27. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

05.12.2017.

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 5. decembra, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona, kao i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Leskovcu.

Članovi Odbora, većinom glasova, prihvatili su : Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, u načelu, koje je podnela Vlada.

U nastavku sednice Odbor je utvrdio Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Leskovcu i uputio ih Narodnoj skupštini na razmatranje.

Sednici Odbora je predsedavao predsednik Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Slaviša Bulatović, Mihailo Jokić, Đorđe Komlenski, dr Aleksandar Martinović, Žarko Mićin, Miletić Mihajlović, Jovan Palalić, Aleksandra Majkić, Balint Pastor i Sreto Perić.

Prisutni članovi

...

Slaviša Bulatović

Srpska napredna stranka
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka Srpska napredna stranka
...

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
...

Miletić Mihajlović

Socijalistička partija Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Sreto Perić

Srpska radikalna stranka
Poslednji put ažurirano: 05.12.2017, 13:40