Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodna poslanica Radmila Gerov.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Zahvaljujem potpredsednice
Više neću javljati, bez obzira na činjenicu što imamo još nekoliko podnetih amandman.
Gospodine ministre, ne bih da govorim o amandmanu. Želim samo nešto da vas pitam kao ministra finansija. Da li vi znate da se 23. juna u Zaječaru održavaju prevremeni izbori, obzirom da je Vlada pre mesec dana uvela privremene mere. Ali, ne znam koliko znate kakva je situacija sada od kada je tamo privremeni organ.
Znači, donet je budžet, posle nekoliko dana rebalans, sad se predviđa novi rebalans. Apsolutno se u Zaječaru ovog trenutka ne zna ko raspolaže finansijama grada. Jedan član privremenog organa prosto deli novac za jednu svrhu, drugi član za neku drugu. Taj grad ima velike kredite. Taj grad je dužan previše dobavljačima, te vas kao ministra finansija zaista smatram da treba da se preduzmu određene mere da se u narednih mesec dana omogući samo osnovno plaćanje iz budžeta grada za funkcionisanje škola, javnih preduzeća i ustanova, a da nakon izbora se donese novi budžet i uspostavi kontrola trošenja finansija.
(Predsedavajuća: Tema.)
U ovom smislu, ukoliko se sav novac iz gradskog budžeta potroši na razna predizborna obećanja, mislim da građani Zaječara neće moći da funkcionišu nakon izbora. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, u ovom amandmanu sam predvideo pravo na refakciju poljoprivrednim gazdinstvima koji koriste biodizel. Do sada su bili oslobođeni na 120 litara goriva akcize. To se odnosilo na klasične naftne derivate. Ja sam predvideo da ono što dopunski potroše, odnosno sve što potroše na gazdinstvo od biodizela, budu kao i prevoznici oslobođeni, odnosno da imaju pravo na refakciju na već kupljeni biodizel. Dakle, oni to kupe na pumpi i onda im se taj deo refakcije vrati, kao što su do sada imali na onih 120 litara i da je to za određenu vrstu proizvodnje malo da bi se obradio jedan hektar, jer imate kombajniranje, imate vađenje šećerne repe, imate kulture gde se troši daleko više dizela od 120 litara da bi se obradio jedan hektar. Zato sam predvideo da poljoprivredna gazdinstva koja koriste biodizel, dakle u tom nekom dopunskom smislu, budu u prilici da ostvare tu refakciju. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 10. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik prof. dr Mileta Poskurica.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
U ovom članu pravo refakcije imaju i oni koji biodizel upotrebljavaju u industrijske svrhe. Ja sam tu predvideo i da poljoprivredna gazdinstva koja koriste tu energiju za grejanje, odnosno za sušenje poljoprivrednih proizvoda budu u prilici da imaju pravo na refakciju, da se deo novca kojima plate taj biodizel vrati. Radi se o sušenju, recimo, duvana, šljiva, poljoprivrednih proizvoda, zrnastih, pšenice koja je vlažna, kukuruza. Tu se ranije koristilo lož ulje. Od kad je lož ulje prešlo u akcizu koja se plaćala na dizel, u tom smislu su zemljoradnici prešli na biodizel. Dakle, prilikom sušenja šljiva, duvana, pšenice koja je vlažna, kukuruza koji je vlažan, oni koriste to kao gorivo, na neki način u industrijske svrhe. Zato sam predvideo da ovim amandmanom izjednačim pravo na refakciju onih koji to koriste u industriji i poljoprivredna gazdinstva koja to koriste za grejanje i sušenje poljoprivrednih proizvoda. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Narodni poslanik Marijan Rističević podneo je amandman kojim predlaže da se posle člana 14. doda novi član 14a.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Ovim amandmanom sam predvideo da se ovaj zakon neće primenjivati na registrovana poljoprivredna gazdinstva koja na svojim gazdinstvima za svoje potrebe proizvode biogorivo i biotečnosti. Ima i takvih gazdinstava koji imaju te male rafinerije i koji su do sada prerađivali suncokret uglavnom i neke druge poljoprivredne proizvode i od toga pravili biodizel za sopstvene potrebe. Teško ih je uopšte registrovati kao proizvođače energenata. Ne znam kako će se ovaj zakon primenjivati na njih. Stoga sam predvideo da oni budu izuzeti ukoliko to proizvode za svoje svrhe i na svom gazdinstvu. Ukoliko to ne prođe, tu ne mogu ništa, tu pomoći nema, ali mislim da je teško njih uopšte ubaciti u neki registar. Dakle, takva gazdinstva postoje. Samo sam hteo da se to na neki način kroz zakon i konstatuje, jer mislim da će biti veoma teško ih uopšte prevesti u neke proizvođače energenata i da će biti teško uvesti akcize na takvu vrstu proizvodnje, s obzirom da ona završi na sopstvenom gazdinstvu.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Narodni poslanik Marijan Rističević podneo je amandman kojim predlaže da se posle člana 16. doda novi član 16a.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, razumeo sam da je potreba za donošenjem ovog zakona proisteklo iz toga što je, posle uvođenja akcize na lož ulje, naglo porastao uvoz biodizela i biotečnosti u našoj zemlji i da je time državna kasa oštećena, a da se na takav način razvijaju proizvodnje biogoriva i biotečnosti u drugim zemljama.
Stoga sam predložio ovim amandmanom da se ovaj zakon ne primenjuje na biogoriva i biotečnosti koji se proizvode u Srbiji. Time sam hteo da pod jedan, sprečim šverc na uvoz koji se vrši iz zemalja u okruženju i da na određen način ne stavljamo u istu ravan njihove proizvođače biodizela i biotečnosti, a da na određen način favorizujemo domaću proizvodnju koja je veoma zakržljala i da takav način, kroz preradu biomase, zelene mase i odeđenih poljoprivrednih proizvoda, njihovom preradom dobijamo biodizel i na određeni način favorizujemo proizvođače obnovljivih izvora energije i energije uopšte i da na takav način, kroz preradu poljoprivrednih proizvoda i otvorimo neka radna mesta, da u istoj ravni ne budu oni koji uvoze biodizel i, kako Vlada tvrdi, na određeni način švercuju i podvaljuju i na takav način oštećuju budžet, i da veoma zakržljalu proizvodnju biogoriva i biotečnosti oživimo i da se ovaj zakon ne primenjuje na domaće proizvođače kojih je veoma malo i proizvode veoma male količine, da ih na određeni način podstaknemo, pre nego što počnemo da ih šišamo, odnosno da im izraste neko runo koje ćemo kasnije, nekim novim zakonom, kada se razvije proizvodnja biodizela i biotečnosti u našoj zemlji, pa ćemo ih posle toga oporezovati kada oni dobiju malo vetra u leđa. Hvala.