Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.10.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

22.10.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 18:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Pošto se vraćamo opet u neka vremena, voleo bih da mi se ovde kaže koja je adresa iz Evrope, iz sveta bilo gde pohvalila reformu pravosuđa koju je sprovela Snežana Malović. Koja adresa na ovom svetu je rekla – da, dobro je što su smenjeni njihovi, a dovedeni naši? Voleo bih da mi neko u ovoj sali kaže – koji je to sudija, koji je to tužilac koji je radio do maja 2012. godine u pravosuđu ostao bez posla? Da li je SNS i ministar pravde, koji veoma odgovorno i kvalitetno radi svoj posao, iako vi na te pohvale zatvarate i oči i uši, ali usta ne… Ko je ostao bez posla? Ko je pomeren? Odakle je gospodin Radosavljević? Naš zemljak. Da li smo stavljali neke ljude da rade po nalogu politike ili smo ih prihvatili da rade svoj posao odgovorno i po zakonu? Zar ti ljudi koje ste vi doveli i da sude i da tuže neće biti prvi koji će podići glas i reći – da, ovde je diktatura, ovde se naručuju istrage? Da li ima toga? Nema.
Zbog toga, hajde da pričamo o suštini, hajde da pohvalimo reformu pravosuđa.
(Predsedavajuća: Vreme.)
Hajde da pohvalimo reformu pravosuđa koja je ovde u ovom domu usvojena i akcioni plan. Reforma koja je sprovedena pre nekoliko godina je bila na pogrešan način. Ne može reforma preko kolena. Ne može reforma tako što ćete neke ljude ostaviti bez posla, a dovesti svoje koji i dalje rade svoj posao.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Vreme.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević, replika.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Zahvaljujem, poštovana gospođo predsedavajuća.
Evo, ovde imam vaša partijska glasila i partijske tabloide, nekoliko komada i na svim tim partijskim tabloidima i glasilima vi najavljujete smenu Miljka Radisavljevića. U svim. Evo, tu su vaši partijski tabloidi.
(Zoran Babić, s mesta: Pokažite.)
Evo, pokazao sam vam sada i pokazaću vam ponovo.
(Zoran Babić, s mesta: Pročitajte.)
Ja ne reklamiram partijske tabloide. To je vaše.
Dakle, hteo bih da vas pitam nešto, a da mi odgovorite - zašto vam sada ne odgovara kada vaš član predsedništva gospodin Cvijan kaže da gospodin Borislav Novaković mimo svakog zakona u pritvoru? To ne kažem ja, to kaže gospodin Cvijan.
Zašto vam on sada ne odgovara? Zašto ne može da uđe u „Arenu“? To kaže vaš član predsedništva. Kaže da on ne vidi elemente krivičnog dela kao pravnik, a vi ste ga po prijemu u SNS reklamirali kao vrsnog i najboljeg pravnika, najboljeg stručnjaka koga imate, budućeg ministra pravde.
Ovde ću završiti krug replika, jer na ovo pitanje vi nemate odgovor. Na ovo pitanje mora da citirate Poslovnik.
Partijska glasila ću vam rado pokazati, kada se završi sednica Skupštine, gde se najavljuje smena Miljka Radisavljevića u serijalima, od „Informera“ preko „Kurira“. U svim tim tabloidima ste to najavljivali jedno mesec dana, kada je trajala kampanja, a onda ste posle prešli na obračun sa policijom, pa ste smenjivali direktora policije i birali direktora BIA, a o tome ćemo tek da pričamo.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Narodni poslanik Zoran Babić, povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Ovo je ogoljena politika zbog koje rejting pada u sunovrat. Umesto Poslovnikom i zakonima, maše se novinama koje izgleda nisu ni današnje.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Samo recite koji član Poslovnika reklamirate?
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Član 107. gospođo predsedavajuća.
Zaista tražim da ne unižavate ugled i dostojanstvo ovog visokog doma tolerišući da se ljudi vređaju i da se iznose neistine.
Zaista bih voleo da se otvori „Sport bili torba“, pa da se ne reklamiraju partijska glasila, a znamo kakva je kampanja bila do maja meseca 2012. godine, gde su ljudi u Srbiji satanizovani, gde smo proteklih pet godina predstavljani kao najgori ljudi na ovom svetu. Hajdete jednom da se pročita šta piše u tome, da se ne maše, ne iznose neistine, da se ne baca kamen, a posledice da niko nema i onda kada se dokaže da je to neistina, bira se samo oštriji i veći kamen, umesto da se sankcionišu oni koji takve stvari rade.
Molim vas, zbog ugleda parlamenta, da se držite Poslovnika i da takve stvari u budućnosti sprečavate, ma sa koje strane one dolaze.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Zaista ne znam ni šta piše u novinama, ni kojim novinama je mahano, tako da stvarno se izvinjavam.
Ne mogu baš da znam i da vas opominjem za sve ono što ste uradili.
Narodni poslanik Dragan Nikolić, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Nikolić

Srpska napredna stranka
Gospođo predsedavajuća, zaista moram da intervenišem, jer je diskusija otišla u sasvim drugom pravcu od onoga što je tema dnevnog reda ove sednice.
Član 106. „Govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres“.
Vi ste gospodinu Milivojeviću i vaš prethodnik dok je govorio dozvolili da priča o svemu, samo ne o onome što je na dnevnom redu danas u Skupštini, o svemu drugom, samo ne o tome, sa jednim jedinim ciljem - da se unizi ovaj visoki dom, da se građani Srbije dovedu u zabludu i zabunu da mi radimo neki prljavi posao ovde i da smo mi, i pored ispoštovane zakonom određene procedure, došli do imena ljudi koji su veoma časni, visokomoralni, obučeni, stručni za obavljanje sudijske funkcije, a sada predloženi i za predsednike Vrhovnog kasacionog suda, trgovinskog suda, prekršajnog suda, apelacionih sudova.
Mi ovde pričamo o kokošinjcima. Pričamo o gospođi Mesarević i pričamo o njenom sinu kome su upućene pretnje. Ako su upućene pretnje, to se rešava u procesu, u postupku, obaveštava se tužilac, ali to je tada bilo potrebno da su postojale navodne pretnje sinu gospođe Mesarević da bi ona bila predstavljena kao neko ko je jadan, kao neko ko je oštećen, a zapravo je izabrana za predsednika Vrhovnog kasacionog suda bez mišljenja Opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda. Znate zašto? Zato što tada nije ni postojala ta sednica, niti je mogla, jer ni jedan sudija Vrhovnog kasacionog suda nije bio izabran.
Znači, bez tog uslova, naravno Ustavni sud Srbije je smogao snage i rekao ono što treba i mislim da ste u tom smislu dužni da nadalje vodite računa koja je tema dnevnog reda da biste svima nama dozvolili, a pogotovo građanima Srbije da ne ispaštaju i slušaju ovakve muke.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Kao što ste primetili, dok je govorio gospodin Milivojević o tački dnevnog reda ja sam ga tri puta upozorila i zamolila sam ga da se vrati na temu.
Zaista se trudim da razumem sve narodne poslanike i da im dozvolim da govore svoje političke stavove.
Molim vas da i vi mene razumete nekad, ali ću poslušati gospodina Nikolića u jednoj stvari, vratićemo se na dnevni red.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.

Whoops, looks like something went wrong.