OSMA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA, 27.12.2010.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Pop-Lazić.

Da li neko želi reč? (Da.)

Gordana Pop-Lazić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, član 3. tačka B, ćirilično B, se odnosi na sredstva koja će Republika Srbija u 2011. godini odobriti za projekte i programske zajmove do iznosa, da ne kažem kolikog, jer cifre nisu toliko bitne, iako su ogromne, pa ih onda razlažete, koliko od Svetske banke, koliko od Evropske investicione banke, Banke za razvoj Saveta Evrope, Nemačka razvojna banka, strane vlade, Evropske komisije, poslovnim bankama i institucionalnim investitorima.

Na to se odnosi amandman koji sam podnela, gde vi, između ostalog, pod jedan kažete da je planirano 27,5 milijardi evra za kredite za programsku podršku budžetu u različitim valutama. Pod tačkom 3) – kredit za programsku podršku budžetu u različitim valutama, ali uz garanciju Svetske banke u iznosu od 400 miliona dolara.

Razlog za ovako planiranje uzimanja kredita vi pronalazite podršku u Svetskoj banci koja je, navodno, 6. oktobra 2010. godine uputila, kako vi kažete – pismo podrške Republici Srbiji, kojom je voljna da izda garanciju bankama koje budu izabrane u postupku javne nabavke. Svetska banka je spremna da garantuje za obaveze Republike Srbije po glavnici kredita u iznosu od 400 miliona američkih dolara.

I vi i mi znamo da je pismo podrške samo izraz dobre volje. Može da bude, ali ne mora da znači, što bi rekli. Tako da, ako bude bude, neće biti i nećete taj kredit ni moći da podižete radi otplate kredita.

Ovde se u stvari radi o uzimanju kredita radi vraćanja kredita. Da se razumemo, nismo protiv toga da se država zadužuje. Normalno je da se zadužuje. Čak, ti krediti mogu da idu u pravcu pospešivanja daljeg razvoja svake države, ukoliko se ti krediti troše namenski i ulažu tamo gde možemo da računamo da ćemo ostvariti sredstva za dalju otplatu tih kredita. Dakle, gde će se novac brže okretati. Ali, ako ide za popunjavanje rupa u budžetu, a vi ovde planirati upravo za to, tako da se nadamo da će budžetski deficit sledeće godine biti još veći nego što je ove godine, kao što je ove godine veći nego prošle godine. Pitamo se samo dokle?

Ono što naročito želim da vama lično kažem jeste, da bismo zaista voleli da ministar finansija dođe u Skupštinu SRbije i da je zadovoljan budžetom koji je predložio parlamentu. Od vas sam čula i primetila kako reagujete na naše primedbe da niste zadovoljni. To samo po sebi govori da ste na neki način vi ili prinuđeni da ovakav budžet Skupštini predložite. Da li zbog objektivnih okolnosti u kojima se nalazi naša ekonomija, bilo zbog pritisaka koje imate od MMF, bilo zbog neslaganja u okviru vladajuće koalicije. Poznato je i normalno je da svaki ministar pokušava da dobije što više novca za resor za koji je on odgovoran, a vaše je na kraju da, u državnom interesu procenite koliko je kome i za šta potrebno i da tako sastavite budžet.

Ovo nisu neke imaginarne pare o kojima govorimo, nego, u ovaj budžet treba da se slije novac ovog siromašnog naroda i ove osiromašene i gotovo nepostojeće privrede. Pošto svi znamo da je to malo, onda moramo da uzimamo kredite. Već smo došli u situaciju da, nažalost, te kredite ne možemo da vraćamo, tj. oni su dospeli i već su glavnice dospele za otplaćivanje. Sada moramo da uzimamo nove kredite. Za neke od tih kredita nam očigledno traže garanciju, ili od svetske banke ili od neke takve institucije. Vi ste morali to da isplanirate.

Mi smatramo da nam takvi krediti ne trebaju i da na taj način možemo da smanjimo budžetski rashod za ovoliko koliko ste vi planirali za ovu namenu. I uopšte su, ako ste primetili, svi ovi naši amandmani su sa tim ciljem i predloženi Vladi. Zaista smo se trudili da ne ugrozimo uopšte funkcionisanje države, niti bilo koje oblasti života u državi, a da ipak uštedimo tamo gde to može da se uštedi.

Bez obzira što ste proklamovali štednju, nama se čini da je on ipak rasipnički, a daleko od toga da je, kako vi to kažete transparentan. Sećam se pre deset godina kada ste došli na vlast, da ste obećavali budžet od 30 stranica. Sada smo dobili negde oko 1000 stranica, ali nam to nije garancija transparentnosti trošenja novca. Mnogo bi bilo bolje da ste uspeli da i prihode i rashode prikažete na mnogo manje stranica i da tih prihoda ima onoliko koliko ima, da se pružimo onoliko koliko zaista možemo, a da kredite uzimamo samo za unapred određene potrebe, kako bismo mogli i da ih vratimo.

Zaista mislim da niko od vas, ni u Ministarstvu finansija, niti u Vladi nema viziju šta će se dogoditi za pet, šest, deset godina po pitanju ovih kredita, kako ćemo mi njih vraćati, koliko ćemo još morati da se zadužujemo? Kada biste nam izašli sa tom nekom vizijom ili sa takvim podacima možda bi nam bilo lakše da razumemo ovoliko dalje zaduživanje. Ne, nama kao narodnim poslanicima, mi možemo i da ne razumemo neke stvari, ali građanima Srbije je veoma važno da znaju šta će se dešavati sa državom narednih pet, 10, 15, 20 godina. Jer, na osnovu toga kako mi planiramo budžet države, tako oni planiraju svoje kućne budžete i znaju kako da se vladaju i da li da se zadužuju ili da se ne zadužuju. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Boris Aleksić.

Da li neko želi reč? (Da.)

Gospođica Nataša Jovanović ima reč.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Kratko ću, jer nemamo puno vremena. Samo ću vam postaviti pitanje, pošto je gospodin Aleksić podneo amandman kojim sredstva koja ste predvideli za obnavljanje ambasade Srbije u Vašingtonu preusmerava u ono što je našoj državi potrebnije. Da li ste ikada gospođo Dragutinović, a to su pre svega trebali da urade vaši prethodnici, kao Vlada Republike Srbije, postavili američkoj administraciji pitanje – kada će da plate ratnu odštetu našoj državi, posle sedamdesetosmodnevnom zlikovačkog bombardovanja od strane NATO pakta? Pa procena je da nam duguju nekoliko stotina miliona dolara, a najstrašnije od svega je što mi ljudske živote ne možemo da vratimo.

Sa druge strane, građani Srbije moraju da znaju da je ogroman novac iz budžeta potrošen 12. oktobra, kada je supruga onoga ko je naredio bombardovanje, Hilari Klinton, došla u Beograd zbog toga što je nebo iznad Srbije i nad Beogradom bilo prekriveno MIG-ovima i uz najveći stepen obezbeđenja od strane policije.

Prema tome, građani to nikada neće da zaborave, a sa druge strane, Amerika nikada nije ni imala dobre namere prema našoj zemlji i prema našem narodu. Zbog toga smatramo da je bilo neophodno da se ovaj novac upotrebi u ono što je goruće pitanje danas u zemlji, a ne verujem da ćete vi ikada do dolaska nas, srpskih patriota, na vlast bilo kome da postavite više pitanje vezana za bombardovanje.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Narodni poslanik Dragan Stevanović ima reč.

Dragan Stevanović

Srpska radikalna stranka
Evo, ja ću vrlo kratko. Gospođo ministar, dame i gospodo narodni poslanici, naša je ideja da se ova sredstva uskrate nije samo ekonomskog ili fiskalnog karaktera, nego pre svega političkog. Tvrdim odgovorno, 90% članova Vlade uopšte nema predstavu ko nam je ambasador u SAD. Čak tvrdim da tri četvrtine narodnih poslanika nemaju predstavu ko je to tamo i da je gospodin koji jeste zaslužio to samo činjenicom da zna nekoga iz kabineta predsednika Obame.

Međutim, postavlja se jedno objektivno pitanje – kakve koristi od svega toga ima ova država? Očigledno je da nema nikakve i vaša obaveza bi bila da tog čoveka najurite iz Vašingtona, da ga vratite ovde u Beograd, pošto očigledno nikakve koristi od njega nema i da uštedite dodatna sredstva za budžet Republike Srbije. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radojko Obradović.

Izvolite, gospodine Obradoviću.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospođo predsednice, gospođo Dragutinović, dame i gospodo narodni poslanici, član 3. se odnosi na stanje javnog duga i moj amandman, prilično me začuđuje zašto nije prihvaćen, jer amandman je napravljen upravo da bi se budžet i arhiva, odnosno statistika Ministarstva finansija, uskladila sa onim što je primedba državnog revizora, jer državni revizor je na strani 385. preporučio, on ne može drugačije nego da preporuči, da se usklade statistike o javnom dugu.

U odgovoru zašto se amandman ne prihvata rečeno je da se amandman ne prihvata zato što bilten javnih finansija ne obuhvata obaveze prema MMF. Prilično neobično objašnjenje. O čemu se radi? Prvo, svako ozbiljan mora da zna kome i šta duguje. Da li mi znamo kome duguje Republika Srbija i koliko? Prema onome što zvanično priznaje Ministarstvo finansija, ne mogu da upotrebim drugačiji izraz nego taj, naš spoljni dug je nešto malo manji od šest milijardi evra. Narodna banka kaže sledeću stvar – povećan je javni dug u poslednjih nekoliko meseci zato što od septembra zvanična statistika uključuje obaveze Republike Srbije prema MMF na osnovu specijalnih prava vučenja, tj. od 443,5 miliona evra, kao i reprogramirane obaveze prama Vladi Kuvajta od 276 miliona evra. Znači, to je statistika od septembra. Znači, taj dug nije napravljen u septembru. Taj dug je postojao. Samo ga naša statistika u Ministarstvu finansija nije obuhvatala.

Kada pogledate šta kaže Narodna banka, ona tvrdi da je naš spoljni dug 8,8 milijardi evra. Razlika od svega tri milijarde evra. Sa jedne strane, revizor tvrdi da dug prema MMF jeste dug. Narodna banka tvrdi da je dug daleko veći nego što jeste, a ministarstvo kaže – mi imamo svoju metodologiju, pa ne prihvatamo sve. Evo,

preporučujem svim građanima Srbije da ubuduće prema ličnim metodologijama, recimo dug za struju, za telefon, za javni servis pretplatu, metodologije naših domaćinstava to ne prihvate i to više ne moramo da plaćamo.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Popović i Jovan Palalić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić-Marković i Zoran Šami.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radojko Obradović.

Da li neko želi reč? (Da.)

Izvolite, gospodine Obradoviću.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Član 4. se odnosi na projekte vezane za IPA fondove. Tražio sam, bez obzira što su oni sastavni deo budžeta, da Narodna skupština dobije informaciju o tome. Zašto je to važno? Evo, uzmite da se vratim, pošto je član 4. povezan sa članom 3, vrlo često Narodna skupština odlučuje o davanju garancija. Svaki put kada Skupština da određenu garanciju, u delu koji je obaveza svakog zakona, gde se piše koja je cena te garancije, kaže se da ta garancija nema nikakve finansijske efekte. Onda se u budžetu za ovu godinu pojavi sedam milijardi dinara, 70 miliona evra, kamata  po aktiviranim garancijama. Očigledno je da te garancije i te kako imaju cenu. Opet, kada pogledamo Izveštaj DRI, u 2009. godini su aktivirane i država Srbija, odnosno budžet Srbije je morao da plaća garancije po kreditima koje su uzimale "Železnice Srbije", "Putevi Srbije" i EPS, i kamate i glavnice, 3,7 milijardi dinara glavnica i 3,2 milijarde dinara kamata. I te kako to ima cenu.

Slična je stvar sa sredstvima IPA fondova, jedan deo mora da bude učešće Republike Srbije i jedan deo je iz evropskih fondova. Onda se pojavi ministar koji kaže – nema veze što je na seminar putovala moja sekretarica, i onako mi to ne plaćamo, to ide iz fondova EU. Nema veze odakle ide, ali ta sredstva valjda treba da se iskoriste na najbolji mogući način, i te kako ima veze ko ide, a ko ne ide.