ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 26.12.2007.

12. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Zvonimir Stević

Gospodine predsedavajući, gospodine predsedniče države, predsedniče Vlade, gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, želim ovoga puta, ovom prilikom da izrazim svoj protest i nezadovoljstvo jer posle šest meseci razgovaramo o Kosovu i Metohiji, što mislim da nije dobro, razgovaramo o rezoluciji, o Izveštaju.
Pitam vas, kao najviše državne funkcionere, kada će ovaj zakonodavni dom da razgovara o stanju Srba i nealbanaca na prostoru Kosova i Metohije i o ugroženosti njihovih prava?
Vi imate jedinstvo oko potpisane rezolucije i ovog teksta, ali nemate jedinstvo, imate dve-tri vlade kada je u pitanju rešavanje problema na prostoru Kosova i Metohije. O tome ću nešto kasnije da govorim.
Drugo, gospodo, padaju maske. Kada se pogleda ova sala i broj prisutnih poslanika i ministara, jasno se vidi koliko vam je stalo i koliko vodite brigu o Kosovu i Metohiji. Socijalisti su tu, a jedan deo je na konvenciji našeg predsedničkog kandidata druga Mrkonjića.
Sadašnje stanje i položaj srpskog naroda i nealbanaca na Kosovu i Metohiji, posle neuspelih pregovora o budućem statusu južne srpske pokrajine i učestalih nagoveštaja o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova, dramatično je. Narednih dana i meseci odvijaće se finale rešenja o statusu Kosova i Metohije, mada bi se moglo reći da pravih pregovora dve strane nije ni bilo. Smatram da se ne možemo nikada i nikako pomiriti sa pokušajem koji vodi ka tome da nam se otme deo teritorije, u čemu aktivnu i krajnje agresivnu ulogu imaju SAD i neke evropske zemlje, koje su i nosioci scenarija kojeg se pridržava pregovarački tim Albanaca, pa je potrebno da ova skupština, na vrlo nedvosmislen i krajnje jasan način, potvrdi tu našu odlučnost.
Zašto ovo podvlačim, kada se zna da smo o tome već postigli skoro potpuno jedinstvo? Nije sporno da mi u SPS podržavamo pokušaj iznalaženja kompromisa i smatramo da nijedna od pregovaračkih strana ne može potpuno kruto da zastupa svoje stavove. Ali, u situaciji kada se pregovarački tim Albanaca ukopao u svoje rovove i ostaje na stanovištu nezavisnosti i ništa drugo, pitanje je da li se naša ekipa pregovarača ponašala na liniji naših zahteva za puno očuvanje suverenosti i teritorijalne celovitosti.
Odgovor je ne, u potpunosti sa našim osnovnim zahtevom da je Kosovo deo Srbije i da je to osnovna linija razgraničenja za moguće ustupke drugoj strani.
Nisam baš siguran da su neke izjave, pa i neki mogući predlozi, nekih naših zvaničnika predstavljali zalaganje da se na teritoriji srpske države ne može stvarati druga albanska država. To što su zahtevi albanske strane podudarni sa interesima SAD da se nametnu neka rešenja, pa bi se pod mogućim rešenjima smatralo i to da je reč o dve države koje pregovaraju, predlogom o primeru dve Nemačke, i što se nude mogućnosti neke ograničene ili nadgledane nezavisnosti, za nas i SPS je krajnje neprihvatljivo.
To nije i ne može biti samo naš stranački zahtev, već je to stvarni interes srpske države, a to je i jedini mandat koji je dobio naš pregovarački tim. Zato nisam ubeđen da su bila celishodna sva ta naša zalaganja i ukazivanja na modele Hong Konga, Tirola, Olandskih ostrva, jer je to, nesumnjivo, izvan mandata koji je Skupština Republike Srbije dala našem pregovaračkom timu, po kome bi se rešenje statusa zasnovalo isključivo na funkcionalnoj i suštinskoj autonomiji pokrajine Kosovo i Metohija u sastavu Srbije.
Pitam se, zašto su se u neke predloge koji su naši zvaničnici nudili, unosili i elementi koji podrazumevaju državnost Kosova. To za SPS nije prihvatljivo i nema utemeljenje ni u Rezoluciji SB 1244, koja je naš jedini istinski oslonac i zasnovana je na međunarodnom pravu. Na tu rezoluciju se danas jedino oslanjamo, iako je od 1999. godine o njoj izgovoreno toliko ružnih reči, poput izdaje, predaje, ne znam čega sve još ne, da bi se danas te rezolucije naši zvanični držali kao svetog pisma.
Uostalom, snažna podrška koju nam u tom pravcu pruža Rusija, krajnje je principijelna, a ta podrška se zasniva na rezoluciji koja proističe iz suštine međunarodnog prava. Zato, zalaganje da je pitanje statusa isključivo samo u nadležnosti UN, mora biti i polazište i naše krajnje odredište.
Izjave i pretnje koje upućuju lideri nekih zemalja sveta, poput francuskog predsednika Sarkozija, koji nipodaštava mandat Saveta bezbednosti i nudi neku kompenzaciju – Evropa za Kosovo, potpisivanjem Sporazuma o pridruživanju, ili zalaganje Amerikanca Frida da ne može biti status kvo i da je vreme za nezavisnost Kosova, krajnje su nedobronamerne.
Mi u rezoluciji koju danas treba da usvojimo, na te zahteve treba da damo jasan odgovor, a odgovor mora biti takav da odbijemo ta podmetanja, jer ona nam otkidaju deo organizma, sa čime se ne možemo nikako pomiriti.
Zato, ovde, želim jasno da kažem da možemo podržati zalaganje da Srbija u EU može ući jedino kao celovita i suverena država, sa Kosovom i Metohijom u njenom sastavu.
Nekoliko napomena o trenutnom stanju na Kosovu i Metohiji i kako se sve što se sada dešava odražava na Srbe u pokrajini i raseljene. Sve su učestaliji pritisci i pretnje koji šalju kosovske privremene institucije i njihovi čelnici, pre svega najavama o unilateralnom proglašenju nezavisnosti. Sada se kao dan ''d'' označava 6. februar 2008. godine. Znači, treba da prođu predsednički izbori, pa da se obelodani već pripremljeni scenario o nezavisnosti, a ovih dana iz Tačijeve partije čujemo i zahteve da se Kosovo odmah pripoji, referendumski, Albaniji. Dakle, na sceni je scenario koji u kontinuitetu traje od formiranja Prizrenske lige do danas.
Sa druge strane, Srbi su nezadovoljni učinkom države Srbije i njenih institucija na Kosmetu. Činjenica je da se ulažu i troše značajna budžetska sredstva za Kosovo i Metohiju, ali je potrebno da se vidi da li je to uz potrebnu meru pravičnosti i socijalnih potreba. Zašto nema kontrole u trošenju sredstava, ko i kako odlučuje o tome? Ne može položaj srpskog naroda na Kosmetu i raseljenih koji žive u kolektivnim centrima, u teškim uslovima širom Srbije, da se posmatra kroz prizmu interesa stranaka vladajuće koalicije. Nema baze podataka, validne socijalne karte, nema novih radnih mesta za generacije novonastalih srednjoškolaca i studenata, nema snažne inicijative države kako bi se sprečila masovna i agresivna kupovina srpskog imanja i čitavih seoskih i strateški važnih zemljišnih kompleksa.
Evo, gospodo, kako vi radite posle sedam godina na vlasti. U "Večernjim novostima" od 6.12.2007. godine, ministar bez portfelja, gospodin Đilas kaže: "Sto puta veća pomoć Kosovu". Nismo mi nesposobni da nam šaljete pomoć, ali se ovde priznaje još jedna konstatacija koja je veoma opasna, koja iz prikrajka vreba i koja upozorava da na mala vrata u potaji gurate podelu Kosova.
Evo šta gospodin ministar kaže: "Budžetom Vlade Srbije predviđeno je da se za poboljšanje života Srba na Kosovu i Metohiji izdvoji 2,2 milijarde dinara, što je stostruko više nego ijedne prethodne godine. Projekti iz infrastrukture, školstva, zdravstva, finansiraće se i strogo kontrolisati uz prethodno utvrđeno pravilo. Najviše projekata biće ostvareno u srpskim enklavama južno od Ibra, imajući u vidu da je do sada veći deo sredstava odlazio na sever Kosmeta, pa moramo biti realni i priznati da se tamo mnogo bolje živi nego u enklavama", rekao je za "Novosti" Dragan Đilas, ministar bez portfelja u Vladi Srbije. Niste imali strategiju ili niste hteli, blagovremeno smo vas upozoravali da vodite računa o specifičnosti naroda na prostoru Kosova i Metohije.
Gospodine predsedniče države, predsedniče Vlade, da li znate kako vam živi narod? Da li znate da je srpski i nealbanski narod u mraku, bez elementarnih uslova? Moram da vam kažem, mislim da ne znate. Zašto? Vaši pojedini saradnici odnosom prema vama, prema državi, prema narodu Srbije, posebno prema narodu na Kosovu i Metohiji, dovode nas u konfuziju i komplikuju život na prostoru Kosova i Metohije, kao što je bio slučaj nekih kadrovskih promena, pa se sada jedan deo Vlade zalaže da se izvrši primopredaja, a drugi deo da se ne vrši primopredaja, kao da smo sve probleme na Kosovu i Metohiji rešili i ostala je još takva vrsta pitanja.
Raspisivanje predsedničkih izbora sada, kada se vodi presudna bitka u rešavanju statusa Kosova i Metohije, pravi je necelishodan potez, jer je pitanje Kosova i Metohije gurnuto u drugi plan, što nikako, od strane onih koji su preduzeli ovaj korak, ne može biti odgovorna i državotvorna odluka. Ne može se stranačkim i personalnim interesima davati prednost nad ovim, po narod i državu, sudbinski važnim pitanjem.
U "Blicu" od 5. decembra – odluka o Kosovu posle izbora u Srbiji, kaže se: "Rešenjem Kosova i Metohije ne sme se dovoditi u pitanje demokratska i evropska perspektiva Srbije, stav je nekoliko vodećih članica EU, za koje predsednički izbori u Srbiji imaju važnu ulogu u odlučivanju kada bi EU trebalo da preduzme odgovarajuće korake u cilju rešavanja kosovske krize".
Po saznanju "Blica", ukoliko bi izbori u Srbiji bili zakazani do kraja januara države poput Nemačke, Francuske, Italije ili Slovačke, insistirale bi na tome da se odloži kosovska nezavisnost, tj. da se ide na opciju odlaganja koordinisane deklaracije o nezavisnosti Kosova. To podrazumeva – hajde narode države Srbije na izbore, po izboru predsednika, kao nagradu, uslovno rečeno, dobićete nezavisno Kosovo. A ja se pitam, novoizabrani predsednik, bez obzira na ime, ima ustavnu obavezu da brani teritorijalni integritet i suverenitet države, ili će da brani, ili će morati da podnese ostavku.
Na kraju, zato se ponovo pitam – kakva je briga o narodu srpskom i nealbanskom na KiM, jer ustavna obaveza predsednika i Vlade i ove skupštine je da štiti teritorijalnu celovitost i integritet državne teritorije. Zato sam dužan da ponovim u ime SPS, da se Srbija nalazi u ozbiljnoj krizi i da svi politički činioci moraju jedinstveno učiniti, ama baš, sve da bi odbranili KiM. Od toga nema važnijeg državnog i nacionalnog zadatka. Vlada nacionalnog jedinstva bila bi, prema našem mišljenju, najbolje rešenje, jer je trenutak kada, zbog krize u kojoj se nalazimo, svi relevantni politički subjekti moraju učestvovati u njenom razrešavanju. Hvala. (Aplauz.)
...
Zdrava Srbija

Miloljub Albijanić

| Predsedava
Hvala, gospodine Steviću. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marton, zatim Miroslav Markićević. Izvolite, gospodine Marton.

Aleksandar Marton

Poslanički klub nacionalnih manjina
Poštovani predsedavajući, poštovani predsedniče države, članovi Vlade Republike Srbije, poslanici i poslanice, poslanici LSV, kao što ste maločas čuli od predsednika naše poslaničke grupe, gospodina Nenada Čanka, neće podržati Predlog ove rezolucije.
Smatramo da je veoma neozbiljno što Skupština Republike Srbije, kao najviše zakonodavno telo i kao jedna od najvažnijih poluga vlasti u Republici Srbiji, na ovaj način učestvuje u pokušajima rešavanja problema KiM.
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, zatim svi oni koji su na bilo koji način učesnici u pregovaračkom procesu nisu učinili ni jedan jedini korak da blagovremeno upoznaju poslanike, ponavljam, najvišeg zakonodavnog tela u Republici Srbiji, sa aktuelnom pozicijom u kojoj se nalaze pregovori. Sam način na koji je načinjen tekst rezolucije je veoma neozbiljan. Čekalo se danima da dve stranke vladajuće koalicije, DS i DSS, postignu rešenje o tekstu rezolucije.
A šta smo imali priliku da vidimo? Ucene, pretnje uskraćivanjem podrške predsedničkom kandidatu i naravno hroničnu neiskrenost jednu prema drugome, dva partnera u vlasti, DS i DSS. Ucene su ih dovele do veoma lošeg rešenja u rezoluciji, koja Republiku Srbiju sasvim sigurno udaljavaju od evropskog puta. Vojna neutralnost o kojoj se govori u rezoluciji nije ništa drugo nego kraj evroatlantskih integracija Republike Srbije.
Čudi me što je DS na kraju pristala na igru DSS, koja Srbiju vuče ka izolaciji. Duboko smo protiv vojne neutralnosti, jer mi u LSV smatramo da baš kao članovi Severnoatlantskog NATO pakta možemo postići zadovoljavajući bezbednosni minimum bez koga nema ulaska u EU.
Formulacija vezana za potpisivanje Sporazuma o stabilizacija sa EU je veoma loša i bojimo se da ona, takođe, znači kraj našeg evropskog puta. Stanje na KiM je veoma loše i mora se istaći da tako nije od juče ili od 2000. godine, nego od mnogo ranije. Šta je urađeno da se taj deo Republike Srbije reintegriše? Mi u LSV smatramo da nije učinjeno ništa.
Kakvi signali se šalju iz Republike Srbije? Pominju se delovi teritorija drugih država i svojataju delovi teritorija drugih država. Susedne međunarodno priznate države, npr.
Crna Gora, nazivaju se kvazi-državama i necivilizacijskim tvorevinama. To su reči savetnika predsednika Vlade Republike Srbije, Vojislava Koštunice, gospodina Aleksandra Simića.
To su sramotno prljavi signali koje naša Vlada šalje i samim tim sebi slabi, naravno i nama, spoljnopolitičku poziciju.
LSV želi da Srbija zadrži, barem "de jure" suverenitet na KiM i želimo da rešenje na Kosovu zadovolji i životne potrebe Albanaca u Glogovcu i Vučitrnu, Srba u Štrpcu i Lapljem Selu, Turcima u Mamuši, Bošnjacima u Vitomirici i svim drugim građanima i građankama koje žive na KiM.
O građanima niko ne govori. Važna je samo teritorija, a narod gladuje, nema perspektive. Mislimo o tome kada budemo glasali ''za'' ili ''protiv'' ove rezolucije.
LSV i ja smo protiv ove rezolucije i želimo da nastavimo evropski put naše države. Baš zato smo moje kolege i ja podneli amandman na tekst rezolucije. Smatramo da rezolucija koju mi predlažemo, pod nazivom – Rezolucija Narodne skupštine o promeni državne politike prema statusu AP KiM u cilju zaštite života, prava, slobode i imovine građanki i građana KiM. Ona sadrži osam tačaka, a poslanici i poslanice najvišeg zakonodavnog tela u Republici Srbiji moraju da glasaju za nekoliko stavki. Hvala.
...
Zdrava Srbija

Miloljub Albijanić

| Predsedava
Hvala, gospodine Marton. Reč ima narodni poslanik Miroslav Markićević, zamenik predsednika poslaničke grupe DSS-NS-dr Vojislav Koštunica.
Izvolite, gospodine Markićeviću.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Gospodine predsedavajući, gospodine predsedniče Vlade, kolege narodni poslanici, narode srpski, tokom pregovora o konačnom statusu KiM, kao i na sednici SB UN, pokazalo se da je argumentima prava i pravde suprotstavljen argument sile.
Srbija i zemlje koje su protiv nacionalne secesije srpske pokrajine smatraju da je međunarodno pravo jedini civilizovani i samim tim jedini održivi i trajni okvir za rešavanje ovog pitanja. U duhu tolerancije i u skladu sa najvišim demokratskim vrednostima na kojima počiva naše društvo, pokazali smo spremnost, odgovornost i fleksibilnost da Albancima koji žive na KiM pružimo najveći mogući stepen političke autonomije.
Podsećam da na Kosmetu, bar u jednom njegovom delu, žive ne samo Albanci, nego i Srbi i pripadnici drugih etničkih grupa, kao i da je sadašnja demografska slika u pokrajini posledica etničkog čišćenja nealbanskog življa 1999. godine, ali i proterivanja srpskog stanovništva koje je započelo pod okriljem italijanske okupacione vojske u Drugom svetskom ratu, a trajno verifikovano donošenjem Brozovih zakona o zabrani njihovog povratka. Posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma Srbi su, ovaj put pred očima međunarodnih snaga, bili prinuđeni da napuste prostore južno od reke Ibra, posebno Prištinu, u kojoj ih više nema.
Civilna misija UN, uprkos deklarativnom zalaganju za multietničko i multikulturalno društvo, nije uvažila politička prava Srba koji su ostali da žive na KiM, kao ni onih koji su proterani i raseljeni, pa je dopustila da Prištinu u proteklim pregovorima predstavlja delegacija sastavljena isključivo od pripadnika albanske nacionalnosti. Neki od članova te delegacije su predvodnici najmilitantnijih pokreta i organizacija i lično su odgovorni za etničko čišćenje i progon nad Srbima. Srpsku zajednicu niko nije pitao za mišljenje. Onda ne čudi što je pregovarački tim iz Prištine dolazio samo sa jednom opcijom, a to je nezavisno Kosovo. To je jedini razlog zbog koga kompromis nije bio moguć.
Onaj deo međunarodne zajednice koji predvodi SAD znao je unapred kakav će biti ishod pregovora i ohrabrivao je albanske pregovarače da ne prihvate kompromis. Njihov zaključak je – kad nema kompromisa, može se nametnuti jednostrano rešenje. Na isti način zaobilazi se i SB, kad nema odluke SB, može se pristupiti jednostranom priznavanju nezavisnosti Kosova.
U svetu koji je uređen na temeljima prava, međutim, stvari stoje drugačije. Kada kompromis između suprotstavljenih strana nije moguć onda se primenjuje rešenje prema važećim pravnim normama.
U našem slučaju norma međunarodnog prava, bez ostatka, poklapa se sa svim političkim dokumentima na kojima su izgrađeni međunarodni odnosi posle Drugog svetskog rata i izričito kaže da je Kosmet neotuđivi deo Srbije. Ne postoji nikakav prostor za drugačije tumačenje ili za dilemu oko njegovog statusa. Svaka drugačija odluka bila bi osporena pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, osim ako ova visoka institucija međunarodnog pravosuđa, sa autoritetom i dostojanstvom koji je izgrađivala gotovo jedno stoleće, ne bi podlegla nečijoj političkoj samovolji. To bi onda bio kraj i ovoga suda i velike ideje o uređivanju međunarodnih odnosa na principima prava, a ne nasiljem.
Ili će Međunarodni sud pravde da obesmisli zahteve secesionista ili će oni da obesmisle postojanje ovog suda i vladavinu prava. Trećeg nema. Zbog toga je dalekosežan značaj načina na koji će se pristupiti pitanju statusa Kosova i Metohije, pravom ili silom.
Ali, ni opredeljenje za nasilno otcepljenje KiM neće ostvariti snove secesionista. Ne samo što Srbija to nikad neće priznati, nego ni pravo neće trajno ustuknuti pred silom. Svet u kome živimo i u kome tinja nemali broj sukoba i pretnji, može da opstane u miru i sigurnosti samo pod uslovima vladavine prava u međunarodnim odnosima.
Bez toga niko, pa ni najveća sila, koja se danas stavlja iznad prava i našu zemlju stavlja iznad zakona, ne može da ima spokojnu budućnost.
I student prve godine na pravnom fakultetu zna da je ništavan svaki ugovor koji je iznuđen na silu.
Kad se ponovo uravnoteže odnosi moći u svetu i ponovo uspostavi pravni poredak, sve odluke koje su iznuđene pritiscima veće sile postaće ništavne.
Srpski govoreći, Amerikancima bih poručio – nemojte džabe da ih priznajete!
Nije ovo prvi slučaj diskriminacije srpskog naroda. Naša prava se ne priznaju još od samog početka raspada Jugoslavije, kada je tri miliona Srba na silu istrgnuto iz države koju su stvorili.
Pod pokroviteljstvom međunarodne zajednice izgubili smo i državu i suverenost, a sa mnogih prostora na kojima su živeli hiljadu godina na njima je izvršeno etničko čišćenje i za to se nije postavilo pitanje bilo čije odgovornosti.
Kada smo pomislili da je prestalo to ludilo i da će famozni princip da se Jugoslavija može podeliti isključivo po granicama nekadašnjih republika da važi to i za Srbiju, ponovo dolazi svetski geometar da još jedanput isparceliše našu državu i otrgne samu postojbinu našeg nacionalnog identiteta.
Kako onda da poverujemo da nas evropsko društvo poštuje i da nas EU iskreno želi u svojim redovima?
Stiče se utisak da bi nas odmah primili kada bismo prestali da budemo ono što jesmo; ako zaboravimo Gračanicu i Pećku patrijaršiju i prestanemo da pišemo ćirilicu, ako kažemo da smo sami krivi za sve što su nam uradile ustaše, nacisti i handžar divizije, mudžahedini, bojovnici Bljeska i Oluje, vidljivi i nevidljivi bombarderi i tomahavk rakete. Ni to ne bi bilo dovoljno, morali bismo još da se dobrovoljno odreknemo KiM.
Mi danas kategorički moramo da kažemo da je čitav projekat i kampanja za stvaranje albanske države na delu teritorije Srbije začeta i bez ostatka se sprovodi nasiljem. Nije reč samo o nasilju nad pravnim poretkom međunarodne zajednice, nego o organizovanom vojnom udaru, koji je započeo pre deset godina.
Paravojne formacije albanskih i međunarodnih terorista, pod nazivom ''Oslobodilačka vojska Kosova'', ponekad uz prećutnu, a ponekad uz eksplicitnu podršku SAD i nekih zemalja EU, da pomenemo samo moćnog izaslanika Ričarda Holbruka, opremljene i naoružane iz magacina NATO-a, započele su oružana dejstva protiv naše zemlje.
Vojnu akciju nastavio je NATO 1999. godine, ubijajući građane Srbije, razarajući njena materijalna dobra i ekonomsku supstancu. Unutrašnje i spoljno nasilje koordinisano je da bi se stvorili uslovi za otcepljenje KiM.
Partnerski odnosi jednog dela međunarodne zajednice i albanskih secesionista pokazali su transparentnost i ovih dana kada su visoki zvaničnici i šefovi nekoliko evropskih država otvoreno uslovljavali naše pristupanje Uniji i odricanje od Kosova.
U prilog nepravnom, nacionalnom i kriminalnom karakteru tvorevine koju ovi partneri prave na teritoriji naše južne pokrajine govori i činjenica da su mnogi od službenika i visokih predstavnika civilne i vojne misije bili osumnjičeni ili dokazano upleteni u nezakonite radnje i poslovne malverzacije, a da protiv njih nikada nije pokrenuta istraga. Naprotiv, u svojim zemljama, nagrađivani su napredovanjem u karijeri. Marti Ahtisari je čak opunomoćen da formuliše predlog o konačnom statusu KiM, a da nikome nije morao da objasni poreklo milionskih svota koje su mu uplaćene na bankovni račun.
Međunarodnim policijskim organima odlično je poznato da proizvodnja i trgovina narkoticima ima svoju evropsku bazu upravo u ovom području. Ako taj kriminal ne može da se zaustavi pod međunarodnom upravom, kakav tek monstruozni lik bi dobilo KiM pod vlašću ratnih zločinaca i mafijaških bosova. Ili su to razlozi zbog kojih neko upravo želi da se po svaku ceni stvori monstrum država.
Na samom kraju podsetiću na lekciju iz istorije, koju mora da zna svako ko se bavi politikom, a posebno oni koji donose krupne odluke sa dalekosežnim posledicama. Sila može privremeno da nadvlada pravo, ali pravdu ne može da prevari ni za jedan dan. Sve ono što je silom napravljeno ima ograničeno i neveselo trajanje.
Evropskoj uniji bilo bi bolje da ne čini još jednu nepravdu nad Srbima i da ne priznaje nezavisnost KiM, jer, koliko sutra, mogla bi da otkrije da ima veći interes od nas samih da Srbiju vidi u svojim redovima. Njeni funkcioneri su na pogrešnom putu, iako misli da će Srbija popustiti pred ucenama i da će se odreći Kosova zarad članstva u EU.
Rezolucija, čiji tekst danas treba da usvojimo, predlaže Narodnoj skupštini i svim građanima naše zemlje izraz je našeg čvrstog opredeljenja da samo Srbija u svojim celovitim granicama može da nastavi proces pridruživanja Uniji.
Ukoliko bi EU donela odluku da prizna secesiju dela naše države i pogazi međunarodno pravo i elementarnu pravdu, ne vidimo smisao pridruživanja Srbije ovoj organizaciji. Takođe, Srbija treba da bude dosledna u svom stavu da se nijedno rešenje ne može nametnuti silom i zbog toga EU ne može bez odluka Saveta bezbednosti da pošalje na KiM svoju misiju umesto postojeće misije UN.
Naše konačno i nepokolebljivo stanovište jeste da su KiM po pravu i po pravdi zauvek i neotuđivi deo Srbije. Kako radili, tako nam bog pomogao! (Aplauz.)
...
Zdrava Srbija

Miloljub Albijanić

| Predsedava
Hvala, gospodine Markićeviću.
Reč ima narodni poslanik Riza Halimi. Izvolite.

Riza Halimi

        Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predstavnici Vlade, pošto se i ovaj predlog rezolucije bitno ne razlikuje od prethodnih i ovaj put ću biti protiv.
Podsetiću da je u poslednje dve godine međunarodna zajednica veoma intenzivno angažovana na zaokruživanju procesa definisanja statusa Kosova. Na osnovu poznatih principa, koje je utvrdila Kontakt grupa, sačinjen je poznati predlog Martija Ahtisarija, specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN, o međunarodno nadgledanoj nezavisnosti Kosova.
Ovaj dokument i pored opštih kritika upućenih i sa srpske, a i sa albanske strane, ipak predstavlja najkompletniji i najozbiljniji projekat koji ima realne mogućnosti da se uz međunarodnu podršku ostvaruje u praksi, a što bi omogućilo da se na Kosovu ostvaruje demokratsko društvo koje bi obezbedilo normalan život za sve njene građane, bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Ako bismo eliminisali nacionalističke strasti i predrasude, moramo priznati činjenicu da se Ahtisarijevim dokumentom supstancionalno proširuju okviri međunarodnog prava u oblasti ostvarivanja manjinskih prava, kako individualnih, tako i kolektivnih.
Kosovskim Srbima se ovim predlogom nude kolektivna prava, slična pravima koja su Albanci nekada uživali u bivšoj SFRJ, samo što sada imamo međunarodne garancije da će ova prava Srba biti stalna obaveza kosovske vlasti. To znači, da ne bi bilo šansi da se ponovi već viđeni scenario, kojim su tadašnje srpske vlasti nasilno ukinule ustavni položaj Kosova u bivšoj Federaciji, da bi nakon toga prvo ukinuli najelementarnija ljudska prava kosovskim Albancima, a zatim, i klasičnim genocidom izazvali humanitarnu katastrofu koja je nakon toga izazvala i NATO intervenciju.
Ozbiljna politika bi morala uzeti u obzir činjenicu da su društveni procesi nepovratni i da je nelogično, čak i nemoralno, očekivati da nakon pomenutih tragičnih događaja, kao i nakon uspostavljanja civilne i vojne međunarodne administracije na Kosovu, da će se ponovo eksperimentisati sa sudbinom stanovništva Kosova i da će se zarad emocija, a pre svega interesa pojedinih političkih struktura u Srbiji, žrtvovati pravo na normalan život građana Kosova.
Realna politika bi, umesto nostalgičnih deklamacija izvučenih iz arhiva davno prohujalih vremena, kada su se Srbi i Albanci borili za svoje nacionalne projekte, mogla da se u okviru savremenih evropskih vrednosti daleko više angažuje u pravcu poboljšanja ponuđenih formulacija u Ahtisarijevom dokumentu.
Mora se konačno shvatiti koliko je važno da se odmah krene u pravcu rešavanja životnih problema na Kosovu, na osnovu principa Kontakt grupe. Da se javno prizna neophodnost napuštanja strategije beskonačnog prolongiranja definisanja statusa Kosova, u okviru nelogičnog i kontraproduktivnog zalaganja za očuvanje nepodnošljivog statusa kvo i zamrznutog sukoba koji ni u kom slučaju ne odgovara građanima Kosova, koji su opredeljeni, naravno, da se zajednički izbore za normalan život.
Zaista je neprihvatljiva ova rezolucija kojom se nastoji komunicirati samo sa srpskim i nealbanskim stanovništvom Kosova, da se mimo svih savremenih civilizacijskih vrednosti šalju kosovskim Srbima poruke samoizolacije i odbijanja zajedničkog života na Kosovu. Govorim u ime Albanaca preševske doline koji se nalaze teškom položaju, a ipak aktivno pokušavaju političkim putem unutar institucija Srbije da rešavaju veoma teške i veoma važne životne probleme.
U ovom pravcu bitan je značaj jedinstva Narodne skupštine, naravno da ne mislim na već viđeno i skupo plaćeno jedinstvo iz 1998. godine, nego na jedinstven pristup zasnovan na evropskim vrednostima koji bi uz saradnju sa EU omogućio stvaranje demokratskog Kosova, zajedničke kuće za sve njene građane. Apsolutno mislim da je za Albance preševske doline stabilizacija prilika na Kosovu veoma bitna stvar, jer bi to bio preduslov da oni prestanu više da budu taoci nepodnošljive situacije na Kosovu, da se konačno krene ka boljem životu i da to oseti čitavo okruženje.
...
Zdrava Srbija

Miloljub Albijanić

| Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Rajko Baralić. Molim da ne izazivamo replike.

Rajko Baralić

Gospodine Albijaniću, gospodine predsedniče Vlade, članovi kabineta, dame i gospodo narodni poslanici, samo kratko, dva pitanja. Jedno se tiče dela izlaganja uvaženog kolege Rize Halimija, a povezano je sa izlaganjem, takođe, uvaženog kolege Nenada Čanka.
Kolega Nenad Čanak je danas ovde, pominjući istoriju, spomenuo 1912. godinu kao prvu koja je važna na Kosovu, kao da se od Mehmeda Osvajača do pojave Mustafe Kemala Ataturka ništa nije dogodilo na Kosovu i Metohiji. To je šest vekova, gospodine Halimi i gospodine Čanak, kao da Prizren nije bio carski grad pre 1912. i kao da Gračanica, Visoki Dečani i Pećka patrijaršija nisu postojali pre 1912. godine na Kosovu i Metohiji. To je prva stvar.
Druga stvar, gospodine Halimi, razumem vašu političku borbu. Ona je potpuno legitimna. Ona odražava politički interes građana albanske narodnosti koji žive u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, a ne u preševskoj dolini, to ne postoji.
Želim da vam kažem, da skupo plaćeno jedinstvo iz 1998. godine, o kom vi ovde govorite, a to je ono zbog čega sam se javio, jeste ono jedinstvo koje je omogućilo građanima Srbije da prvi put u svom parlamentu izglasaju bilo šta da NATO ne stavi veto, Parlament Kosova i Metohije i Parlament AP Vojvodine.
Da nije bilo tog skupog jedinstva, mi danas ovde ni o čemu ne bismo ni razgovarali. To bi već bilo nekoliko država. Ponosim se što pripadam srpskom narodu i SPS, koja je animirala to jedinstvo i koja je napravila važan temelj i za ovaj Ustav onim Ustavom koji je na krilima tog jedinstva usvojen.
Vama i vašim sunarodnicima želim sve najbolje, ali vas molim, podsećam vas da vi živite u državi Srbiji koja ima svoj Ustav i, molim vas, da ga poštujete. Molim vas, da ga poštujete. Treba li da vas podsetim kako su i kako danas žive Srbi u Albaniji, u državi Albaniji, o njoj govorim, koja prava su oni tamo ostvarivali, a koja ostvaruju danas. Dakle...
(Predsedavajući: Vreme.)
Zahvaljujem, gospodine Albijaniću. Skupo plaćeno jedinstvo, pitanje je gospodine Halimi šta je skupo. Zavisi kako za koga. Izgleda da je najjeftinije pokloniti teritoriju, pokloniti svetinje, pa kako vi kažete, pod garancijom i sa garancijom međunarodne zajednice omogućiti majorizaciju na Kosovu, da Albanci na Kosovu i Metohiji proglase svoju državu, pa da uz međunarodne garancije onda garantuju Srbima pravo. Kako bi to rekli ovi novi demokratori, srpski narod nema demokratski kapacitet da garantuje ta prava...
(Predsedavajući: Gospodine Baraliću, vreme.)
...na Kosovu i Metohiji. Gospodine Albijaniću, kako za koga. Zahvaljujem.
...
Zdrava Srbija

Miloljub Albijanić

| Predsedava
Replika, narodni poslanik Riza Halimi.