84. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

28.12.2021.

Na sednici Odbora, održanoj 28. decembra, razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je podnela Vlada , u pojedinostima.
Na taj Predlog zakona podneto je ukupno tri amandmana i to na 1, 2. i 3. član Predloga zakona. Odbor je ocenio da su sva tri amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala je predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Nevena Veinović, Dijana Radović, Ilija Matejić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Milenko Jovanov, Đorđe Todorović, Luka Kebara, Violeta Ocokoljić, Dubravka Kralj i Bratislav Jugović.

Prisutni članovi

...

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka
...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Ilija Matejić

Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Milenko Jovanov

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Đorđe Todorović

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Violeta Ocokoljić

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Bratislav Jugović

Pokret socijalista Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 28.12.2021, 17:56