36. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

07.07.2021.

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održao je 7. jula 2021. godine sednicu, na kojoj su razmotreni predlozi zakona koji će biti razmatrani na Osmom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Članovi Odbora su razmotrili i usvojili Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije Broj 1 iz 2021. godine o izmeni i dopuni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije u vezi sa definicijom pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje, Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Islanda, Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije i Predlog zakona o potvrđivanju izmena i dopuna 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprave za MDP (Karneta TIR) (Konvencija TIR, 1975), koje je obrazložila predstavnica predlagača, pomoćnica ministra finansija Snežana Karanović i savetnik ministarstva Tatjana Stanić.

Predstavnice predlagača istakle su da se odluke i sporazumi odnose na nova pravila o poreklu proizvoda kojima se uređuje preferencijalna trgovina sa zemljama Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Bratimir Vasiljević, dr Milorad Mijatović, Velibor Milojičić, Viktor Jevtović, Sonja Vlahović, Nikola Vojinović, Uglješa Marković, Ana Čarapić, Adrijana Pupovac, Zoran Bojanić, Olivera Pešić i dr Boban Birmančević.

Prisutni članovi

...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Velibor Milojičić

Srpska napredna stranka
...

Viktor Jevtović

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Nikola Vojinović

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Marković

Socijalistička partija Srbije
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Adrijana Pupovac

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Boban Birmančević

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 07.07.2021, 13:36