Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Po ovom amandmanu konkretno pozivam predlagača da pogleda obrazloženje koje je dobio od Vlade.
Amandman sa ovim sadržajem jeste usvojen, tako da ovo ograničenje o kome smo upravo slušali jeste postalo sastavni deo zakona. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Tasovac.

Ivan Tasovac

Samo formulacija, može biti ponovo biran najviše još jednom.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
 Gospodine Pavićeviću, po kom osnovu?
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Imam pravo kao samostalni poslanik.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Po amandmanu, znači? Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Po amandmanu, naravno. Ja uvek pričam o tački dnevnog reda.
Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, nisam primetio i priznajem da je ova naša formulacija prihvaćena kroz zapravo unošenje u predlog zakona jednog drugog amandmana.
Žao mi je, potpuno sam usmeren na pokušaj da dobro argumentujem naše amandmane i veoma mi je drago da suštinski danas imamo prihvaćen i drugi amandman koji su predložili, između ostalih poslanika, i poslanici Nove stranke. To je u dosadašnjoj skupštinskoj praksi u ovom sazivu bio ne zabeležen slučaj i mislim da je
ovo veoma dobro. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Na član 14. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Aida Ćorović i Jovana Jovanović.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Dejan Čapo.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Dejan Čapo

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Hvala predsedavajući.
Samo bih se nadovezao na ovo što su moji prethodnici rekli. Amandman poslaničke grupe LSDV bio je u suštini isti, samo malo drugačije jezički formulisan. Mislim da smo uspeli svi zajedno da ipak utičemo da se ova stvar na ovaj način implementira kao zakonsko rešenje, da onemogućimo da bilo ko doživotno može da bude član Saveta regulatora i da ga ograničimo samo na dva mandata.
Dakle, smatram suštinski da je i ovaj naš amandman prihvaćen, iako je malo drugačiji jezički formulisan. Hvala puno.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Biljana Hasanović-Korać i Slobodan Homen.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje su prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac i Goran Ćirić.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Biljana Hasanović-Korać i Slobodan Homen.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Karavidić, dr Ninoslav Stojadinović i Goran Bogdanović.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Olena Papuga i Dejan Čapo.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 22. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Vesna Marjanović i Nataša Vučković.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Biljana Hasanović-Korać i Slobodan Homen.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Dejan Čapo.