89. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

09.02.2022.

Na sednici, koja je održana 9. februara 2022. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojili su ispravku tehničke greške u Predlogu autentičnog tumačenja odredbe člana 10. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, koju je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Željko Tomić, Olja Petrović, Luka Kebara, Miloš Terzić, Dejan Kesar, dr Uglješa Mrdić, Vesna Nedović, Srbislav Filipović, Jovan Palalić i Arpad Fremond.

Prisutni članovi

...

Željko Tomić

Nova Demokratska stranka Srbije Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Miloš Terzić

Srpska napredna stranka
...

Dejan Kesar

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Nedović

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
Poslednji put ažurirano: 10.02.2022, 08:46