Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Dinkić.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Sasvim sigurno nećemo selektivno povećavati, odnosno usklađivati plate, nego svima ravnopravno. Ako uopšte budemo imali mogućnosti za to, ali ovaj zakon nam daje tu mogućnost ako se budžetom odrede ta sredstva.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miodrag Đidić.
...
Demokratska stranka

Miodrag Đidić

Zajedno za Srbiju
Razumem, shvatam i uredu je i dalje imam molbu da povedemo računa o Srbiji, o gradovima južno od Save i Dunava, jer je životni standard mnogo niži. Ostajem pri predlogu da možda plate lekara, poreskih službenika i nastavnika, učiteljica u nerazvijenim krajevima budu izjednačene, barem sa Beogradom, a možda čak i da budu veće jer je to način da ljudi ostanu da žive tamo.
Ukoliko im date mogućnost da imaju normalan život, da imaju normalna primanja malo veća od proseka, sigurno će ostati tamo. Još ako im infrastrukturno opremite grad, selo neće biti nikakvih problema, ljudi se neće seliti i Srbija će imati mnogo manje problema nego što sada ima.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman na član 34.
Predstavnik predlagača, mr. Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede, na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je ovaj amandman.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Srđan Miković.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Ovim amandmanom se praktično omogućava da za nedovoljne, odnosno izuzetno postignute rezultate u obavljanju poslova Poreske uprave, poreskom službeniku i namešteniku se može umanjiti, odnosno uvećati osnovna plata najviše za 30%.
Samo postavljam pitanje da li se isto tako razmišlja i na svim drugim radnim mestima u državnoj upravi koji isto tako i savesno rade, ili u protivnom nesavesno rade, da omogućimo stimulaciju ili na određeni način umanjenje prihoda? Ili to znači da onaj koji je bliže kasi taj može da bude nagrađen, istina može i da mu bude umanjena plata, a svi ostali su u drugom tretmanu?
Upravo zbog toga smatram da treba razmišljati ako već sada u ovom zakonu to nije učinjeno, o mogućnosti stimulacije na drugim mnogo odgovornijim mestima u državi gde ljudi rade savesno svoj posao i doprinose, možda ne punjenju budžeta, ali doprinose ostvarivanju interesa građana.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Dinkić.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Apsolutno sam pobornik takvog principa, da oni koji više rade budu više nagrađeni i obrnuto, oni koji se nedovoljno zalažu da budu na neki način kažnjeni. Uvek sam bio protiv uravnilovke u bilo kojoj delatnosti. Podržao sam svojevremeno i Predlog o kapitaciji u zdravstvu jer on usvaja taj princip.
Takođe, što se tiče ovog amandmana za Poresku upravu u okviru iste mase plata biće omogućeno da oni koji budu imali bolja ostvarenja, bolje rezultate, a to se očitava u naplati, da budu nagrađeni sa većom platom do 30%. Istovremeno oni koji se ne zalažu i za koje se utvrdi da su loše radili mogu biti kažnjeni sa smanjenjem plate ali ne više od 30%, ali masa plata ostaje ista. Zalažem se da se drugim zakonima predvidi ta mogućnost nagrađivanja, ali i sankcionisanja jer nije svaki čovek isti i uravnilovka nije nikad bila dobra.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Srđan Miković.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Verujte mi, srećan sam čovek pošto kada je ovde bio zakon u Narodnoj skupštini u prošlom mandatu, u pogledu ograničavanja plata u lokalnim samoupravama, predlagao sam amandman koji je usvojen na Odboru za finansije da se omogući stimulacija do 30% za radnike u lokalnim samoupravama, imajući u vidu da u to vreme su bile ograničene plate u lokalnim samoupravama za samostalne stručne saradnike, za one koji imaju fakultet između 19 i 23 hiljade dinara.
Upravo tada gospodin ministar i njegovi predstavnici iz poslaničke grupe, koji su bili u Odboru za finansije su bili protiv toga da se omogući ta stimulacija od 30%. Odbor za finansije je usvojio argumentaciju ali to nije moglo da prođe.
Srećan sam što smo ipak došli na pravu stvar da treba omogućiti stimulaciju za sve one koji dobro rade. Ukoliko to bude bila praksa u svim predlozima koji budu išli iz Ministarstva finansija prema Vladi u ukoliko se za taj stav bude izborio ministar na Vladi, kasnije i branio stav Vlade a ne svoje lične stavove, bićemo u prilici da budemo svedoci bar jednog takvog dobrog pomaka. U svakom slučaju srećan sam što je došlo do evolucije u stavovima gospodina ministra.