73. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.11.2021.

Na sednici Odbora, održanoj 23. novembra, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.
Na Predlog zakona podnet je amandman na član 8. koji su zajedno podneli narodni poslanici - Šaip Kamberi, Enis Imamović, Nadije Bećiri, Selma Kučević, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami, a Odbor je ocenio da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koji je podnela Vlada, u načelu, a Odbor je ocenio da je navedeni Predlog u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora:, Željko Tomić, Olja Petrović, Ilija Matejić, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Violeta Ocokoljić, Borisav Kovačević, Jovan Palalić i Arpad Fremond.

Prisutni članovi

...

Željko Tomić

Demokratska stranka Srbije Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Ilija Matejić

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Violeta Ocokoljić

Srpska napredna stranka
...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
Poslednji put ažurirano: 23.11.2021, 14:33