Osma sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

06.02.2023.

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu održao je 6.februara sednicu na kojoj su razmotreni amandmani podneti na više predloga zakona, koji su na dnevnom redu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Trinaestom sazivu.

Na Predlog zakona o sudijama podneto je ukupno 284 amandmana. Vlada i Odbor prihvatili su pet amandmana, a Odbor je podneo, u skladu sa članom 157. stav 6. i članom 161. Poslovnika Narodne skupštine, svoja dva amandmana, i to na član 55. stav 5. i na član 75. stav 4. Predloga zakona, radi otklanjanja terminoloških nepreciznosti.

Odbor je razmotrio 204 amandmana, koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o uređenju sudova. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan podneti amandman.

Na Predlog zakona o javnom tužilaštvu narodni poslanici podneli su 314 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili 10 amandmana.

Narodni poslanici podneli su 180 amandmana na Predlog zakona o Visokom savetu sudstva. Vlada i Odbor prihvatili su osam amandamana.

Na Predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva narodni poslanici podneli su 198 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili osam amandmana.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o Ustavnom sudu podneta su dva amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Od ukupno 16 amandmana, koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Vlada i Odbor nisu prihvatili jedan amandman, koji je podnet na Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije podneto je ukupno četiri amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili podnete amandmane.

Vlada i Odbor nisu prihvatili dva amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Đorđe Komlenski, Danijela Nestorović, Žombor Ujvari, Milica Nikolić, Dijana Radović, Dubravka Kralj, prof. dr Jelena Jerinić, Svetozar Vujačić, Andrijana Vasić, Miodrag Gavrilović i Vladimir Gajić.

Prisutni članovi

...

Žombor Ujvari

Savez vojvođanskih Mađara
...

Milica Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Svetozar Vujačić

Srpska napredna stranka
...

Andrijana Vasić

Srpska napredna stranka
...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Vladimir Gajić

Narodna stranka
Poslednji put ažurirano: 07.02.2023, 09:25