Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ognjen Pantović glasao

Ognjen Pantović

Srpska narodna partija


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao