Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Hvala vam. I da sam sklona cinizmu imala bih opasku o tome koliko vas zanima na rečima, a koliko na delima i na debati nizak natalitet u Republici Srbiji. Srećom nisam.

Poseban staž po ovom osnovu je šest meseci za jedno dete, godinu dana za dva deteta. Moja molba i moj amandman u suštini predstavlja zahtev da poseban staž po ovom osnovu ne može umanjiti iznos penzije, odnosno da se računa jednako kao staž ostvaren tokom radnog odnosa. Pokušala sam da se raspitam kako se obračunava taj staž i dobila sam samo različite odgovore.

Smatrala sam bitnim da ukažem da je ova odredba dobra u ideji predlagača i da bih je pozdravila. Znam tačno šta znači za budžet kada bih predložila da se daje dve godine za ženu koja je rodila troje i više dece i bojim se da bi se to smatralo i ličnim interesom, jer sam rodila četvoro dece, ali ja mislim da je i poruka o jasnoći šest meseci za jedno dete i godinu dana za dvoje je poruka koje tek trebaju da rađaju. Tačno znam sukob i dilemu između pripadnosti političkoj stranci, političkom klubu, između lojalnosti političkom programu i težini borbe koju treba da izneseš kao pripadnica političkog programa kada podržavaš Vladu i znam kako to može da bude u sukobu sa ličnim stavom.

Molim sve muškarce iz poslaničkih klubova vladajuće većine da dozvole da Ženska parlamentarna mreža glasa za ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem poslanice.

Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Karavidić i Biljana Hasanović Korać.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Biljana Hasanović Korać.
...
Socijaldemokratska stranka

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem.

Ovim amandmanom se predlaže brisanje člana 11. koji predviđa za slučaj odlaska u prevremenu starosnu penziju umanjenje iznosa penzije za 0,34% za svaki mesec pre navršenih 65 godina života, s tim da ukupno umanjenje ne može biti veće od 20,4%.

Ovakvo rešenje je neprihvatljivo budući da se predlogom predviđa da prava odlaska u prevremenu starosnu penziju stiče osiguranik koji je mlađi od starosne granice za starosnu penziju, ali ima navršenih od 36 do 40 godina staža osiguranja prema predviđenoj skali, dok pravo na starosnu penziju ostvaruju osiguranici određenih godina starosti, pri čemu je dovoljno da imaju najmanje 15 godina staža.

Rešenjem predlagača se osiguranici koji imaju duži radni vek, odnosno duži period su bili osiguranici i po tom osnovu su duži period uplaćivali doprinose za penzijsko osiguranje stavljeni u nepovoljniji položaj od osiguranika koji imaju kraći radni staž, te su samim tim kraće uplaćivali doprinose za penzijsko osiguranje.

Obrazloženje Vlade je da se amandman odbija iz razloga što uvođenje instituta prevremene starosne penzije ima za cilj destimulisanje ostvarivanja prava na penziju pre navršene opšte starosne granice.

Smatramo da je ovo određena vrsta diskriminacije, jer su određene kategorije osiguranika završavale zanate, trogodišnje ili četvorogodišnje srednje škole i odmah počinjali da rade i naravno da oni imaju mnogo više staža od onih koji su završili fakultete. Pri tome su radili i teže poslove i duže uplaćivali penzijski staž…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.

Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Hvala, gospođo predsednice. Ovo je poslednji amandman po kojem se javljam danas.

Smatramo da član 88. treba da se briše zato što se ovim članom ukidaju ranije zagarantovana prava radnika na delotvornu i blagotvornu sudsku zaštitu. Konkretno, predloženim brisanjem člana 195. stav 3. ukida se dosadašnji rok od šest meseci za donošenje pravosnažne sudske presude u radnim sporovima. I ne samo to. I pored činjenice da nije bilo imperativnog karaktera, nije bilo jasno definisane sankcije za njegovo kršenje, postavljeni rok od šest meseci bio je ipak jaka psihološka brana još masovnijem otpuštanju zaposlenih.

Sada, pošto se to briše, sudovi imaju, inače ovako ne delotvorni i u jako lošem stanju, neograničen rok da drže ljude koji imaju radni spor u jednom iščekivanju i nerešenom stanju na jedan krajnje trajan način. Nesavesni poslodavac morao je bar da razmišlja da li će tužba radnika doći u ruke retko savesnih sudija, koji su pritisnuti zakonskom odredbom gledali da suđenje ipak okončaju u propisanom roku ili bar isti ne probiju u značajnoj meri, te se radnik mogao bar nadati i koristiti ovaj rok kao moćno oružje apela na svest i savest sudija.

U ovim okolnostima kada se briše svaki vremenski reper za okončanje spora, kada se dosadašnja samovolja pravosudnog sistema i njegovih delova u brzini rešavanja istih praktično legalizuje i dovodi do nivoa apsolutne samovolje, radnici gube svaki oblik delotvorne pravne zaštite i sigurnosti. Put za masovna protivzakonita otpuštanja radnika oličeno u fingiranim stečajevima i navodnim tehnološkim viškovima potpuno je otvoren.

Doslovce, u ovom slučaju, kroz ovu odredbu, ništa mu više ne stoji na putu. Moram da kažem da, recimo u Nemačkoj, na koju se rado pozivamo, taj rok za rešavanje radnog spora je svega nekoliko nedelja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Dve minute. Zahvaljujem.

Reč ima ministar Aleksandar Vulin.
...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

| Ministar unutrašnjih poslova
Znate, ta odredba o trajanju od šest meseci dobra, plemenita i, nažalost, po praksi i po stavu sudija apsolutno neprimenljiva. Sada se ovde postavlja pitanje da li ćemo da zadržimo nešto što nema baš nikakvog utemeljenja u praksi i apsolutno se ne poštuje i pravićemo se da je to u stvari nekakva brana, a nije nažalost brana ničemu. To je kao kad kažete, ili kao kad kažemo da je društvena svojina najpravedniji oblik svojine. Jeste i ukinuli smo je zato što je tržišno neodrživa.

To ne menja činjenicu da je društvena svojina pravednija od svih drugih oblika svojine, kao što ni ovo ne menja činjenicu da bi bilo sjajno da se to dešava u šest meseci, ali nažalost ne dešava se nikada.

Pokušali smo da uradimo neke druge stvari, od uvođenja izvršne isprave, po kojoj su, kao što znate 95% svih radnih sporova, sporovi u oblasti naknade zarada, tu se ubrzava, pa smo, recimo, rok za pokretanje postupka smanjili sa 90 dana na 60 dana. Dakle, da se i to koliko god možemo maksimalno ubrza, ali ovo je samo da budemo pošteni. Taj rok od šest meseci, ma koliko dobro zamišljen i plemenito zamišljen, jednostavno nije bio moguć.

Postoje možda neki drugi mehanizmi o kojima ćemo, ja se nadam, jednog dana raspravljati u ovom parlamentu, a to je uvođenje sudova rada. To je Nemačka. Tamo postoji taj mehanizam i onda specijalizovani sudovi i to tako tamo funkcioniše. Ne samo tamo, naravno. Da li će to biti moguće, da li će biti spremnosti­? Ko zna. Evo, govorim ono zašta sam siguran da bi značajno smanjilo trajanje sporova u oblasti radnih odnosa i da bi to bilo to rešenje. Ostavimo to pred sobom, a ovo je moje obrazloženje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne)

Na član 89. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 89. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović i Goran Ćirić.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 93. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 94. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 95. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 95. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 96. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 96. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 97. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč?

Na član 107. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević i Enis Imamović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 109. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Miodrag Nikolić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Miodrag Nikolić

Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, poštovani ministre, izmenom člana 273. novčanom kaznom od 800 hiljada do dva miliona dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica, pa kaže – ako sa licem koje radi nije zaključio ugovor o radu itd, ako nije isplatio zaradu, ako nije isplatio zaradu u novcu itd. U interesu je 140 hiljada preduzetnika.

Mislim da je ova stavka povećanja sa 800 hiljada do milion, koliko je bilo ranije, na dva miliona kazne, to je zaista izuzetno velika kazna. Mislim da je suprotno od onoga što je cilj i Vlade i predsednika Vlade Republike Srbije da se poveća zaposlenost. Na ovaj način plašim se da će se ljudi zapošljavati, jer velika većina nema sredstava da plati pravnu službu, advokati su preskupi i na mislim da se na taj način neće postići cilj povećanja zaposlenosti. Plašim se, kao iskusan privrednik, da će doći do otpuštanja.

Predložio sam sa timom Pokreta za privredu i preporod Srbije, na čijem sam čelu kao predsednik i predsednik Unije poslodavaca, zvaničan, u skladu sa zakonom Vlade Republike Srbije… Duboko sam uveren da će treći ministar po redu poštovati zakon Vlade Republike Srbije i na taj način upisati legalno izabranog, na vanrednoj Skupštini, održanoj u Uniji poslodavaca Srbije, koji je najveći organ, a u skladu sa najvećim aktom, statutom i Zakonom o radu, odnosno Unije poslodavaca.

Predlažem da novčana kazna umesto 800 hiljada…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.

Gospodine Rističeviću, poslanička grupa više nema vremena.

Na član 117. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Marijan Rističević, Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić, Dejan Čapo, Vesna Martinović, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Goran Ćirić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Momo Čolaković, kao i Amandman Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.

Primili ste mišljenje Vlade o amandmanima, kao i izveštaje Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Narodni poslanici Vesna Marjanović i Goran Ćirić, 16. jula 2014. godine, pisanim putem, povukli su amandman koji su zajedno podneli na član 8. Predloga zakona.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman, sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.