91. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.11.2018.

Sednica broj: 91

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici održanoj 23. novembra 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su utvrdili Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- US i 113/17) )i Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16), koje je podnela Vlada i uputili ih Narodnoj skupštini na dalje razmatranje.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: doc. dr Mihailo Jokić, Vesna Nikolić Vukajlović, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Vojislav Vujić, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

Prisutni članovi

...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 26.11.2018, 09:53