DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.11.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

18.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:25 do 14:55

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (pojedinosti) (1998) Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (u celini) (1998)
 • Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Poslanička pitanja (1998)
 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim vas, niste vi pomenuti poimenice...
  ...
  Srpski pokret obnove

  Veroljub Stevanović

  Ali, samo da vam kažem, kakvi su nam ministri takva nam je i Vlada, takav nam je i život u ovoj zemlji i naravno da nas to interesuje. Ja bih molio gospodina Todorovića da nam kaže koje kvalifikacije ima za mesto ministra, ali pošto sam ja dosta kompetentan da govorim o ovom zakonu jer sam četiri godine bio predsednik Odbora u ovoj skupštini za saobraćaj i veze, odlično znam kakvo je stanje na putevima, a imamo izveštaj Vlade o putevima koji su u katastrofalnom stanju, o regionalnim i magistralnim. Jedino gore od toga jeste stanje na železnici. I još jednom vas podsećam, po izveštaju Vlade najmanje 10 milijardi maraka je potrebno da ta železnica počne da se koristi na pravi način. To je dakle ono što je činjenica.
  S druge strane, što se tiče samog Ministarstva ili Direkcije za puteve bivše, a sada nove Republičke direkcije za puteve, mora se reći da nije istina ni ovo što je gospodin Jovanović rekao za Kragujevac. I Kragujevac obilaze, kao i kiša što ga obilazi, ovi iz Direkcije za puteve odnosno ovi iz Ministarstva. Ni jedan dinar nije dat za regionalne, magistralne puteve za teritoriju grada Kragujevca u ove dve godine otkako smo mi na vlasti. I dakle, netačan je podatak da se novac izdvaja za Kragujevac, jer tamo stoje svi poslovi na obilaznici oko Kragujevca a tamo je, i dogovor je, da 70 posto ulaže Republika, a 30 posto grad. I pored silnih urgencija još uvek nema ni dinara sa te strane.
  Sa druge strane, kada se tiče regionalnih odnosno lokalnih puteva, ja vam moram reći neke činjenice koje verovatno nekima neće da zvuče istinito, ali su istina. Na teritoriji grada Kragujevca 1996. godine u selima je asfaltirano 6,5 km. puteva, 1998. godine po selima Kragujevca je asfaltirano 33 km. puteva. To je vidite koliko puta više. U istoriji Kragujevca nikada nije asfaltirano više od 17 km. Tako radi nova vlast u Kragujevcu, SPO. To nekima, verovatno, smeta. Slična je situacija u kulturi, u prosveti, tamo gde imamo naše obaveze, svuda je to tako i to je istina o Kragujevcu. To je s jedne strane. S druge strane, ove uvrede koje dolaze na račun poslanika SPO imaju određene granice. Ja mogu da kažem da ništa smešnije nije od situacije, od slike kada je gospodin Šešelj na ovom mestu gde sam sada ja ovde. Ja to neću da kažem jednostavno zbog toga što ćete vi vrlo brzo videti sada da sam ja u pravu.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč narodni poslanik Miloš Nešović, a neka se pripremi narodni poslanik Svirčević.

  Miloš Nešović

  Socijalistička partija Srbije
  Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri Vlade Republike Srbije, mislim da je posle izlaganja ministra Dejana Kovačevića bilo sve jasno. Ja se sa tim podacima neću služiti jer ih i ja znam, pošto sam 1994. godine jedan period bio pomoćnik ministra za saobraćaj i veze za drumski saobraćaj i puteve. Ali, činjenica da je trebalo doneti zakon i izdvojiti Direkciju za puteve iz Ministarstva stoji iz više razloga. Moći ćemo, odnosno nećemo kontrolisati putem inspekcijskih organa, Direkciju koja je organ Ministarstva saobraćaja i veza, mislim da je to nespojivo i da se iz tog razloga mora to činiti. Direkcija za puteve imaće sada i svoj upravljački paket, imaće naravno svoj savet, svoj upravni odbor i svog direktora. I dosad, od 1992. godine pratim da su se uvek radili planovi i analize na područjima svih 29 okruga u Republici Srbiji. Verovatno, neko od nas nije bio u prilici da to radi i zbog toga se verovatno pojavljuju i ovakve diskusije. Na osnovu svih analiza i pregleda na terenu mogu da kažem da sam veoma dobro pratio raspodelu sredstava, koje je radilo Ministarstvo za saobraćaj i veze, zajedno sa Direkcijom, i da su ta sredstva kanalisana praktično i na magistralne, regionalne, i na autoputeve, tamo gde je to bilo najpotrebnije.
  Ministar Dejan Kovačević je govorio i o zaobilaznicama. U Kraljevu se radi zaobilaznica već sedam - osam godina. To su ogromna sredstva i moramo shvatiti da ima i drugih prioritetnih obaveza ako se to proceni u Ministarstvu ili Direkciji. Ali, setimo se kroz koje vreme smo prošli za ovih devet godina i na koji način smo ubirali sredstva za izgradnju i održavanje naših regionalnih, magistralnih i autoputeva. Ja sam prvi put republički poslanik i moram da vam kažem da mi je mnogo žao što ogromno vreme trošimo van dnevnog reda, da nekoga uvredimo ili da se politički predstavljamo svojim biračima. Mislim da bi bilo mnogo bolje ako bismo vreme u Skupštini proveli i usmerili svoju aktivnost i svoj rad po dnevnom redu, pa da nam zakoni budu što kvalitetniji i što bolji.
  Hvala vam lepo i izvinite.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Ima reč narodni poslanik Ratimir Svirčević, a neka se pripremi narodni poslanik Tihomir Marjanović.

  Ratimir Svirčević

  Poštovani poslanici, danas imamo Predlog zakona o putevima, a ni od poslanika ni od ministra saobraćaja, ministra građevine nismo čuli jedan po meni vrlo bitan podatak - koji je to put u ovoj našoj zemlji koji je najopterećeniji? Da li vi znate? To već dugo godina, kako bih rekao, to prvo mesto drži put Beograd - Novi Sad. Taj put nosi oznaku E-5, ako se ja ne varam, ispraviće me gospodin, dobro E-75, E-5 je onaj stari koji prolazi kroz Inđiju-Pazovu, tamo Sremske Karlovce itd. Hoću da kažem, ti brojevi dosta govore o važnosti puteva. Vi znate da početkom ovog veka, kad su davali te oznake putevima od E-1 pa nadalje, da je to bilo onda u ono vreme po stepenu važnosti, pa je E-1 na primer Pariz-Brisel, jel tako nešto a ovo je put E-5, ja ga zovem E-5 jer je on direktna zamena za put stari koji je prolazio, kako sam rekao, kroz Inđiju, Novu Pazovu, Batajnicu i slično.
  To je put koji mi zovemo auto-put. Niko ga u svetu ne zove auto put. Taj put već 20 godina stoji nedovršen, sa jednom kolovoznom stranom (mislim da je to pravi termin) gde postoje tri trake, gde se danas vozi na takav način, da bi u bilo kojoj kulturnoj zemlji bilo koja inspekcija saobraćaja zabranila za saobraćaj taj put, dok se određene stvari ne otklone. Samo na delu puta od Novog Sada do pumpe minut, to je prva pumpa od Novog Sada, u ovoj godini je bilo oko 30 poginulih.
  Naime, postoji jedna žuta traka (Ministre, da li je tako zovemo?). To se zove žuta traka i postoje ove dve kolovozne. Žuta se potpuno ravnopravno koristi i izaziva takvu opasnost koja je prouzrokovala ovolike nesreće.
  Taj put se zove auto put i zbog toga što se naplaćuje drumarina i to 20 godina. Pitam vas, gde su te pare?. Lepo je što ćete taj put produžiti do Subotice i praktično do granice, ali mislim da bi bilo veoma važno da Vojvodina, koja je najviše para dala ubirajući putarinu (putarina se tamo ubirala pre nego što se ubirala na putu Beograd - Niš) dobije mogućnost da se taj put praktično napravi auto putem. To auto put nije i pitajte ko god se razume u te stvari i reći će vam da to nije auto put.
  Ostavljeni su svi mostovi, svi prelazi, svi nadvožnjaci još pre 20 godina, da se uradi druga traka. Do sada nije urađeno. Mi imamo jedan auto put u Vojvodini sa četiri trake (tako se to zove, u stvari ima šest traka) to je taj put koji nesretnim sticajem okolnosti sada ne vodi nikuda. To je put Beograd - Šid.
  (Vojislav Šešelj, s mesta: Kako ne vodi nikuda? Vodi.)
  To je za mene nikud, jer tim auto putem ako idete, to je kao da se vozite aerodromskom pistom. Tu vozila nema, našu zemlju obilaze. Čujem da prave obilazni put kroz Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku prema Bliskom Istoku.
  Šta bih sada mogao da kažem? Naplaćujemo taj put koji nikud ne vodi i tu nisu veliki prilivi. Naplaćujemo put od Beograda skroz do Hajdukova. Ne vidim da igde piše a i nisam čuo da se planira da se uradi druga traka, što bi bilo neophodno. Vraćam se na to da je put Beograd -Novi Sad najopterećeniji put u Srbiji.
  Da li to ima veze sa našim ministrom saobraćaja, koga ja ovde pitam šta je on po struci. To sam pitao pre jedno mesec dana, prethodni govornik je to pitao i molim vas da mi odgovorite.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Ima reč narodni poslanik Tihomir Marjanović, a neka se pripremi narodni poslanik Zoran Kostadinović.

  Tihomir Marjanović

  Gospodine predsedniče, dame i gospodo poslanici, kada sam govorio o zakonu imao sam nameru da govorim i to mi je cilj i tako sam i govorio, da se poboljša kvalitet tog zakona i odgovorno tvrdim da mi u opštinskoj vlasti ćemo uvek biti za saradnju sa Republičkom direkcijom, da bi se poboljšali uslovi življenja građana.
  Mi smo u opštini Požega na nivou opštinske direkcije uradili prilično po pitanju putne mreže. Odmah da kažem, ništa nije dobro da ne može biti bolje. Uradili smo dosta.
  Ovo što ću sada reći, to govorim zbog široke javnosti. Ono što je gospodin ministar Todorović izjavio, da su predsednici opština tamo gde je pobedio SPO platili svoje mandate, odgovorno tvrdim, a nemam običaj da kažem, pošto sam po struci prosvetni radnik, da laže. Ovog puta moram da upotrebim tu tešku reč, jer ministar bi morao da vodi računa o izjavama koje daje, da meri te izjave i da te izjave idu i na lični integritet ljudi.
  Zato mislim da gospodin ministar ubuduće, kada daje izjave, vodi računa jer je drugačija izjava jednog poslanika, a drugačija je izjava ministra. Zato bih ga zamolio da mora da shvati da se ovde u parlamentu nalaze i predsednici opština, koji su svoje mandate zaradili voljom građana, a ne platili. To je ordinarna laž.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Narodni poslanik Todorović. Samo kratko, stvarno nema smisla koliko smo izgubili u replikama.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Dragan Todorović

  Šta da radim?
  Moram da vas podsetim na jedan slučaj koji se desio u Engleskoj. Ušao je čovek u jednu radnju da ukrade nešto kroz rupu, ali samo do pola. Drugi deo nije mogao da prođe. Na sudu se branio time da nije celim telom izvršio krivično delo, već samo polovinom. Onda je sud doneo vrlo mudru odluku da osuđuje samo polovinu tela koja je izvršila krivično delo.
  Otprilike, takva je situacija i sa poslanicima SPO. Vaš predsednik opštine prizna ovde i kaže da je to platio i vi sada ovde svi pričate da nije platio. Raspravite to sa Vukom Draškovićem i sa Danicom Drašković. Vidite ko je koliko platio, kada je platio, imaćete sve informacije. Molim vas, nemojte mene za to da optužujete. To je vaš stranački problem, a ne problem ove skupštine.
  Nažalost, morao sam to da vam kažem, jer vas je ostao još mali broj. Možda to svi ne znate. Sada, nadam se da ne postoji niko ko to u SPO ne zna.