kolega Rističeviću da li želite da se u danu za glasanje izjasni Narodna skupština? Ne.
Kolega Kovačeviću, vidim, ali morate da zatražite reč. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 106, šest minuta, nekako se koincidencija pravi, je prethodni narodni poslanik govorio, a da ni jednog trenutka se nije dotakao amandmana o kome danas raspravljamo, šest minuta vremena kritike na rad republičke Skupštine, šest minuta kritike na rad vladajuće koalicije, šest minuta statične kritike, na rad Vlade Republike Srbije koja predlaže zakone i koja u ovom zasedanju ima nebrojano puno zakona, nebrojano puno dana Skupština Republike Srbije radi, šest minuta omalovažavanja rada Vlade Republike Srbije, odnosno parlamenta Republike Srbije.

Prosto, kada imate takvu ideju da učinite da obesmislite rad Narodne skupštine, onda nisu bitni razlozi, onda vam nije dovoljno ni šest minuta, nije vam dovoljno ni 60 dana, rezultati su ti koji govore. Rezultati rada Vlade Republike Srbije, Skupštine Republike Srbije su jasni. Novi zakoni, nova normativna rešenja kojima se uređuje život građana Srbije čine da pojedini narodni poslanici opozicije danas jesu malo nervozniji, neki ne dolaze, neki dolaze, pa ne govore o tačkama dnevnog reda.

Svakako da je zadovoljstvo narodnih poslanika SNS radom Vlade i da ćemo nastaviti i dalje da funkcionišemo na ovakvim istim principima, doprinoseći da normativni akti koje predlaže Vlada Republike Srbije, u ovom slučaju NBS, imaju podršku u parlamentu, ma koliko se to ne sviđalo pojedinim poslanicima u srpskom parlamentu.