Deveta sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

21.05.2018.

Sednica broj: 9

Predsedavajuci: Milovan Drecun

Odbor: Odbor za Kosovo i Metohiju

Na sednici održanoj 21. maja 2018. godine, članovi Odbora za Kosovo i Metohiju razmatrali su Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za period januar-decembar 2017. godine, koji je podnela Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, obrazložio je zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev, istakavši da je u izveštajnom periodu, posebna pažnja usmerena na realizaciju utvrđene državne politike Republike Srbije u cilju otvaranja poglavlja 35 u pregovorima sa Evropskom unijom. Takođe je istakao da je, u izveštajnom periodu, Kancelarija za Kosovo i Metohiju redovno pružala pravnu pomoć licima sa boravištem na AP Kosovo i Metohija, kao i interno raseljenim licima kojima je pravna pomoć, u okviru pravno-imovinske oblasti, pružana, takođe, u okviru Projekta pravne pomoći koji se finansira iz sredstava EU-IPA 2013, u okviru kojeg su, u navedenom periodu, uspostavljene kancelarije u Beogradu, Nišu, Kraljevu, Vranju, Gračanici i Kosovskoj Mitrovici sa ciljem veće dostupnosti korisnicima.

U okviru oblasti privrede, ekonomskog razvoja i infrastrukturnih projekata, Kozarev je naveo da je nastavljen niz projekata kao što su projekat „Sunčana dolina“ u Zvečanu, „Rajska banja“ u Banjskoj, ali i da je pokrenut niz drugih aktivnosti. Kozarev je istakao da je velika pažnja, takođe u izveštajnom periodu, bila usmerena na brigu i zaštitu kulturne baštine u AP Kosovo i Metohija, kao jedne od najugroženijih oblasti života srpskog stanovništva, kao i da je u tom delokrugu pružana podrška jačanju duhovnog identiteta i ostale strateški značajne pomoći za opstanak Srba na ovim prostorima. U oblasti podrške javnim službama, rad kancelarije za Kosovo i Metohiju bio je usmeren, u izveštajnom periodu, na sagledavanju i evidentiranju stanja i potreba, praćenju realizacije započetih, izradi i realizaciji novih projekata sa ciljem unapređenja rada zdravstvenih i obrazovnih institucija, kao i organizacija civilnog društva i sportskih organizacija.

Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su većinom glasova Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za period januar-decembar 2017. godine.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Milovan Drecun, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Dragana Kostić, Aleksandar Marković, Jelena Mijatović, Milovan Krivokapić, Dragan Veljković, Sonja Vlahović, Aleksandar Čotrić, Dragomir Karić, Tanja Tomašević Damnjanović, Zvonimir Stević, Snežana Paunović, Božidar Delić, Miljan Damjanović, Gordana Čomić, Boško Obradović, Zoran Radojičić, Slaviša Ristić i Goran Bogdanović.

Prisutni članovi

...

Milovan Drecun

Socijalistička partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Dragana Kostić

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
...

Jelena Mijatović

Srpska napredna stranka
...

Milovan Krivokapić

Srpska napredna stranka
...

Dragan Veljković

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Čotrić

Srpski pokret obnove
...

Dragomir Karić

Pokret snaga Srbije - BK
...

Tanja Tomašević Damnjanović

Srpska napredna stranka
...

Zvonimir Stević

Socijalistička partija Srbije
...

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbije
...

Božidar Delić

Srpska radikalna stranka
...

Miljan Damjanović

Srpska radikalna stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Slaviša Ristić

Demokratska stranka Srbije
...

Goran Bogdanović

Socijaldemokratska stranka
Poslednji put ažurirano: 21.05.2018, 19:29