28. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

01.04.2021.

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održanoj 1. aprila 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, koji je podnela Vlada.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine podneto su dva amandmana. Odbor je ocenio da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Tokom sednice, Odbor je razmotrio i četiri amandmana koje je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala Jelena Žarić Kovačević, predsednica Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Željko Tomić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, Uglješa Mrdić, Arpad Fremond, Toma Fila, Marija Jevđić, Jovan Palalić i Violeta Ocokoljić.

Prisutni članovi

...

Željko Tomić

Demokratska stranka Srbije Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Marija Jevđić

Jedinstvena Srbija
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Violeta Ocokoljić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 01.04.2021, 11:11