11. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

06.12.2022.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 6. decembra 2022. godine, razmotreni su predlozi zakona koje je podnela Vlada, u pojedinostima.
Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu. Na ovaj Predlog zakona podneto je 178 amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili predložene amandmane narodnih poslanika.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, na koji su podneta četiri amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili predložene amandmane.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, na koji su podneta dva amandmana, a koje Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu. Na ovaj Predlog zakona podneto je 63 amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, na koji su podneta dva amandmana, a koje Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, na koji je podneto 38 amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili predložene amandmane.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, na koji je podneto pet amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili predložene amandmane.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, na koji su podneta tri amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili predložene amandmane.

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Na ovaj Predlog zakona podnet je jedan amandman i to na član 2. koji je podnela narodna poslanica dr Aleksandra Tomić, a koji su Vlada i Odbor prihvatili.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, na koji je podneto 49 amandmana. Vlada i Odbor su prihvatili jedan amandman i to na član 2. koji je podnela narodna poslanica dr Aleksandra Tomić, dok ostali amandmani nisu prihvaćeni.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, na koji su podneta 34 amandman, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Predloga zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac“) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac (Dunavska magistrala). Na ovaj Predlog zakona podneta su dva amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Na ovaj Predlog zakona podnet je jedan amandman, koji Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: mr Svetlana Milijić, dr Aleksandra Tomić, Rozalija Ekres, Milica Obradović, Nikola Radosavljević, Nebojša Cakić, Zoran Stojanović, Biljana Ilić Stošić, Ana Beloica i Snežana Paunović.

Prisutni članovi

...

Svetlana Milijić

Srpska napredna stranka
...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Rozalija Ekres

Savez vojvođanskih Mađara
...

Milica Obradović

Srpska napredna stranka
...

Nikola Radosavljević

Srpska napredna stranka
...

Zoran Stojanović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Biljana Ilić-Stošić

Srpska napredna stranka
...

Ana Beloica Martać

Srpska napredna stranka
...

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 07.12.2022, 16:13