29. sednica Odbora za evropske integracije

22.11.2021.

Sednica broj: 29

Predsedavajuci: Elvira Kovač

Odbor: Odbor za evropske integracije

Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 22. novembra 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona.
Predstavnica Ministarstva finansija Milka Živanović je obrazložila Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona istakavši da je ovaj zakon u velikoj meri usaglašen sa propisima Evropske unije i dodala da je Pregovaračko poglavlje 29 – Carinska unija, takođe otvoreno.

Prema njenim rečima, ovaj Predlog zakon predstavlja korak bliže evropskim propisima, odnosno prati izmene i dopune carinskog zakona Evropske unije.

Članovi Odbora su predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, u načelu.

U nastavku rada, članovi Odbora su prihvatili inicijativu za posetu Odbora za evropske integracije Parlamentu Mađarske 6. decembra 2021. godine, radi realizacije aktivnosti definisanih Okvirnim sporazumom o partnerstvu između mađarskog Parlamenta i Narodne skupštine Republike Srbije, koji su 5. jula 2021. godine potpisali predsednici dva parlamenta. Delegacija će biti u sledećem sastavu: Elvira Kovač, Dušica Stojković, Predrag Rajić, Đorđe Milićević i Ana Miljanić.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dijana Radović, Ilija Matejić, Vuk Mirčetić, dr Muamer Bačevac, Stefan Srbljanović, Ljiljana Malušić, Enis Imamović, Ana Miljanić, Ana Pešić, Viktor Jevtović i Dušica Stojković.

Prisutni članovi

...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Ilija Matejić

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Muamer Bačevac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Stefan Srbljanović

Srpska napredna stranka
...

Ljiljana Malušić

Srpska napredna stranka
...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije Sandžaka
...

Ana Miljanić

Srpska napredna stranka
...

Ana Pešić

Srpska napredna stranka
...

Viktor Jevtović

Srpska napredna stranka
...

Dušica Stojković

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 22.11.2021, 16:43