AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 17.06.2019.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu


[pdf] 
Datum predloga: 17.06.2019.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

[pdf] 
Datum predloga: 14.06.2019.
Predlagač: Državno veće tužilaca

[pdf] 
Datum predloga: 14.06.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 14.06.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 13.06.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva


[pdf] 
Datum predloga: 13.06.2019.
Predlagač: Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.