DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.11.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

18.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:25 do 14:55

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (pojedinosti) (1998) Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (u celini) (1998)
 • Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Poslanička pitanja (1998)
 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ne, ja vam ne mogu dozvoliti da dalje govorite ukoliko ne govorite o tački dnevnog reda.
  ...
  Srpski pokret obnove

  Aleksandar Čotrić

  Evo, govorim. Primera radi, Šešelj je juče govorio  o, kako je on rekao .....

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Gospodine Čotriću, nemate više reč.
  (Poslanik Čotrić nastavlja sa diskusijom.)
  Oduzeo sam vam reč. Napustite govornicu, molim Vas.
  Gospodine Čotriću, molim Vas, imate opomenu. Izričem vam i drugu opomenu. Sledeće je, molim vas, udaljenje iz sale.
  (Poslanik Čotrić i dalje nastavlja sa diskusijom.)
  Oduzeo sam vam reč i budite ljubazni i napustite govornicu. Obećavali ste tri puta da ćete to uraditi i niste uradili.
  Molim vas, napustite govornicu.
  (Poslanik Čotrić nije napustio govornicu.)
  Molim vas, pauza, nastavljamo u 14,30 sati.
  (P a u z a.)

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Predlažem da nastavimo sa radom. Uručena vam je odluka Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke o isključenju i prestanku  članstva u Srpskoj radikalnoj stranci prof.dr Veselina Trajkovića i izveštaj Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije, povodom razmatranja ove odluke, sa predlogom da Narodna skupština, na osnovu člana 102. stav 1. tačka 1. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje prestanak mandata narodnog poslanika prof.dr Veselina Trajkovića, danom isključenja i prestanka članstva u Srpskoj radikalnoj stranci.
  Saglasno članu 102. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Administrativnog odbora, konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku prof.dr Veselinu Trajkoviću, izabranom sa Izborne liste Srpske radikalne stranke - dr Vojislav Šešelj, u Izbornoj jedinici 28 - Priština, danom isključenja i prestanka članstva u Srpskoj radikalnoj stranci.
  Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
  Vraćamo se na raspravu o prethodnom Predlogu odluke.
  Da li još neko od narodnih poslanika želi reč?
  Ima reč narodni poslanik Milan Miković, šef poslaničkog kluba Srpskog pokreta obnove.

  Milan Miković

  Gospodine predsedniče, dame i gospodo, u ime poslaničke grupe Srpskog pokreta obnove u Narodnoj skupštini Republike Srbije izlažem naše saopštenje i molio bih da to uzmete k znanju.
  Ako je istina da je arhiva Saveza socijalističke omladine kulturno dobro od izuzetnog značaja, onda su to i "Velika Srbija" i "Zemunske novine", koje se u milionskim tiražima besplatno rasturaju po Srbiji, a na čije se štampanje troše desetine miliona maraka. Ovo je pokušao da predloži i obrazloži gospodin Čotrić, ali mu to, gospodine predsedniče, vi niste dozvolili.
  Arhiviranje "Velike Srbije" i "Zemunskih novina" pomoći će budućim istoričarima da odgovore na pitanje na koji je to način jedna stranka, od programa za veliku Srbiju, koja će se graničiti sa velikom Nemačkom, stigla do zahteva da se mala Srbija utopi u obnovljeni Sovjetski Savez.
  Zbog toga nije nevažno da se arhiviraju ovi dokumenti, jer sigurno nisu ništa manje značajni od arhive socijalističke omladine. Gospodine predsedniče, ukoliko ubuduće budete dozvoljavali poslanicima i ministrima iz Srpske radikalne stranke da kleveću i vređaju poslanike Srpskog pokreta obnove, a pri tom sprečavate naše poslanike da odgovore i da se brane, poslanički klub Srpskog pokreta obnove razmisliće o svrsishodnosti svog sedenja u ovoj sali pri takvim okolnostima.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč narodni poslanik Nenad Čanak.
  ...
  Liga socijaldemokrata Vojvodine

  Nenad Čanak

  Drugarice i drugovi, dame i gospodo, želim da u potpunosti podržim predlog gospodina potpredsednika Vlade, Vojislava Šešelja, i mislim da apsolutno ne sme da se dovodi u pitanje da li su dokumenti, o kojima je ovde bila reč, pitanje kulturnog dobra ili nisu.
  Kultura obrazložena na način kako je to učinio gospodin potpredsednik i jeste to o čemu ovde govorimo, pre svega kultura političkog dijaloga, politička kultura uopšte, tako da je svaki dokumenat od izuzetnog značaja za sve nas, a naročito za one koji dolaze za nama.
  Međutim, ja bih bio slobodan da stavim još nekoliko dobronamernih primedbi u smislu proširenja svega ovoga. Treba još više učiniti na tome i ovo što je gospodin Miković sada rekao, oko pitanja pojedinih novina koje se dele u milionskim tiražima, fala bogu da ako se nešto deli u milionskom tiražu spada u kulturno dobro i u oznaku jednog vremena. To zaista nije ni malo sporno.
  Mi smo iz Lige socijaldemokrata Vojvodine izuzetno zainteresovani za to da se to reši na najbolji mogući način, jer 206 naziva arhiva u predočenom nam materijalu, 142 su iz Vojvodine ili 68,92%, iz Srbije 53, odnosno 25,73%, a sa teritorije Kosova svega 11 ili 5,34%. Mislim da nije dovoljno urađeno na tome da se više arhiva pronađe u Srbiji, mislim na geografsku Srbiju, a ne na administrativnu, i mislim da nije dovoljno učinjeno na tome da se što više zaštiti, pre svega istorijsko nasleđe države u kojoj živimo.
  Arhiva se mora izuzetno pažljivo čuvati, jer mi imamo jedno strašno iskustvo u istoriji da je prilikom svake smene vlasti prva stvar bila paljenje arhive. Sa takvom praksom mora da se prekine i da se posveti pažnja daleko više tome da buduće generacije i sud istorije imaju meritorne dokumente, da imaju dokumente na osnovu kojih će zaista moći objektivno da sude o svima nama, a to ne znači naravno da se iz tih arhiva smeju skloniti zapisnici sa tajnih sastanaka, gde moramo saznati ko se šta dogovarao, pa makar to bili i naši potomci koji će biti o tome obavešteni, da saznamo koje su obaveze koje smo preuzeli itd., da iz arhiva ne ostaju samo frizirani dokumenti, kao što je često bio slučaj, nego da ostanu zaista istiniti dokazi o vremenu u kome živimo.
  Arhivu treba pažljivo čuvati, jer je ona osnova za sud istorije, a mislim ne samo istorije, nego i drugih sudova, jer će ovde svi sudovi imati mnogo posla. U svakom slučaju, završio bih sledećim rečima - Vojvodina koja ima 68,92% naslova, a njene arhive potiču još iz daleke 1699. godine, pokazala je da ume da čuva arhivu ove zemlje i predlažem zbog toga da se nađe način da se taj posao, koji je odgovorno obavljala sve ove vekove, nastavi i nadalje.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč narodni poslanik Zoran Kostadinović.

  Zoran Kostadinović

  Dame i gospodo, mislio sam da će biti malo reči i o inicijativi koja je podneta na Odboru za kulturu i informisanje, a ta inicijativa obuhvata i to da se, pošto ovde vidim gde se čuvaju arhivi Srpske pravoslavne crkve, da se pre svega arhiva Srpske pravoslavne crkve vrati Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ta arhiva je uzeta posle Drugog svetskog rata od organa državne bezbednosti i do dana današnjeg Srpskoj pravoslavnoj crkvi, za ostale ne znam, nije vraćena.
  Poći ćemo od ovoga da ovaj zakon želi da uredi te odnose i ako to stvarno želi, onda bi ta arhiva zapravo trebala da bude vraćena Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja ću vam reći po mojoj pretpostavci zašto nije vraćena. Ima jedan period u našoj istoriji, i to su meseci septembar i oktobar 1944. godine, tada je palo najviše žrtava od nove vlasti. Neki potomci, koji su hteli da razjasne zašto su im roditelji postradali u septembru ili oktobru 1944. godine, mada je stradanja bilo i kasnije, ali su napravljeni tobože neki vojni sudovi, dobili su i od Arhiva Srbije i od Vrhovnog suda podatke da oni ne znaju za te sudove, za vojne okruge iz tog perioda, od tih dva meseca. Tada je najveći broj žrtava pao.
  Bilo bi zanimljivo da to povežemo upravo sa arhivama Srpske pravoslavne crkve, jer Srpska pravoslavna crkva je u to vreme vodila podatke o rođenim, umrlim, venčanim i to tada nisu radile mesne kancelarije, nego se sve to obavljalo u crkvi. Znači, to je jedan veoma ozbiljan rad koji bi rasvetlio jedan period potpunog mraka kod nas. Nema ni jednog razloga da se vi iz Socijalističke partije, Radikalne stranke i leve koalicije protivite tome. To je jedan period gde su akteri uglavnom i sa jedne i sa druge strane već izvan domašaja zakona, u božijim su rukama, ali bi bilo veoma dobro da se jednog dana sazna istina, da se ta istina ne bi ponovila.
  Mi iz Srpskog pokreta obnove smo baš zbog toga predložili na Odboru da se arhiva vrati Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da bismo taj period osvetlili. Inače, sva ta arhiva, za ta dva kritična meseca uglavnom je ili u privatnim ili po neki dokumenat u po nekom istorijskom arhivu. Za pohvalu je Istorijski arhiv u Zaječaru koji čuva nekoliko objava i pošto sam video dve objave mogu da vam pokažem kada bude trebalo. Tu je negde oko šezdesetak osoba nad kojima je izvršena smrtna kazna.
  Znači, na svaku odjavu je toliko i toliko. To je otprilike bio radni učinak nekog likvidatorskog bataljona za jednu noć na Kraljevici u Zaječaru.
  Ako to ne budemo ispravili, verujte istorija će nam se ponoviti. Ne vidim ni jedan razlog da Srbija ponovo uđe u takve sukobe.
  Zato predlažem da Skupština zauzme stav da čak odvoji i sredstva Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i da se u određenom periodu posveti jedan tim naučnika ovom periodu, da bismo saznali šta se tada i gde dogodilo. Ponovo apelujem na vas da u jednom razumnom periodu vratimo arhivu i dokumenta Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koju je državna bezbednost uzela krajem 1944. i početkom 1945. godine.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? (ne)
  Zaključujem jedinstven pretres.
  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja, koja se čuva u arhivama.
  Za 138, protiv dva, uzdržalo se 27, nisu glasala tri, ukupno je prisutno 170 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja, koja se čuva u arhivima.
  Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
  Primili ste Predlog odluke, koji je podnela poslanička grupa Socijalističke partije Srbije.
  Otvaram jedinstven pretres.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne)
  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (ne)
  Pošto se niko ne javlja za reč zaključujem jedinstveni pretres.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
  Za 154, protiv niko, uzdržalo se devet, nije glasalo četiri, ukupno je prisutno 167 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
  Prelazimo na 20. tačku dnevnog reda: – POSLANIČKA PITANjA
  Samo nekoliko upozorenja. Molim narodne poslanike da ne napuštaju skupštinsku salu, jer usmena poslanička pitanja moraju se davati pred kvorumom, a pismena pitanja mogu se dostavljati i mimo toga. (Poslanici napuštaju salu.)
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice, da vidimo koliko je prisutno.
  Prisutan je manji broj poslanika.
  O poslaničkim pitanjima se ne glasa, ali je tačka dnevnog reda. Pitanja se mogu postavljati i pismenim putem i onda nema potrebe da bude kvorum. Ali, kada se govori pred Skupštinom, treba da bude kvorum.
  Ja imam tri poslanika do sada prijavljena, to su Bojana Ristić, Nikola Jovanović i dr Nevena Petković. Ja vas molim da pošaljete pismena pitanja Vladi ili da to odložimo za sledeću sednicu. Predložite da se na sledećoj sednici to uvrsti kao prva tačka dnevnog reda.
  Sednica je završena. Meni je žao, nastavićemo sledeći put. Vidimo se u decembru.