Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2013.

7. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? Ne.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Milovan Marković i Nebojša Zelenović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Olgica Batić. Izvolite.
...
Demohrišćanska stranka

Olgica Batić

SPO-DHSS
Zahvaljujem predsedavajuća.
Nadovezaću se na ono što je rekla moja koleginica Radmila Gerov malopre, a to je bio i razlog zašto sam tražila da ovakav zakon i to prvim amandmanom da se zapravo promeni sam naziv ovog predloga zakona, jer on nije nešto što suštinski oslikava materiju kojom se ovakav jedan predlog zakona bavi.
Naime, pročitaću i obrazloženje koje je vrlo slično obrazloženju zbog kojeg je odbijen i prethodni amandman koji sam podnela koji glasi da se amandman ne prihvata s obzirom da se ovim članom preciziraju objekti, odnosno radovi koji su predmet legalizacije u skladu sa ovim zakonom, što doprinosi budućoj pravilnoj primeni zakona. Hajde da sačekamo da primenimo, pa ćemo da vidimo da li će ta buduća primena uopšte da bude pravilna, to je neko pitanje koje ostavljamo budućnosti.
Ono što je suština jeste da predlog ovog zakona, ovaj sam zakon o legalizaciji objekata nije leks specijalis. Dakle, on nije poseban zakon i upravo iz razloga što ovaj zakon ne predstavlja leks specijalis, onda se njegove odredbe mogu primenjivati samo na one slučajeve koji nastanu nakon njegovog usvajanja. Stupanje na pravnu snagu je dan usvajanja ovog zakona, odnosno dan njegovog stupanja na snagu, jeste zakonski rok po kojem će se rešavati o pravnom statusu na izgrađenim, odnosno rekonstruisanim ili dograđenim objektima bez građevinske dozvole, odnosno bez upotrebne dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, a to kao datum svakako ne može biti ono što je već ovde i spomenuto, a to je 11. septembar 2009. godine, niti to može biti 11. mart 2010. godine, zamislite ministre iz jednog prostog razloga, tada nije postojao ovaj zakon, a leks specijalis nije.
Sasvim drugo je pitanje da li su objekti koji su navedeni ovim članom izgrađeniji u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, ili možda pak nisu izgrađeni u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i to počev od stupanja na snagu tog istog zakona, dakle od 2003. godine.
Odredbe o tome da će građevinska, odnosno upotrebna dozvola se izdati i za one objekte koji su izgrađeni na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju je potvrđen od glavnog projekta na kojima je prilikom izvođenja radova postupljeno od izdate građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju potvrđenog glavnog objekta, jednostavno nikako ne mogu da budu sastavni deo ovog zakona, jer tu je zapravo reč o uzurpatorima, tu kategoriju neću posebno obrazlagati, nadam se da je svima jasno šta ona znači, koji su svesno, isključivo samo radi sopstvene koristi kršili zakon.
Ne znam, gospodine Iliću, šta je vama smešno? Ovde je neko radio, ovde se neko trudio, ovde su podneta 174 amandmana, pa molim da imate bar toliko obzira, ako već nećete da komentarišete i da se upustite u raspravu sa narodnim poslanicima, da nas bar primereno i dostojanstveno, onako kako dolikuje Narodnoj skupštini, saslušate. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Ilić.

Velimir Ilić

Da ne bude da samo ćutim, šta bih ja mogao da kažem vama kad ste podneli 35 amandmana i svih 35 briše se. Vi ste vrstan pravnik, to može i moja pokojna baba Simana da napiše, briše se. Ja sad treba samo da polemišem da li da se briše ili ne briše?
Šta ste rešili ako sve obrišemo? Šta je rešeno? Ja znam da vi želite da polemišemo da ste vi dokoni i da želite da sad pričate tri sata ovde da briše se i da koristite…
(Predsedavajuća: Molim vas gospodine Iliću.)
… ali, ja očekujem od poslanika ozbiljne rasprave i na ozbiljne teme ozbiljno ću da odgovorim. Ako vi kažete briše se, sve se briše, hajde sve da izbrišemo i idemo kući i onda ćemo da pitamo građane šta sad da radimo, oni kažu – ne znamo.
Prema tome, znate šta, budite ozbiljni, meni je stvarno smešno da neko napiše 35 amandmana i da ih preda i da svih 35 pišu – briše se. Hajde izbrišimo sve i završimo. Vi diskutujete na to - briše se; svaki put po pet minuta. Obrišite već jednom, razumete? Razumem da ste vi dali neko pravno rešenje dobro pa da kažemo – idealno, odlično, hajde da prihvatimo; ali kad pročitam, evo svaki vam piše – briše se. Vi na to briše se, to je mogao i moj mali sin da dođe da napiše – briše se; sve redom i da ga ovde pustimo da drži tri sata razgovor, diskusiju i da svaki član obrišemo, šta da uradimo? Dobro, je li to vaše rešenje, idealno? Zato neću da odgovaram na takve stvari i nema smisla razgovarati na tu temu, a vama to odgovara.
Prema tome, vi razgovarajte, diskutujte, evo, građani Srbije neka kažu, ako sve obrišemo šta ćemo da radimo sa nelegalizovanim objektima, razumete? Prema tome, ne pišem ja zakon, ovaj zakon je radilo 17 ljudi iz struke. Ako vi imate neke bolje vi ih preporučite, ja ne znam. To su ljudi koji su, znate Zakon o planiranju i izgradnji koliko je radilo ljudi? Sto osamdeset i iz zemlje i iz inostranstva. Pravili su zakon, a vi ćete sutra da napišete sve – briše se; i onda ste rešili sve probleme.
Prema tome, budimo malo ozbiljni. Evo, ja ozbiljne primedbe prihvatam. Pazite, insistirao sam da se prihvati amandman nekih ljudi, evo, npr. Kostrešu su prošla dva amandmana, ali je napisao nešto što je normalo. A vi napišete - briše se; i pitate mene - što sve ne obrišem? Pa, šta da ja dođem, kao ministar, i kažem hajde da obrišemo sve da poslušamo dragu gospođicu Batić i sve će biti u redu i onda nemate više problema. Nemojte da se ljutite, ali to je vaša politika i vaša priča i je nemam neki komentar do te vaše priče, znate? Zato kad budete napisali neki predlog odličan ili dobar ja ću se sigurno uključiti u tu diskusiju. Hvala vam.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Ministre Iliću, samo vas molim da se dostojanstvenije obraćamo narodnim poslanicima i da ih ne kritikujemo na taj način. Naravno, imaju pravo da iznesu svoje stavove.
Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravimo učenike i profesore srednje PTT škole, koji trenutno prate deo današnje sednice na galeriji Velike sale.
Molim vas da aplauzom pozdravite goste.
Olgica Batić, pravo na repliku. Izvolite.
...
Demohrišćanska stranka

Olgica Batić

SPO-DHSS
Besmisleno bi bilo kada bi se ja na gospodina Ilića ljutila, zamislite? Kad sam ja davala neke konstruktivne predloge, a nije bilo - briše se; nisu valjali, znate?
Gospodine Iliću, niste mi nešto tako u raspravi u načelu komentarisali. Nešto ste tražili moje pravno mišljenje, pa kada sam ga dala vama opet sad ne odgovara, a vi možete da se smejete do prekosutra. A ono što ste rekli „može i moja baba“, pa znate, ja sam se tako isto kao vi smejala kada sam čitala Predlog zakona, ne samo ovaj, nego i neke vaše ranije predloge zakona. Bili su više nego smešni. Sad morate da se smislite sami sa sobom pa da kažete, pošto ste u raspravi u načelu rekli da je pisalo 50 pravnika, a danas ste rekli da je pisalo 17. sad, ja ne znam koliko pravnika je tu pisalo, ali znam da ste vi meni rekli, u otvorenom razgovoru, da vi nemate kadar, da vama treba pomoć, pa kada vam se pomoć ponudi ni to ne valja, a kada onda neko predloži da se nešto briše onda ni to ne valja, onda je to smešno, onda to mogu i mala deca, mogu i babe.
Pa, izvinite, može malo dete da da ovakav predlog zakona, a mogu i babe i dede da napišu ovakav predlog zakona. Zato je ovakav predlog zakona trebao da bude povučen iz procedure. I da ste shvatili i da ste čitali moje amandmane, a niste ih čitali, to se vidi iz vašeg obraćanja meni, onda biste nešto i uvažili. Onda biste povukli pa bi mi danas imali neki kvalitetniji predlog zakona, a na kvalitetan predlog zakona ja ne mogu da dam kvalitetne amandmane.
Pazite, da sam svih 37 amandmana, koliko ima članova, podnela amandmane bilo kakve sadržine ni to ne bi ovakvom predlogu zakona moglo da pomogne, jer je ovaj zakon sve samo nije dobar. Znači, povucite ga. Nemojte se brukati, sledeći put imate pomoć svih narodnih poslanika koji su pravnici, evo u Narodnoj skupštini. To sam nudila i prošli put, to sam govorila u predlogu zakona o posebnim uslovima prava svojine, a tada nisam davala amandmane kojima brišem članove, ali vam opet nisu valjali ti amandmani…
(Predsedavajuća: Vreme.)
… a tada sam bila mlada, a danas sam odličan pravnik. Tada nisam valjala i nisam bila dobar pravnik, a danas sam odličan pravnik.
Tako da, gospodine Iliću, naravno, ne ljutim se, vi ste meni simpatični. Isto sam se i ja tako smejala, kao vi danas, ali samo kada sam čitala predlog zakona, kao i svaki vaš predlog. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević.
Reč ima narodni poslanik Judita Popović.
...
Liberalno demokratska partija

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
Hvala vam, gospođo predsedavajuća.
Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovom predlogu zakona nema pomoći. Ovaj zakon mora da se povuče iz procedure zato što je usvajanjem 19 amandmana, a pri tom zakon ima 40 članova, jasno govori o tome kakav je kvalitet Predloga zakona. To ste na jedvite jade usvojili, tih 19 amandmana, a ostalo je još bar 140. Dakle, polovinu zakona vi već menjate u proceduri, a ni ona druga polovina ništa ne valja, a i ono što ste promenili nije dovoljno. Dakle, jako je u svemu tome jasan rezultat predloga ovog zakona. Zakon iz procedure odmah.
Vi imate ozbiljan politički problem, gospodine ministre. Vi nameravate da porušite najmanje 700.000 nelegalno izgrađenih objekata, i to izvolite i kažite javnosti, kažite kako to nameravate da uradite, ako ste ozbiljni. Ako ste neozbiljni, u tom slučaju, nije ni bitno.
Sa ovim predlogom zakona vi ulazite u novi ciklus legalizacije koja nije uspela ni 2003, a ni 2009. godine. Zašto se onda vezujete za ove datume – 11. septembar 2009. godine i mart 2010. godine? Amandmanom poslanika LDP želimo da vi odustanete od tih datuma. Ti datumi su kočnica bilo kakvom uređenju ove problematike i rešavanju svih teškoća koje ovi problemi proizvode.
U obrazloženju kažete da nije potrebno da odustanete od tih datuma – 2009. i 2010. godina, a koji u stvari potiču iz onog Zakona o planiranju i izgradnji, čiji deo od člana 185. do člana 200. je Ustavni sud ocenio kao neustavan.
U obrazloženju zašto odbijate amandman LDP kojim se predlaže da ukoliko se vezujete za određeni datum do kog je bilo moguće graditi nelegalno, ne morate da se vezujete za onaj datum za podnošenje zakona. Vi kažete – ne, ne, ne, nije to bitno. Zašto nije bitno? Zato što postoji Zakon o upisu nelegalno izgrađenih objekata u katastar. Kažete da na osnovu tog zakona nije bitno da li ste, građani, podneli zahtev za legalizaciju vaših nelegalno izgrađenih objekata. Vi ulazite u direktnu konfliktnu situaciju što se tiče sprovođenja ovog zakona. Dolazite u koliziju, dovodite jedan zakon koji još nije usvojen sa drugim zakonom koji se već primenjuje. To je nedopušteno.
Podsetila bih vas koji su ciljevi donošenja ovog Zakona o legalizaciji, i to ste napisali u obrazloženju Predloga zakona. Kaže – dovođenje u legalne tokove nelegalno izgrađenih objekata. Legitiman cilj, odličan. Kaže – dobijanje pravne sigurnosti. Odličan cilj. Pravna jednakost, odlično. Kaže – da se izbegne arbitrarnost. To je odličan cilj. Peti cilj vam je povećanje prihoda budžeta lokalnih samouprava. Kako ćete vi dovesti u legalne tokove sve te nelegalno izgrađene objekte sa ovakvim ograničavajući faktorima, kao što su vam ovi datumi, koje ste ugradili u zakon, a pri tom zaista ulazite u novi ciklus legalizacije?
Kako mislite da zaista izgradite pravnu sigurnost, ako dozvoljavate takvu vrstu arbitrarnosti koja će biti problematična kada bude ovaj zakon na snazi i kada se bude sprovodio, kada se budu sve ove nejasne odredbe, na koje je podneto preko 170 amandmana, primenjivale? Kažete – pravna jednakost. Gde vam je ekonomska jednakost građana. Vi tražite pravnu jednakost u smislu pribavljanja sve te dokumentacije i plaćanja svih tih obaveza, ne razmišljajući o tome da je faktički preko 30% građana Srbije bez posla, da je ova zemlja osiromašena i da je faktički gradnja prestala. Više se ne grade novi objekti, ni sa papirima, ni bez papira, a ono što je izgrađeno možda je izgrađeno posle 2009. godine, možda je izgrađeno 2010. godine, ali na osnovu ovog zakona, koji vi donosite, oni će biti ili legalizovani ili će biti porušeni.
Ta arbitrarnost, ona generiše korupciju. Svi ti ciljevi na koje se pozivate apsolutno će biti devastirani, a samo će korupcija da cveta. Dakle, šta ćete vi postići ukoliko ostanete pri ovom predlogu zakona? Povucite ga iz procedure. Nemojte da dovodite građane u zabludu. Nemojte im demagoški obećavati kule i gradove, a pri tom zaista raditi na rušenju pravnog poretka i te pravne sigurnosti na koju se pozivate.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Suzana Grubješić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Suzana Spasojević i Dejan Radenković.
Reč ima narodni poslanik Suzana Spasojević.
...
Socijalistička partija Srbije

Suzana Spasojević

Socijalistička partija Srbije
Poštovana predsedavajuća, ministre, ponoviću ono što sam u svom izlaganju već rekla, a to je da imamo višedecenijski problem sa bespravnom gradnjom. Ovaj problem su pokušale da reše sve prethodne vlade donošenjem novih zakona sa sve liberalnijim uslovima i nisu uspele zato što je problem bespravne gradnje kompleksan.
Uskraćivanje prava na legalizaciju vlasnicima nelegalno izgrađenih objekata, nakon 2009. godine je vlasnicima bespravno izgrađenih objekata do 2009. godine koji nisu podneli zahtev za legalizaciju u velikoj meri ograničava domete ovog zakona, jer će se zakon odnositi samo na procentualno mali deo bespravno izgrađenih objekata koji zaista postoje u Srbiji. Ako je država svojim nereagovanjem prethodnih godina, decenija dozvolila da se u Srbiji izgradi 1.400.000 objekata, ne vidim iz kog razloga mi sada ne želimo ili ne možemo da omogućimo da se u skladu sa odredbama ovog zakona i ovi objekti uvedu u zakonske okvire.
Ovakvim pristupom direktno utičemo na to da veliki broj građana, vlasnika bespravno izgrađenih objekata ostavimo van sistema. Postavlja se pitanje – ko tu gubi? Gube i vlasnici bespravno izgrađenih objekata, koji žele u skladu sa odredbama ovog zakona da legalizuju svoje objekte, a gubi i država, jer država sigurno neće rušiti ove objekte, ali u suprotnom bi naplatila naknade za uređenje građevinskog zemljišta, takse itd.
Još jedna bitna primedba. Ovakvim pristupom opet stavljamo u neravnopravan položaj one građane koji su gradili pre 2009. godine kada su takođe postojali zakoni koji nisu dozvoljavali bespravnu gradnju i one građane koji su gradili nakon 2009. godine. Hvala.