ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA, 28.12.2011.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Stevanović

Srpska radikalna stranka
Ovaj amandman, dame i gospodo narodni poslanici je dobra osnova da se nastavi ona priča koju smo malo pre, ili polemika koju smo vodili sa kolegom Rizom Halijmijem, s obzirom da smo ovim amandmanom  predložili da se 15 miliona dinara sa pozicije dotacije nevladinim organizacijama u okviru koordinacionog tela dodele prizrenskom upravnom okrugu.
Jer, moram da kažem, da ove probleme na jugu Srbije, probleme koje pokušavate da rešite na jedan potpuno besmisleni način, koordinacionim telom, ne možete da rešite niti vi, koji ovo zagovarate razumete problem koji jug Srbije ima. O ovome mogu da pričaju samo ljudi koji dolaze odozdo. Samo ljudi koji dele svakodnevicu i sa Šiptarima, i sa Bugarima, i sa Romima i sa svima onima koji žive dole. I dog god te ljude koje god naciji da pripadaju budu predstavljali ljudi kao što je moj kolega Riza Halimi koji se ovde pita, zašto to Šiptari sa juga Srbije odlaze, a on 15 ili 20 godina kao ključna politička figura u ime tih ljudi donosi političke odluke. Sada pitam u ime SRS i njega i gospodina Cvetkovića u odsustvu, ko je kriv zbog toga što dole nisu stvoreni uslovi da se bar malo kvalitet života svih nas koji živimo dole podignemo.
Srpska radikalna stranka ovde nije govorila ovde samo o problemu u Preševu i Bujanovcu, mi govorimo i o problemima u Bugarskom Bosilegradu, ko ima sluha za te ljude. Zašto ne napravite jedno koordinaciono telo i za Bosilegrad? Dajte da pomažemo tako na jedan veštački način i njima, gospodine Cvetkviću. U odgovoru za odbijanje mog amandmana vi kažete - Da su pare neophodne da se daju nevladinim organizacijama u Bujanovcu, Preševu i Medveđi, da bi se dalje unapređivali organizacija civilnog društva u tri opštine u oblasti kulture, sporta, informisanja.
Gospodine, Cvetkoviću, kao narodni poslanik danas, juče i sutra ne mogu da gostujem na televiziji Bujanovac koja je osnivač SO Bujanovac. Ne mogu da kao narodni poslanik kažem stav SRS koji uopšte neće odstupiti od stava o kome danas pričam. Ali u republičkoj Skupštini gospodina Halimi može da kaže šta hoće i na toj istoj televiziji može da priča šta hoće. I vi sve to finansirate, unapređujete civilno društvo. Efekti su potpuno izostali.
Gospodine Cvetkoviću, koordinaciono telo ne može da reši ništa, peru se pare i bacaju se nizašta. Jer gospodine Cvetkoviću, koliko god vi unapređujete civilno društvo dominantan deo tog društva na jugu Srbije nije hteo da se popiše. Dominantan deo tog društva, gospodine Cvetkoviću nosi albanske zastave u sred Srbije, kači ih na opštinu Bujanovac, na opštinu Preševo koje su zgrade Republike Srbije kad je Dan zastave u Albaniji. Šta vama treba još da se desi dole, pa da shvatite da koncept, politički koncept uređivanja tih odnosa nije dobar i da koordinaciono telo treba ukinuti.
Gospodine Cvetkoviću trebate da se okrenete, pa da vidite kako narod istinski živi dole. Da vidite kako žive Srbi, Šiptari i Bugari. Malo pre sam, ali pre nekoliko dana, govorio da šest meseci vaša Vlada nije u stanju da očisti, da skine odrone sa jednog magistralnog puta koji spaja Surdulicu i Bosilegrad. Šest meseci vi niste u stanju put da očistite. Posle su Srbi krivi što bugarska nacionalna manjina sa pravom ide da se leči besplatno u Bugarsku i tamo da se školuje, jer ne može da se školuje na svojim univerzitetima, niti da se leči u svojim bolnicama. Zato što vi gospodine Cvetkoviću, vaša Vlada, nemate sluha niti razumete šta se u Srbiji u opšte dešava. Baš vas briga.
Ja sam vama rekao, gospodine Cvetkoviću, nije život u Srbiji život u "Delta sitiju" i život u "Ušću" ili u nekom drugom tržnom centru u Srbiji. Vi ne zaslužujete da budete premijer, vi ne zaslužujete da vodite Vladu. Ne kažem da ste najgore rešenje, ima i gorih. Zamislite ovi nam nude Milana Beka. Ovi vaši saradnici na evropskom putu bi Beka. U toj varijanti Joca Amsterdam bi bio verovatno ministar za infrastrukturu, pošto on treba da gradi mostove, kao častan građanin ovoga društva.
Prema tome, gospodine Cvetkoviću prihvatite ovaj amandman neće te pogrešiti. Nećete pogrešiti, jer on suštinski neće promeniti, neko će oprati 15 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije, a efekti će u potpunosti da izostanu. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Tri minuta i trideset sekundi iskorišćeno od vremena poslaničke grupe.
Da li još neko želi reč?
Na član 7. razdela 3. amandman je podneo narodni poslanik Momir Marković, koji želi reč.

Momir Marković

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici SRS i vas četvoro iz vladajuće koalicije, mislim da je ovo slika koliko ste vi zainteresovani i za budžet, znate da ste se pripremili 126. i da će budžet sigurno da prođe. S obzirom da transkript sa ove sednice, danas, odnosno sutra, preksutra već čitati političari, pravnici, ekonomisti, a malo kasnije tamo i istoričari, ja bi predložio gospodinu Cvetkoviću da hitno sazove telefonsku sednicu Vlade i da donesu odluku da nominativi i genitiv zamene mesta.
Onda ćemo i leksički, jezički i gramatički srediti transkript, jer ja nisam podneo amandman na predloga zakona, nego na Predlog zakona, na budžeta nego budžet. Da vas podsetim, odnosno da podsetim one koji brkaju "šta" i "čega. Nominativ kaže – ko ili šta, genitiv – čiji, koga ili čega.
Sada da pređemo na amandman. Podneo sam amandman u ime SRS da se u delu koji se odnosi na plate i naknade zaposlenih u razdelu 3, Vlada pod ovim brojem 411- avio-služba Vlade. Čini mi se da smo tu malo pobrkali stvari, jer koliko se sećam rečeno je da onaj avion nećete da kupujete i pitam se koliko ih ima u toj avio-službi, s obzirom da je cifra o kojoj se govorilo 59 miliona. Tražili smo amandmanom da se za 30 miliona to smanji, a da se taj deo prebaci na razdeo koji se odnosi na Kosovsko-mitrovački okrug. Zbog čega?
Prvo, poslednji potezi Vlade govore da ste počeli polako da se odričete KiM otvoreno, do sada se to radilo tajno. Čini mi se da su dva čoveka, dva ključna čoveka, jedan ministar i jedan šef nekakve kancelarije u veliko krenuli u svoju izdavačku delatnost. Ukoliko bi se ova sredstva prebacila dole sigurno je da bi se poboljšao život građana, odnosno Srba, na KiM i sigurno je da bi se taj upravni okrug ojačao, sigurno bi postao dobrim delom kočnica konačnom rešenju, po vama i po EU, KiM.
U obrazloženju kažete, zašto mi niste prihvatili amandman, amandman se ne prihvata jer socijalni doprinosi koji idu na teret poslodavca nisu obuhvaćeni mojim amandmanom. Normalno je da ako se sredstva koja se odvajaju za plate prebacuju na drugu klasifikaciju. Normalno je i da doprinosi koji prate ta sredstva budu prebačena na drugu klasifikaciju. Prema tome, predlažem gospodine Cvetkoviću da ovaj amandman usvojite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Iskorišćeno je dva minuta od vremena poslaničke grupe.
Da li još neko želi reč?
Na član 7. razdele 3. i 50. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Živkov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdele 3. i 50. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Popović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Narodni poslanik Zoran Popović.

Zoran Popović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, Srbija je zemlja, koja sa leđa i ovako siromašnog stanovništva, izdvaja miliona evra za finansiranje koje kakvih nevladinih organizacija. SRS se protivi takvom trošenju budžetskih sredstava, jer smatramo da su ove nevladine organizacije obični protočni bojleri za trošenje i pranje para.
Postoje hiljade drugih stvari gde budžetska sredstva treba da se usmere. Na primer, da se ta sredstva usmere onima koji su pretrpeli ogromne štete od elementarnih nepogoda, kao što su zemljotres, bujične poplave, grad, klizišta i sl. Radi se o stanovnicima Kolubarskog okruga, opštinama Valjevo, Ljig, Mionica, Osečina, Ub i Lajkovac. Zato sam svojim amandmanom tražio da se sredstva namenjena kancelariji za saradnju sa civilnim društvom preusmere u Kolubarski okrug koji je pogođen zemljotresom.
Nadam se da će i predstavnici vlasti glasati za ovaj moj amandman, pogotovo kada se ima u vidu jedna činjenica. Naime, kada je bio Zakon o vanrednim situacijama, samo pre mesec dana, kolega iz vladajuće većine, Đorđe Milićević, inače iz Valjeva, obećao je da će podržati moj amandman. Citiram reči Đorđa Milićevića iz stenograma. "Molim vas predložite amandman, mi ćemo vrlo rado glasati i podržati taj amandman i da ćemo rešiti pitanje obnove i izgradnje i sanacije tih objekata i kuća porušenih u razornom zemljotresu koji je zadesio Kolubarski okrug 1998. godine. Predložite amandman, vrlo rado ćemo podržati taj amandman". Završen citat.
Očekujem da gospodin Milićević održi svoju reč i glasa za usmeravanje ovih sredstava u Kolubarski okrug, u opštine Valjevo, Ljig, Ub, Mionica, Osečina i Lajkovac. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Da li još neko želi reč?
Na član 7. razdele 3. i 51. amandman je podneo narodni poslanik Milan Škrbić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdele 3. i 52. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Kasalović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Narodni poslanik Zoran Kasalović.
...
Socijalistička partija Srbije

Zoran Kasalović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija
Poštovano predsedništvo, uvaženi predsedniče Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, analizom budžeta iz različitih uglova i aspekata, moguće ga je svakako kritikovati i u tom smislu predlagati drugačiji raspored sredstava od Predloga zakona o budžetu. To se već činilo i u načelnoj raspravi, a evo u tom tonu je i današnja rasprava u pojedinostima.
Poslanički klub SPS-JS izražava podršku Predlogu zakona o budžetu za 2012. godinu, jer smatramo da je on odraz realnosti u kojoj se privreda Srbije nalazi suočena sa otežanim ostvarivanjem prihoda, novim najavama poteškoća usled aktuelne ekonomske krize, poteškoća u zemljama koje su naši najznačajniji partneri.
Naravno, u tom smislu i potreban i mogući manevar za kreiranje ekonomske politike kroz ovaj budžet.
Međutim, poslanički klub SPS, analizirajući, pre svega, član 7. Predloga zakona, u smislu koji tretira kabinet potpredsednika Vlade, potpredsednika koji je podneo ostavku, a smatrajući da taj deo iznosa sredstava od nekih 43,6 miliona dinara može biti na adekvatniji način preraspodeljen, predložili smo da se deo sredstava, negde oko 3,6 miliona dinara, opredeli za rad sa mladim i talentovanim učenicima, smatrajući da se ta sredstva na ovaj način mogu najbolje iskoristiti i da su to deca koja predstavljaju budućnost Srbije i da bilo koji iznos opredeljenih sredstava ovim planom, a on je na nivou od 18 miliona dinara, nikada nisu dovoljna i da ih nikada nije dovoljno. S tim u vezi, ovaj predlog uvećanja značio bi nekih 20% što svakako nije zanemarljivo.
Preostali deo sredstava, uvažavajući ono što je planirano za 2012. godinu, predložili smo da se usmeri prema ustanovama studentskog standarda odnosno za redovno plaćanje, ishranu i smeštaj.
Ono što je planirano u narednoj godini, prema mojim informacijama, jeste da se značajno i uvećavaju smeštajni kapaciteti u određenim studentskim domovima, poput "Patrisa", u Beogradu, za 250, "Mike Mitrovića" za 160 i u Novom Sadu za 300.
Uvažavajući i predložena sredstva lako se može uvideti da ovaj iznos sredstava pokriva negde ove obaveze do septembra meseca 2012. godine. Smatramo i naša je želja da ovaj iznos od 40 miliona dinara se preusmeri za ove potrebe i na taj način obezbedi servisiranje ovih potreba do kraja 2012. godine.
Nadam se da će Vlada još jednom razmotriti ovaj predlog našeg amandmana i najozbiljnije prihvatiti ove naše argumente i na kraju prihvatiti ovaj amandman. Zahvaljujem.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Dva minuta je iskorišćeno od vremena ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe. Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdele 3. i 52. amandman je podnela narodna poslanica Nada Kolundžija.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodna poslanica Nada Kolundžija.

Nada Kolundžija

Za evropsku Srbiju
Poštovana predsedavajuća, uvaženi gospodine Cvetkoviću, podnela sam amandman na član 7. u razdelu 3. glava kabinet potpredsednika Vlade. Dakle, u osnovi se odnosi na isti razdeo.
S obzirom na činjenicu da je Narodna skupština 15. decembra 2011. godine konstatovala ostavku potpredsednika Vlade zaduženog za evropske integracije, gospodina Božidara Đelića i da samim tim prestaju razlozi za postojanje kabineta potpredsednika Vlade za evropske integracije, smatrala sam da bi sredstva koja su ovim budžetom predviđena za kabinet potpredsednika Vlade trebalo preusmeriti u oblast nauke, pre svega imajući na umu da je, zahvaljujući gospodinu Đeliću dok je bio ministar za nauku, zaista možda nakon dugo, dugo vremena prvi put ozbiljno skrenuo pažnju na važnost nauke. Prvi put je fokusirana nauka kao ekonomski resurs i mislim da bi bilo dobro da ova sredstva koja su predviđena za rad kabineta potpredsednika Vlade, koji prestaje da postoji, bila usmerena u oblast nauke.
Ovde u amandmanu je obrazloženo tačno na koji razdeo bi se prebacila ta sredstva, ali se radi o tome da bi ta sredstva trebalo iskoristiti za učešće u programu za mala i srednja preduzeća zapadnog Balkana koji je usvojen 7. decembra 2011. godine, pre svega imajući na umu da je opšti cilj programa za mala i srednja preduzeća zapadnog Balkana da se poboljša pristup finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća.
Mislim da nema nikakve dileme da je osnovni prirodni resurs Srbije i potencijal upravo u malim i srednjim preduzećima i da bi učešće Srbije na ovom forumu i obezbeđivanje sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća svakako doprineo razvoju ekonomije. U tom smislu mislim da ima razloga da Vlada, bez obzira što je prvobitno odbila ovaj amandman, ponovo razmotri ovaj amandman i da ga prihvati. Hvala vam.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 7. razdele 3. i 52. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdele 3. i 52. amandman je podneo narodni poslanik Goran Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdele 3. i 52. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Mladenović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Bojan Mladenović.