ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 25.11.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

25.11.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:15

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Dva minuta. Nema povrede člana 104. Ponavljam, u prvom slučaju kada se pređe linija primene pravila našeg Poslovnika da ću intervenisati i da će svaki poslanik koji se usudi da lično uvredi pojedinačno poslanika ili političku stranku biti upozoren i onda kažnjen, zato što se slažem, mislim da delimo svi to mišljenje, da je odgovornost za javnu reč ogromna i da moramo da vodimo svi računa o tome koliku težinu ima javna reč izgovorena u našoj Skupštini.
Što se tiče primedbe o predstavnicima Skupštine Vojvodine, oni su pozvani na sednicu i, shodno članu 27, starajući se o redu na sednici, i na osnovu člana 88. stav 2, podsećam vas da je ovlašćeni predlagač tačke dnevnog reda koja teče Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srbije.
Predsednica Odbora za ustavna pitanja, narodna poslanica i predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović je predstavnica predlagača. Naravno da su pozvani i predstavnici Skupštine Vojvodine, kao što sam i pročitala pri otvaranju sednice.
Ne postoji osnov tokom ove sednice, na način kako je tačka dnevnog reda zakazana, da bilo ko od predstavnika iz Skupštine Vojvodine dobije reč tokom sednice. I to vam jasno piše u Poslovniku kojim se propisuje koja su prava predlagača, ko može biti predlagač, ko može biti ovlašćeni predstavnik. Pa vas molim da izostavimo te nejasnoće, jer se radi o vrlo jasno propisanom delu procedure u Poslovniku Narodne skupštine.
Naša tačka dnevnog reda je Predlog odluke o potvrđivanju Statuta AP Vojvodine. Predlagač akta je Ustavni odbor, predstavnica predlagača, predsednica Ustavnog odbora, Slavica Đukić-Dejanović.
Da li još neko želi da govori o povredi Poslovnika? Nada Kolundžija? Izvolite.

Nada Kolundžija

Za evropsku Srbiju
Poštovana predsedavajuća, pozivam se na članove 101. i 104. Mislim da onog trenutka kada neko nas ili one koji su ovaj akt dostavili ovoj skupštini optuži da su separatisti, kada neko kaže da moramo prozivkom da glasamo kako bi ceo narod video ko su ti, onda mislim da se krši ne samo Poslovnik, nego se krši i zakon i Ustav.
Dakle, svako ima pravo da govori o aktu. Svako ima pravo da ukazuje da li akt u sebi sadrži nešto što nije ustavno ili nešto što nije u skladu sa nekim drugim zakonom, nešto što u sebi sadrži nekakvu pretnju i opasnost koja može da dovede do neke posledice.
Ali vas molim da u ovoj raspravi ne dopustite da se adresira bilo ko kao neko ko je imao nameru i ko ima nameru ili ko je nesvestan ili neodgovoran i ko će svojim nesvesnim, namernim ili neodgovornim postupcima dovesti do kataklizmičnih posledica, kako se ovde nagoveštava.
Dakle, molim vas, naša rasprava je o ovom aktu i sve što akt sadrži jeste predmet kritike, ali je u suprotnosti sa Poslovnikom, u suprotnosti sa zakonima i Ustavom da se ljudi prozivaju, da se institucije prozivaju, da se markiraju kao neko ko je neprijatelj ove države.
Takva ponašanja tih istih koji to sada rade zaista smo previše skupo platili. Mislim da više nikada ne smemo da dopustimo ni u ovom domu, niti uopšte u Srbiji bilo gde - da se takve rasprave vode o bilo kojoj temi.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Član 101. ne može da bude predmet povrede Poslovnika.
Član 104. će biti primenjivan upravo tako kao i do sada - dakle, kritika na temu i na akt. Svaki napad ad hominem, svaka uvreda će biti sankcionisana prema pravilima Poslovnika Narodne skupštine. Molim da se toga pridržavamo.
Ako je potrebno da pogledamo stenogram onoga što je izgovorio narodni poslanik Jovan Palalić, to ću učiniti, ali slušajući ga... molim da ne dobacujete.
Ovde se kroz proceduralna pitanja dobijanja prava na reč po Poslovniku odvija jedna druga rasprava. Pokušavam da se staram o redu na sednici i onda vas molim da me saslušate, ako već tražite da se razgovara o tome šta je odgovorna javna reč i sloboda govora prema pravilima Poslovnika, a šta nije, jer je to sadržaj ovih obrazlaganja o povredama člana 104.
Dakle, slušala sam narodnog poslanika Jovana Palalića i nisam čula da je uradio ad hominem napad za bilo koga. Jeste upotrebio teške kvalifikacije za akt i jeste upotrebio teške kvalifikacije za ono što smatra da je sadržaj akta koji se zove Predlog statuta. Mislim da smo se razjasnili da će to biti pažljivo, u skladu sa Poslovnikom, ne tolerisano, nego pravila Poslovnika primenjena tako da ne bude kršenja.
Narodni poslanik Tomislav Nikolić želi da govori o povredi Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Nikolić

Napred Srbijo
Gospođo Čomić, povređeno je dostojanstvo Narodne skupštine zato što nas je gospođa Nada Kolundžija upozorila na katastrofične posledice ponašanja koje se ponavlja u Narodnoj skupštini i pri tome mislila na nas koji ovaj akt nazivamo separatistički.
Dakle, ako imam pravo da kažem da je ovaj akt separatistički i ako to dokažem, barem onim ljudima koji meni veruju, raspravom u ovom parlamentu, kako ću da nazovem ljude koji su ga doveli i ljude koji ga podržavaju? To je moj sud, to je moj lični stav i to je moje pravo na moj lični sud.
Gledao sam konferenciju za štampu, onako euforičnu predsednika Vlade, sa gospodinom Čankom, i saznala je cela Srbija - da su se dogovorili Mirko Cvetković i Nenad Čanak oko statuta. Sada šta da kažem za predsednika Vlade, za koga kažete da nije predlagač ovih zakona, ako je na konferenciju za štampu doveo Nenada Čanka, koji je pre samo nekoliko godina, pred očima celokupne svetske javnosti, hrabar kao što ga je Bog dao, pametan kao što ga je Bog dao - skinuo tablu RTS sa zgrade televizije u Vojvodini i opsovao majku srpsku?
Ako ste ispunili sve zahteve Nenada Čanka - vi ste ispunili separatističke zahteve. Neka ostane zabeleženo u istoriji da sam bio nedemokrata, jer sam bio protiv ovog statuta, a neka ostane zabeleženo da ste vi demokrate...
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, kao ste bili prisutni raspravi koja teče, tako što narodni poslanici dobijaju pravo na reč, mislim da ste mogli čuti da svaka kvalifikacija i kritika akta, teksta predloga, u skladu sa pravilima Poslovnika, može.
Kvalifikovati, diskvalifikovati ljude - ne može, po pravilima našeg Poslovnika. Molim vas da se uzdržite od toga. Nastavite, imate još 15 sekundi.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Nikolić

Napred Srbijo
 Više nikada neću da nastavim kada se vi tako drsko i bezočno umešate u moju diskusiju.
Dakle, molim vas, uštinite se svaki put kada osetite potrebu da progovorite. Bićete jedno vreme modri, a posle toga...
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, upravo ste prekršili član 104, koji propisuje način ophođenja našeg međusobnog. Razume da svako od nas, u određenom trenutku, popusti emocijama i zaboravi kako emocije mogu da ugroze pravo na odgovornu i slobodnu javnu reč. Upozoravam vas da način kako se obraćate nije u skladu sa Poslovnikom. Molim vas da se uzdržite od toga u toku današnjeg dana da ne bismo morali da primenjujemo, vašim odlukama, odredbe Poslovnika o kažnjavanju zbog kršenja Poslovnika Narodne skupštine, koji uređuje naše međusobno ophođenje.
(Tomislav Nikolić, sa mesta: Reklamiram povredu Poslovnika.)
Narodni poslanik Miloš Aligrudić želi da govori o povredi Poslovnika. Izvolite.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Miloš Aligrudić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Reč je o načinu vođenja sednice i o problemu s kojim se vi suočavate u vođenju sednice, u smislu člana 27. i svih odredaba koje prate član 27. u tom smislu.
Naime, problem s kojim se vi suočavate i ne izlazite s njim na kraj, zbog čega mi je veoma žao, jeste pokušaj jednog broja narodnih poslanika da napadnu neotuđivo pravo narodnih poslanika na diskusiju o materiji koja je na dnevnom redu, kvalifikaciju te materije.
Vidite, kada kvalifikujemo predloge zakona, predlog statuta ili bilo kojeg drugog akta, upotrebljavajući čak i teške izraze, i to ovom prilikom sa osnovom, onda se automatski ili posredno kvalifikuje onaj koji ga je pisao, jer ako kažem za jedan akt da ima obeležja separatističkog...
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, da vam odmah dam uputstvo.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Miloš Aligrudić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Molim vas samo da završim obrazloženje.