DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.11.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

18.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:25 do 14:55

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (pojedinosti) (1998) Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (u celini) (1998)
 • Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Poslanička pitanja (1998)
 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč narodni poslanik Zoran Kostadinović, a neka se pripremi narodni poslanik Dražimir Marušić.

  Zoran Kostadinović

  Dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, naš utisak je da se Zakon o putevima u odnosu na prethodne samo oslobađa nekih obaveza koje je u prethodnim zakonima bio obavezan da poštuje, nekih proceduralnih, znači, obaveza, koje su po mom dubokom ubeđenju obavezivale na određenu demokratičnost. Znači, u ovom trenutku, kada se zakon oslobađa i skupštinske kontrole, on se ujedno oslobađa i tih proceduralnih kontrola, a zapamtite procedura je prvi znak demokratije. Onaj ko poštuje proceduru taj je već demokrata.
  Očigledno je da ovaj zakon pokušava da se iz te procedure izvuče. Ja ću vam reći zašto sam se javio, naročito posle govora gospodina ministra.
  U Zaječaru, kao nosilac liste, u Izbornoj jedinici 18 Zaječar, strašno sam se napatio sa SPS-om, JUL-om i njihovim koalicionim partnerima, jer su non stop na Timočkoj televiziji otvarali puteve i popravljali puteve. Odakle im para samo da one ogromne mašine i one radnike dovedu. Zaječar je verovatno prvi region u kojem je jedan put otvoren na dve strane. Otvorili ga prvo u Zaječaru, a onda sve te mašine prebacili u Bor. Tu su se svi lepo doterali, slikali, obećali narodu lepšu budućnost. Potrošili su sigurno nešto, jer to ne može bez para, a dva dana posle toga nigde nikoga. Pusto ono gradilište, nema ljudi, nešto malo zgaženog kukuruza, nešto malo upropašćenih oranica od Zaječara prema ..... i onda se sve ućutalo.
  Da ne pričamo o krpljenju rupa pred izbore, znači ovo što se ovde traži je u stvari pokušaj da se fond kojim Direkcija za puteve raspolaže podredi Socijalističkoj partiji, odnosno koaliciji na vlasti i da ona sa tim raspolaže kako hoće.
  Ja tvrdim da je u Zaječaru, po osnovu ovih para koje su došle za izgradnju puteva i popravak puteva bilo najozbiljnijih finansijskih zloupotreba u predizbornoj kampanji. Žao mi je što će ovaj zakon uspeti da potpuno zaštiti Socijalističku partiju i njene koalicione partnere i mi nećemo nikada imati uvida u to koliko je potrošeno za puteve, kakav je kvalitet tih puteva. Tu stalno može da se izvlači ogromna količina novca iz naroda i znači, nikada nećemo biti načisto kako i na koji način Direkcija raspolaže novcem koji bi prevashodno trebalo da koristi za puteve, a ona zapravo samo koristi za predizbornu kampanju i krparenje puteva.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč narodni poslanik Dražimir Marušić.

  Dražimir Marušić

  Socijalistička partija Srbije
  Poštovani predsedniče, dame i gospodo, poštovane kolege, zaista na dnevnom redu je jedan zakon, odnosno izmena zakona koja treba da poboljša, prema shvatanju Vlade i verovatno prema mišljenju stručnjaka koji su radili na ovom projektu, da poboljša organizaciju gazdovanja, upravljanja putnom privredom, odnosno organizacijom koja se bavi planiranjem, uređenjem i izgradnjom puteva na teritoriji Republike Srbije.
  Mi nažalost od ovog zakona napravismo jednu političku tiradu ovde u smislu izbora, optuživanja i svega onoga što nas tišti u neuspehu ili manjem uspehu od onoga što smo očekivali u izborima. Zaista pomalo smešno deluje kada sedite gore, negde na vrhu ove sale i kada slušate sve što je ovde izrečeno, za ovom govornicom.
  Mi moramo da budemo svesni da je Vlada predložila jedno rešenje za koje smatra da je optimalno i da jednu organizaciju, instituciju koja treba da gazduje putnom privredom Srbije, treba da izdvoji i da jednostavno omogući da prema struci, nauci i ekonomskoj mogućnosti gazduje, upravlja magistralnim i regionalnim putevima u ovoj zemlji. Kako ih pravimo, da li sa tri trake, da li sa više ili manje rupa, kvaliteta, to je sada neka druga stvar koja je izvan ovog zakona, to je još ono što se zove ekonomska moć ove zemlje.
  Logično, mi znamo koliko smo bili u sankcijama, koliko je saobraćaj bio izvan ove zemlje, koliko je bilo teško naći mazut, odnosno asfalt, pošto je to derivat nafte, koliko smo imali muka u proteklih pet-šest godina i dobro je da smo i onaj potencijal koji smo imali zadržali na odgovarajućem nivou, a u prethodne dve godine zaista smo imali jednu ekspanziju.
  Hoću da verujem, pošto sam nekako najstariji predsednik opštine u Srbiji, koji je dosta upoznat sa svim ovim, da je zaista taj kolač deljen na sve moguće načine, da bude pravičan, jer ne verujem, niti sam ikad bio prisutan na bilo kom sastanku da je neko nekoga delio prema SPS-u, prema SPO-u ili nekoj drugoj političkoj partiji, nego jednostavno prema onim kriterijumima i mogućnostima i guberu, koji je bio toliki koliki jeste.
  Hoću da vam kažem da i mi u lokalnim samoupravama imamo sopstvenih problema. Ja ću vam samo navesti problem Milanovca, ono što kažu, da se ipak zna. Već sedam godina u Gornjem Milanovcu funkcioniše komunalni doprinos, koji juče usvajasmo, koji ima jedan svoj postotak i to značajan za puteve, a svih 63 naselja u Gornjem Milanovcu imaju svoj samodoprinos za puteve. Sa takvom ulaznicom se dolazi do Direkcije, dolazi se do banaka i do svih onih koji mogu da pomognu izgradnji putne privrede. Prema tome, dajmo taj kolač, uradimo svuda, a ne da optužujemo da li nam neko daje ili ne daje.
  Malo pre neko reče ovde, moj kolega iz Čačka, da tamo nije dato. Ja sam iz tog okruga. Dato je tamo dosta, posebno u protekle dve godine. Svuda je davano u Srbiji, deljeno je i u Moravičkom okrugu i svim opštinama. Druga je stvar koliko su rukovodstva opština i lokalne direkcije bile spremne da se upuste u to i da se jednostavno organizuju u pogledu prikupljanja lokalnih sredstava, i bankarskih, i učešća Republičke direkcije. Prema tome, treba da se zna jedan kriterijum, a sa stanovišta primene ovog zakona smatram da je Vlada našla jedno opredeljenje koje će sigurno uz koordinaciju ustanova, odnosno direkcija, uz koordinaciju Ministarstva za saobraćaj, posebno Ministarstva za građevinarstvo, jer se radi o objektima niske gradnje - uz jednu želju i potrebu da shvatimo da nam je saobraćaj ne nešto što nam je, što kažu u udžbenicima, žila kucavica, nego i izlazak naše ekonomije na svetsko tržište u narednom periodu, uz dobru organizaciju, uz određene koncesije koje verovatno moramo dati ovoj zemlji - povući jednu toliko značajnu granu privrede da jednostavno naša privreda polako hvata korak tamo gde joj je mesto.
  S tog stanovišta podržavam Predlog ovog zakona, a sa drugog stanovišta, gde se više govorilo, ipak se treba malo više organizovati u opštinama i sakupljati taj dinar. Ne zaboravite ovo što sam rekao, opština Gornji Milanovac je jedna od najvećih po prostoru u Srbiji i nema gotovo ni jednog mesta gde bilo šta nije rađeno.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Da li se još neko javlja za reč? (ne)
  Zaključujem načelni pretres.
  Molim narodne poslanike da postave kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.
  Za 164, , protiv jedan, četiri uzdržana, nije glasalo 12, ukupno je prisutan 181 narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Da li neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (ne)
  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima u celini.
  Za 160, niko protiv, uzdržanih 22, nije glasao jedan, ukupno je prisutno 183 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima.
  Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda: PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU
  Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Primili ste amandmane Zakonodavnog odbora, kao i mišljenje Vlade o ovim amandmanima. Primili ste izveštaje Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja i Zakonodavnog odbora.
  Otvaram načelni pretres.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne želi)
  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (želi)
  Ima reč narodni poslanik Bojana Ristić.

  Bojana Ristić

  Poštovani predsedniče, dame i gospodo poslanici, članovi Vlade, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu predstavlja jedan relativno dobar zakon sa gledišta sprovođenja mera zaštite na radu, kako bi se sačuvala radna i zdravstvena sposobnost zaposlenih.
  Ovaj zakon trebao da štiti radnike od povređivanja, da spreči nastanak profesionalnih oboljenja, da garantuje ispravnost oruđa za rad, električne i gromobranske instalacije i opreme lične zaštite.
  Ovim zakonom trebalo bi regulisati osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad. Namerno kažem trebalo bi, jer u praksi nije tako. Znam mnoge invalide rada koji godinama ne mogu da dobiju odgovarajuće radno mesto, a u međuvremenu rade poslove koje ne bi smeli zbog svog zdravlja.
  Takođe ima preduzeća koja godinama, a i decenijama rade bez saglasnosti, npr. inspekcije za protivpožarnu zaštitu ili neke druge. U ovakvim slučajevima direktno se ugrožava zdravlje, pa i život zaposlenih, koji često i ne znaju u kakvoj su opasnosti. Da ponovim još jednom, najveći problem kod ovog zakona je to što se najverovatnije neće sprovoditi.
  Zašto? Zato što Srbija ima jednu čudnu pojavu. Relativno dobri zakoni, kao što je Zakon o zaštiti na radu ne sprovode se, dok se neki drugi, kao što je Zakon o univerzitetu i Zakon o informisanju, i te kako sprovode. I te kako se sprovode ovi zakoni, doduše i oni samo u jednom delu Srbije. Tačnije, Zakon o informisanju sprovodi se samo na srpskim novinarima, brzo, preko noći, kao na prekim sudovima, donose se presude...

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim narodnog poslanika Bojanu Ristić da govori o Predlogu zakona koji je na dnevnom redu. Molim vas, nemojte proširivati temu.

  Bojana Ristić

  Znači, donose se presude na osnovu ovog zakona protiv pojedinih novina, radio i TV stanica. Na drugoj strani...

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim narodnog poslanika da se drži tačke dnevnog reda.

  Bojana Ristić

  Vlada na Kosovu ne preduzima ništa protiv listova na albanskom jeziku, kao što su "Bujku" i "Koha ditore", mada otvoreno zagovaraju otcepljenje Kosova od Srbije i podstiču terorizam.