DRUGA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 26.11.2001.

13. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

13. dan rada

26.11.2001

Sednicu je otvorila: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:45 do 18:05

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
        Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini.
Obaveštavam vas da, prema službenoj evidenciji, današnjoj sednici prisustvujz 143 narodna poslanika.
Molim vas da utvrdimo kvorum za rad.
Konstatujem da imamo kvorum za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da prisustvuju sledeći narodni poslanici: Mihajlo Jagodić, Stevan Lilić, Milutin Prodanović, Miloš Lukić, Višnja Nežić, Dušan Budišin, Zoran M. Nikolić, Dragor Hiber, Miloš Lučić, Sava Popadić, Jakov Stamenković, Išpanovič Ištvan, Živica Predojev, Juhas Atila, Biači Anton, Kermeci Karolj, Branislav Pomoriški, Zoran Bošković, Petar Mišić, Vladan Jovičić, Nebojša Leković i Milija Jovanović. Gordana Čomić je najavila zakašnjenje.
Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpresednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU (pojedinosti)
Nastavljamo pretres po amandmanu koji su zajedno podneli narodni poslanici Miomir Ilić i Zoran D. Nikolić na član 9.
Podsećam vas da je u ime podnosilaca amandmana u pretresu o amandmanu učestvovao narodni poslanik Miomir Ilić.
Da bismo znali o čemu se radi, predložio bih da, ukoliko smatra da ima potrebe, ponovo obrazloži amandman. Nema potrebe.
Da li neko drugi želi reč o ovom amandmanu? (Ne.)
Stavljam amandman na glasanje.
Za 41, protv 101, uzdržanih nema, nije glasalo 13, ukupno prisutno 155 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Da ne bih zaboravio, da vas obavestim da će se sednica Odbora za omladinu i sport održati u pauzi sednice u 14,00 sati na II spratu.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Todorović.
Vlada, Odbor za saobraćaj i veze i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč?

Slobodan Pavlović

Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, narodnik poslanik Socijalističke partije Srbije Jovan Todorović je podneo amandman na član 10. To je član kojim se menja postojeći član 23. Zakona, u kome je definisano šta u vozilu koje obavlja linijski prevoz treba da se nalazi. Ima četiri stvari, od kojih je prava važeći red vožnje, odnosno fotokopija važećeg reda vožnje, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika, a druga važeći i overeni cenovnik.
Amandman narodnog poslanika Jovana Todorovića predlaže da se u članu 10. tačka 1. posle reči "važeći red vožnje", ostalo briše zato što je, po našem mišljenju, nepotrebno da se nose overene fotokopije reda vožnje ako prevoznik štampa redove vožnje u knjižici i ona se nalazi u svim vozilima. Stvar je, naravno, nadležne inspekcije da proveri da li je red vožnje važeći ili ne.
Drugo u tački 2. reč "overeni" treba izbaciti, iz prostog razloga što se cenovnici više uopšte ne odobravaju, pa nije ni potrebna njihova overa. Predlažem predstavnicima Vlade, a i vama narodni poslanici da ovaj amandman prihvatite.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Stavljam amandman na glasanje.
Za 47, protiv 100, uzdržana četiri, nije glasalo 12, ukupno 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Pavlović.
Vlada, Odbor za saobraćaj i veze i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? Da. Izvolite.

Slobodan Pavlović

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedniče, znam da ni Vlada ni Odbor nisu prihvatili ni ovaj amandman, kao uostalom kako sam rekao u načelnoj raspravi ni 35 drugih amandmana koje su podneli narodni poslanici SPS-a, SRS i SSJ.
Predložio sam u amandmanu da se član 11. briše. Da vas podsetim, učlanu 11. stoji da se u članu 24. postojećeg zakona, posle stava 1. doda drugi stav koji glasi: "U obavljanju javnog prevoza putnika i stvari na teritoriji Republike Srbije zabranjeno je obavljati kabotažu". Ponovo se vraćamo na čuveni termin kabotažu i raspravu koju smo imali u četvrtak u vezi sa članom 1. Zakona, za koji sam takođe bio podneo amandman da se tačka 16. iz člana 1. briše, odnosno da se kabotaža kao pravni institut ne uvodi u zakon. To sam obrazlagao ne time što se nanosi nekakva šteta prevoznicima u Srbiji.
Tada sam rekao, a i u ovom amandmanu, da je motivacija i razlog za predlog mog amandmana vezan za postojanje SRJ, za postojanje ravnopravnosti republika Crne Gore i Srbije i da se radi o ravnopravnosti prevoznika. Odnosno, da ne bi trebalo da preduzimamo nikakve poteze, pa i ovakve vrste, kojim bismo ugrozili pravo i rešavanje pitanja zajedničke zemlje. Pošto, gospodine predsedniče, vi niste bili u tom trenutku kada sam govorio na sednici, pozvao sam se i na vaš intervju u dnevnom listu "Politika" od prošle nedelje, gde ste upravo govoreći na ovu temu rekli da ne treba da preduzimamo ni u parlamentarnom ni u drugom funkcionisanju nikakve mere koje bi mogle da ugroze dijalog i da se ovo što sada činimo dovede u pitanje.
Pozivam vas sada da pozovete poslanike da prihvate moj amandman na član 11, kojim se kabotaža briše i ostaje kao pravni institut u članu 1, a ne primenjuje se. Dakle, da se tekst u obavljanju javnog prevoza putnika i stvari na teritoriji Republike Srbije zabranjeno je obavljati kabotažu, briše iz zakona. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč o ovom amandmanu? Izvolite, gospodin Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Iako sam i u načelu diskutovao o ovoj odredbi Predloga zakona, moram još jednom, bez obzira na to što je očigledno da niste raspoloženi da prihvatite sugestiju, da tražim ne samo da ne odgovaramo na mere koje čini Vlada Republike Crne Gore, nego da ne počinjemo prvi.
Informacija koju smo od predstavnika Vlade dobili, da zabrana kabotaže na teritoriji Crne Gore važi za prevoznike iz Srbije, nije tačna. Raspitivao sam se čak i kod vozača iz Srbije koji voze na autobuskim linijama prema moru. Na primer, "Autosaobraćaj" iz Kragujevca ima po reciprocitetu 1:1 sa privatnim preduzećem "15. juli" polaske sa Cetinja. Vozila "Autosaobraćaja" iz Kragujevca mogu na svakoj stanici koju imaju registrovanu u Crnoj Gori da izvrše prijem putnika i putnici mogu da izađu iz autobusa. Na primer, u Podgorici mogu da prime putnike koji idu do Herceg Novog ili do Cetinja.
Crna Gora je samo uvela visoku staničnu uslugu, koja se plaća u devizama i zaista tako visoka da slabiji prevoznici mogu da odustanu od svraćanja u stanicu, zato što im se, ako nemaju putnika u toj kabotaži, ne isplati da svraćaju u stanicu i da primaju putnike.
Nije tačno da autobusi iz Srbije ne mogu da primaju na teritoriji Crne Gore putnike koji putuju od stanice do stanice na samoj teritoriji Crne Gore. Mene bar ne možete da optužite za promenu ponašanja, bio sam za to da zajedničku državu čuvamo i u vreme kada ste svi odobravali secesionističke, separatističke, svakakve ideje koje su stizale iz Crne Gore.
Zato vas još jednom molim, ako ste za razdvajanje Srbije i Crne Gore, izađite ovde sa predlogom da o tome mi jednom konačno odlučimo i završimo posao. Nemojte da nam pod formom odgovora na ponašanje Crne Gore plasirate svakakve ideje, pa čak i da prednjačite u tome - u razbijanju zajedničke države.
A ne da nam govorite ovde kako nije to u pitanju, nego eto, štitimo se, branimo se, ugroženi su interesi Srbije od Crne Gore, koja ima samo dva auto-prevoznika. Jednog na Cetinju, a jedno u Boki, koji nemaju ni mnogo polazaka, niti mogu na bilo koji način da ugroze auto-saobraćaj na teritoriji Republike Srbije.
Čudi me da niste zabranili kabotažu i prevoznicima koji iz Minhena voze za Vranje. Interesuje me, kakav je tu odnos, da li je tu bilo šta regulisano, može li putnik u Subotici da uđe u autobus koji ide iz Minhena, da se vozi tim autobusom do Beograda? Imate li uopšte registrovane te polaske? Ima li država od toga bilo kakvu korist?

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč o ovom amandmanu? (Ne.)
Ukoliko ne, stavljam ga na glasanje.
Za 51, protiv 101, uzdržana tri, nije glasalo 11, ukupno 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miomir Ilić i Zoran D. Nikolić.
Vlada, Odbor za saobraćaj i veze i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosioci amandmana žele reč? (Da.) Izvolite.
Reč ima gospodin Ilić.

Miomir Ilić

Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, predložio sam amandman koji se odnosi na član 27. postojećeg zakona i to da se u članu 12. Predloga zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije, briše stav 3.
Da obrazložim najkraće što mogu, da bude vezano sa predlogom, o brisanju stava 3. Predloga zakona. U članu 27. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi: "Preduzeće koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da najkasnije do desetog u mesecu dostavi izveštaj o neobavljanju linijskog prevoza po overenim redovima vožnje za prethodni mesec republičkoj inspekciji za drumski saobraćaj". Predlažem da se ovaj član briše i dajem obrazloženje i zašto. Uvođenjem predloženog stava 3. poverili bi se poslovi inspekciji na ionako privilegovanim i monopolističkim autobuskim stanicama, koje ne mogu biti nepristrasne u vršenju ovog posla, pošto su uglavnom u vlasništvu domicilnih preduzeća tj. prevoznika.
Najveći deo autobuskih stanica sada su u vlasništvu velikih autobuskih preduzeća, bez obzira što se linijski saobraćaj ne odvija samo za ta autobuska preduzeća koja su vlasnici autobuskih stanica, već da ima i drugih prevoznika koji koriste usluge. Sigurno da se stavljaju u jedan neravnopravan položaj ovi drugi prevoznici. Vlada, koja je odbila predlog amandmana, za brisanje stava 3, obrazlaže da se odbija iz razloga što se njegovom sadržinom pretpostavlja unošenje netačnih podataka u izveštaj o neobavljenom linijskom prevozu po overenom redu vožnje.
Mislim da je ta pretpostavka garantovana koliko je garantovana i moja pretpostavka da li će to biti tačno. Pošto mi na teritoriji Republike Srbije imamo celovitost samo na delu prostora koji se odnosi na teritoriju bez AP Kosova, postavljam pitanje - kakva će biti pretpostavka, odnosno da li će autobuski linijski saobraćaj, neovereni red vožnje u autobuskoj stanici Kosovska Mitrovica od petka, i ono malo prava koja smo imali a koja su ukinuta, da bude zagarantovan, da će taj prevoznik koji je došao na autobusku stanicu Kosovska Mitrovica iz Srbije da ima tačnost ili netačnost.
Zbog toga, dok se ovo ne usaglasi između svih ovih propisa i zakona koji postoje na relaciji Republika Srbija i, sada, Hekerupovo Kosovo, smatram da ovaj vladin predlog treba odbiti, a amandman koji sam predložio usvojiti. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? Izvolite,  gospodine Nikoliću.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Ovaj stav zadužuje ali i daje ovlašćenje preduzeću koje upravlja autobuskom stanicom da inspektoratu saobraćaja dostavlja izveštaje o neobavljenim prevozima po redu vožnje. Uvođenjem ovog stava Vlada konstatuje da će to preduzeće dostavljati tačne izveštaje.
Ako Vlada već konstatuje da će preduzeća u Srbiji dostavljati tačne izveštaje, onda je trebalo da kaže da prevoznik obaveštava inspektora saobraćaja, na teritoriji opštine na kojoj se prevoznik nalazi, o polascima koje nije izvršio po redu vožnje. Jer, zašto biste verovali da će preduzeće koje vodi autobusku stanicu dati tačne podatke, a obično ima i svoje autobuse, obično je to jedan deo - pogon autoprevoznika, a ne verujete da će samo preduzeće koje vrši prevoz dostaviti tačne podatke republičkoj inspekciji; odnosno, hoće li se inspekcija osloniti na izveštaj autobuske stanice i šta joj taj izveštaj uopšte znači.
To će biti izveštaji koji će možda biti i tačni, delimično tačni. Taj će biti u stanju da prijavi svaki polazak drugog prevoznika koji nije obavljen iz njegove stanice, ali neće svoje polaske da prijavljuje. Zašto bi samog sebe denuncirao, kada mu država daje pravo da otkriva drugog počinioca jednog dela koje je po zakonu kažnjivo.
Zato je trebalo ili da sama inspekcija vrši svoj posao, kao što to svi u svetu rade, da kontroliše polaske na autobuskim stanicama, ili da, ako već imate poverenje u jednog prevoznika, ovog koji drži autobusku stanicu, imate poverenja u sve prevoznike. Ili imate generalno poverenje u prevoznike, ili generalno nemate poverenje u prevoznike. Ne postoje prevoznici kojima možete da verujete i oni kojima ne možete.
Po ovom članu ispada da prevozniku koji ima autobusku stanicu verujete, a onome ko nema autobusku stanicu, odnosno onom ko prolazi kroz nečiju autobusku stanicu, njemu ne verujete da će da dostavi tačan izveštaj, nego će onaj kroz čiju stanicu on prolazi da vam dostavi tačan izveštaj. Malo je apsurdna ova izmena i dopuna. Ili je trebalo uraditi drugačije, ili to skinuti, pa neka država sama obavlja svoj posao.