Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2013.

7. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Narodni poslanik Janko Veselinović.
...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Prvi put sam mislio da ću se složiti sa ministrom Velimirom Ilićem po jednom pitanju, a to je kada je rekao da ne mogu da se legalizuju objekti koji su sagrađeni posle devetog meseca 2009. godine, odnosno za koje je podnet zahtev za legalizaciju u 2010. godini. I, mislio sam da ćemo se složiti oko toga kako to treba da prevaziđemo. Rekao je da to treba da prevaziđemo tako što će ti objekti ući u redovan postupak za izdavanje građevinske dozvole. To bi bilo zaista sasvim u redu. Zadržali biste pravnu sigurnost, omogućili tim ljudima da uđu u postupak za dobijanje građevinske dozvole i ispunili sve ove zahteve koje kolege iz SPS predlažu, na jedan neustavan način na koji oni predlažu.
Međutim, kada ste rekli da bi to ušlo u Zakon o planiranju i izgradnji, tu se već ne slažemo. Dakle, vi u Zakon o planiranju i izgradnji, koji treba da se bavi budućom izgradnjom, unosite opet elemente Zakona o legalizaciji.
Ja nudim jedan predlog, ministre, to je možda za razmišljanje i za odbor, da se učini kao što je učinjeno u jednoj zemlji u susedstvu, da se u Zakon o legalizaciji doda jedan stav, da se kaže - za objekte koji su izgrađeni posle ovog roka da mogu ući u postupak dobijanja građevinske dozvole. Dakle, da član koji ste planirali u Zakonu o planiranju i izgradnji prihvatite kao modeliran amandman koji su oni podneli i to ne bi bilo u suprotnosti sa Ustavom i u ovom zakonu bi regulisali pitanje tih objekata. Nikako da za te graditelje dozvolite da uđu u postupak legalizacije po principima koji važe za one do 2009. godine, zato što na taj način opet uvodite pravnu nesigurnost, opet uvodite haos, kome ste pomalo i vi, ponašajući se kao da ste na pijaci, malopre govorili.
Vi kažete – ja, od kada sam ministar, nisam srušio ni jedan jedini objekat. Pa, ko ste vi da kažete da niste srušili ni jedan jedini objekat? U Zakonu kaže i piše lepo kada se objekti ruše - kada su na vodozahvatnom području, kada su na području na kojima su klizišta, na području kojima prolaze magistralni putevi itd. Vi ste dužni da sprovodite zakon. Nadam se da to politikanstvo nećete pretvoriti u nešto, da ćete se ispraviti u ovom pogledu i da ćete reći da ćete poštovati zakon ubuduće i da ćete dozvoliti tim inspekcijama, koje su stavili crne trake oko nekih objekata, ili crvene, da se ne dozvoljava dalja gradnja i da su objekti pred rušenjem, da bi posle vetar kada dune odneo te trake i oni nastavili da grade. Za vaše vreme, gospodine ministre i na to su vas upozoravale vaše kolege iz vladajuće koalicije, da se i sada grade nelegalni objekti na Zlatiboru itd, raznim dolinama i raznim brdima.
Vi to treba da sprečite, a ne da se ponašate otprilike – kad-tad će to neko legalizovati, neće biti po Ustavu, ali izglasajte vi to, pa nema veze, za tri godine dok Ustavni sud postupi, to će već biti legalni objekti. Tako se ne ponaša ministar kome je stalo do poštovanja zakona.
Dakle, predlažem vam da u dogovoru sa podnosiocima amandmana, zajedno sa nadležnim odborom, uđete u proceduru kojom bi ovaj amandman korigovali i na taj način ovo pitanje na kvalitetan način rešili. I kada budemo govorili o planiranju i izgradnji, da govorimo o planiranju i izgradnji bez priče o nelegalnim objektima. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Sledeći prijavljeni je narodni poslanik Aleksandar Senić.
Izvinite, molim vas, ministar Ilić se prethodno javio.

Velimir Ilić

Znate šta, ne bih sada želeo da pričamo – ja nisam rekao i ja podržavam. Rekao sam da parlament odlučuje. Ne mogu da promenim odluku većine ako vi glasate nešto, to je izglasano, ne može ni jedan ministar, ni jedna vlada. Mi kao Vlada nismo prihvatili, odbor nije prihvatio, ali to isto znači da parlament može. Parlament može da smeni Vladu sutra ako hoće, ministra i koga god hoće. Ne mogu sada da naložim vama šta ćete da glasate. Vi možete većinom da izglasate šta god hoćete. Vi ste srpski parlament koji odlučuje i u danu za glasanje donosite odluke.
Drugo, nisam srušio ni jedan objekat. Zašto? Ne ruši Ministarstvo objekte, ruši lokalna uprava. Ona dobija rešenje, a neće da sruši. Šta ću ja sada da radim? Ne mogu da naložim nekome da sruši u nekom gradu, ako oni kažu – nemamo novac, nemamo ekipu za rušenje, ili jednostavno napišu dopis da nisu u mogućnosti da izvrše rešenje. Šta ću ja sad da radim? Da smenim lokalnu upravu ne mogu. Mogu samo da dam neki komentar javno itd. Znači, lokalna uprava ne ruši.
Drugo, nisu ni građani bili baš tako drski. Ni jedan objekat nije napravljen na trasi puta, ulice, raskrsnice itd. Vrlo ih je mali broj, veoma mali broj. Raspitaju se oni gde da prave, i tu su gradili. Tako da, ni jedan veći investicioni objekat nije bio ugrožen posebno sa bespravnom gradnjom i to su gradovi regulisali kroz svoje prostorne planove, kroz svoje generalne urbanističke detaljne planove i uklopili sve to u jednu celinu.
Prema tome, objasnio sam da sam ja nemoćan ako parlament nešto izglasa i Vlada je nemoćna ako izglasa. Pustimo parlament neka radi svoj posao. U danu za glasanje videćemo šta ćete glasati. Možda vi prihvatite jedan deo amandmana.
Samo bih završio sa jednom pričom. Tačno je da ima mnogo amandmana, govorio sam o čemu se radi, mi smo prihvatili neke, ali odnosi se na to da li je neki rok sedam dana ili 30 dana. Smatrali smo da se tu radi o nekim sitnim finesama u određenim članovima zakona. Ljudi su rekli da je 30 dana dovoljno, da je sedam malo, pa nije sada problem ako traže baš 30 dana, da sada pomerimo taj rok. To su sve finese. Nije promenjen ceo član zakona itd.
U danu za glasanje vi odlučujete, gospodo poslanici, i sve ono što vi odlučite mi ćemo ispoštovati. Ja ću kao ministar poštovati ono što vi izglasate.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Janko Veselinović, replika.
...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Samo kratko.
Ministre, da li ste u poziciji da prihvatite ovaj predlog, da član koji ste planirali da ugradite u Zakon o planiranju i izgradnji implementirate u amandman koji je podnela poslanička grupa SPS? Tu se ništa ne menja, vi ostajete zadovoljni, a Ustav i zakon se poštuju, da objekti koji su sagrađeni posle tog roka…
(Zoran Anđelković, sa mesta: Vi branite naš amandman.)
Po svemu sudeći, gospodine Anđelkoviću, nije baš da nema tu nekih interesa kada je ovaj amandman u pitanju. Nemojte glasno pričati dok ja govorim, nemojte biti nestrpljivi.
Dakle, ovaj amandman bi se upotpunio time što bi se implementirao član koji ste vi planirali za Zakon o planiranju i izgradnji i na taj način bi svi bili zadovoljni.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Ministar Ilić.

Velimir Ilić

Gospodine poslaniče, pravnici sa kojima smo radili, to je jedan ogroman tim ljudi, vi znate ko je sve radio na zakonu, to su izuzetno kvalitetni ljudi, a to je vrlo važan zakon, kao i Kancelarija za brze odgovore i mnoge institucije iz Evrope i sveta, kao i mnogi primeri, svi su smatrali da treba ostaviti neko malo prozorče ako se kasnije za deset godina dogodi da se izgrade neki objekti koji ne ugrožavaju ništa, a da su izgrađeni sticajem nekih okolnosti, mora imati neka mogućnost da ne bude da se poruše itd. Smatrali su da je to ta priča.
Međutim, ja nisam pravnik i konsultovaću pravnike koji se time bave, razgovaraćemo o tome i do dana za glasanje sigurno ćete pročitati o tome, razgovaraćemo itd. Možda se i čujemo sa šefovima poslaničkih grupa. Ali, veoma je bitno da vi u Danu za glasanje odlučujete i sve ono što vi budete odlučili, stvarno ne želim da bilo šta komentarišem što parlament izglasa. Vi možete, imate ovde jako puno pravnika, dobrih pravnika, da se konsultujete, da razgovarate i ako donesete neku odluku u Danu za glasanje mi moramo to poštovati, jer mi poštujemo ovaj parlament i poštujemo svakog poslanika. Vi ste ti koji odlučujete većinom glasova.
Prema tome, ne bih želeo da vam sugerišem bilo šta. Vi uvek imate pravo da izglasate šta god smatrate da je dobro za građane Srbije. Ako vi smatrate da će to biti dobro, ja nemam prava da sada vršim pritisak na parlament ili poslanike, taman posla. Vi ste ti koji ćete odlučiti. Ako se o tome dogovorite, ako usvojite nešto, ja moram to da poštujem, jer vi ste i mene izabrali i čitavu Vladu. Dobro, vi niste, ali ima nekih koji jesu i uvek se poštuje većina. Prema tome, poštujmo i ovog puta većinu. Većina će odlučiti i ono što većina odluči, tako će i biti.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Sledeći prijavljeni je narodni poslanik Aleksandar Senić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandar Senić

Demokratska stranka
Poštovana gospođo predsedavajuća, poštovani gospodine ministre, zapanjen sam ovakvom vašom diskusijom. Pitam se da li se sećate šta ste pričali pre tri nedelje?
Da vas podsetim, u diskusiji u načelu sam pričao da je ovakav predlog zakona neustavan, jer da ste čitali Odluku Ustavnog suda kojom je prethodni zakon proglašen za neustavan, mogli ste da pročitate da je zakon neustavan zato što protivreči načelima jedinstva pravnog poretka. To znači i piše u obrazloženju Odluke Ustavnog suda, da ste čitali mogli ste da vidite, da je zakon morao da se odnosi samo na objekte koji su izgrađeni do 13. maja 2003. godine, jer je od 13. maja 2003. godine nelegalna gradnja krivično delo.
Sasvim je svejedno da li će rok ili granica biti 11. septembar 2009. godine ili dan stupanja na snagu ovog novog zakona koji će evidentno biti usvojen, zakon će biti neustavan. Zato vam predlažem da prihvatite ovaj amandman koji su dali iz SPS-a i da im jednostavno izađete u susret, jer ovaj amandman nije ništa drugo nego jedan predizborni amandman, drugačije ga ne bih nazvao. Mi smo spremni da razgovaramo i da damo podršku i ovakvom amandmanu, ali pre toga jednostavno shvatite da ne možete imati dva aršina.
Da vas podsetim još jednom, rekli ste da je između 2003. i 2009. godine izgrađeno milion objekata i pitali ste me - da li vi to hoćete da rušite? Ja neću, to su vaše reči. Nisam uzeo stenografske beleške jer vama one ništa ne znače, šta god da piše tamo, vi imate svoje tumačenje. Sada vas pitam – ako ste već razgovarali sa tim pravnicima i sa Ustavnim sudom, morali su da vam kažu da je zakon pogodan samo za objekte koji su izgrađeni bespravno do 13. maja 2003. godine, jer je tog dana postalo krivično delo bespravna gradnja? Hvala.