Četvrta sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

16.12.2020.

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 16. decembra 2020. godine, razmotreni su Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2019. godinu i Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2019. godinu.

Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2019. godinu članovima Odbora obrazložio je Zaštitnik građana Zoran Pašalić. On je istakao da je Izveštajem obuhvaćena opšta ocena poštovanja prava građana za 2019. godinu, preporuke, mišljenja i zakonodavne inicijative zaštitnika građana, kao i ostvarivanje prava posebno ugroženih grupa, dece, LGBT osoba, osoba sa invaliditetom i starih osoba, manjina, te nacionalini mehanizam za prevenciju torture. Izveštaj obrađuje i oblasti građanskih, ekonomsko-imovinskih i socijalnih i kulturnih prava građana.

Pašalić je istakao da se tokom 2019. godine Zaštitniku građana obratilo 10.862 građana, primljeno je 3.276 pritužbi u kojima su građani ukazivali na povrede svojih prava. Tokom 2019. godina Zaštitnik građana je uputio ukupno 934 preporuke organima Uprave, od kojih se najveći proj preporuka, njih 118 odnosi na resor Uprave.

Odbor je povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana
za 2019. godinu usvojio sledeći Zaključak:

Narodna skupština ocenjuje da je Zaštitnik građana svojim Redovnim godišnjim izveštajem za 2019. godinu, kroz celovito predstavljanje aktivnosti Zaštitnika građana u izvršavanju ustavnih i zakonskih nadležnosti, dao opštu ocenu stanja i kvaliteta ostvarivanja i zaštite prava građana pred državnim organima, stanje državne uprave i javnog sektora u celini, ukazujući na neophodne sistemske promene kroz izgradnju i jačanje instucija, u cilju unapređenja vladavine prava, poštovanja ljudskih i manjinskih prava i ostvarivanja prava građana.
Narodna skupština, polazeći od ocene Zaštitnika građana o položaju građana u odnosu na organe uprave, preporučuje Vladi da nastavi sa kontinuiranim: nadzorom nad radom sudske uprave, javnih izvršitelja i doslednom primenom propisa kojima je regulisano postupanje po pritužbama na njihov rad; unapređivanjem komunikacije sa građanima; nadzorom nad doslednom primenom propisa u svim oblastima; analiziranjem efekata primene zakona, u cilju efikasnog i zakonitog ostvarivanja prava građana i unapređivanja mehanizama za zaštitu njihovih prava.
Narodna skupština poziva Vladu da kontinuirano iveštava Narodnu skupštinu o sprovođenju ovih zaključaka.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije".
U nastavku rada, Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2019. godinu, obrazložio je generalni sekretar službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka Marinko Radić. On je istakao da se pravo na slobodan pristup infornacijama od javnog značaja u 2019. godini koristilo u velikoj meri, ali da se i dalje u velikom obimu teško ostvarivalo bez intervencije Poverenika. Istakao je da su korisnici ovog prvava najčešće građani, potom udruženja građana, predstavnici medija, organi vlasti, političke stranke, advokati, privredni subjekti i ostali. U Izveštaju se navodi da su podnosiocio zahteva najteže dolazili do informacija u vezi sa trošenjem budžetskih sredstava, javnim nabavkama i drugim raspolaganjem javnih sredstava, evidencijom javne imovine i sl. U 2019. godini podneto je 6.760 predmeta od kojih najveći broj, njih 5.275, čine žalbe koje se odnose na trošenje budžetskih sredstava.

Odbor je povodom razmatranja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2019. godinu usvojio sledeći Zaključak:

Narodna skupština konstatuje da je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u Izveštaju o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2019. godinu ukazao na stanje u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i oblasti zaštite podataka o ličnosti.
Narodna skupština podržava Vladu da intenzivira aktivnosti na odgovarajućim normativnim izmenama, posebno izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao i u pogledu poboljšanja strateškog okvira u oblasti zaštite podataka o ličnosti.
Narodna skupština poziva Vladu da redovno podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o sprovođenju ovih zaključaka.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije".
Odbor je doneo odluku da po hitnom postupku Narodnoj skupštini dostavi usvojene predloge zaključaka.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Nevena Veinović, Sanja Lakić, Danijela Veljković, Dejan Kesar, Toma Fila, Đorđe Dabić, Nenad Baroš, Uglješa Marković, Nebojša Pavlović, Maričić Vladica, Jelena Žarić Kovačević i Milica Nikolić.

Prisutni članovi

...

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka
...

Sanja Lakić

Srpska napredna stranka
...

Danijela Veljović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Dejan Kesar

Srpska napredna stranka
...

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije
...

Đorđe Dabić

Srpska napredna stranka
...

Nenad Baroš

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Marković

Socijalistička partija Srbije
...

Nebojša Pavlović

Srpska napredna stranka
...

Vladica Maričić

Srpska napredna stranka
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Milica Nikolić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 16.12.2020, 11:43