Šesta sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

22.12.2020.

Na sednici, održanoj 22. decembra 2020. godine, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrili su Predlog zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koje je podnela Vlada.

Članovima Odbora predloge zakona obrazložila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović, koja je na početku izlaganja istakala je potreba za pomenutim zakonima uzrokovana, pre svega složenom epidemiološkom situacijom, koja je otežala funkcionisanje svih sistema javnog sektora, a samim tim bilo je onemogućeno sprovođenje neophodnih mera i aktivnosti potrebnih za prelazak na novi sistem plata za iduću godinu.

Odbor je nakon izlaganja ministarke predložene predloge zakona usvojio, u načelu i zaključio sednicu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Đorđe Dabić, Nenad Baroš, Sanja Branković Jeftić, Sanja Lakić, Dejan Kesar, Biljana Pantić Pilja, Toma Fila, Velibor Milojičić, Jelena Žarić Kovačević, Marijan Rističević i Milica Nikolić.

Prisutni članovi

...

Đorđe Dabić

Srpska napredna stranka
...

Nenad Baroš

Srpska napredna stranka
...

Sanja Jefić Branković

Liberalno demokratska partija Socijaldemokratska partija Srbije
...

Sanja Lakić

Srpska napredna stranka
...

Dejan Kesar

Srpska napredna stranka
...

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
...

Velibor Milojičić

Srpska napredna stranka
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Marijan Rističević

Narodna seljačka stranka
...

Milica Nikolić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 22.12.2020, 10:40