Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 19 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine