Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Socijalistička partija Srbije
Član 27. samo da objasnim o čemu se radi. Tražim da nam se obezbede normalni uslovi rada. U potpunosti tek sada razumem bivšu koleginicu Jorgovanku Tabaković, koja se vrlo često žalila da joj ovde stalno duva kao da smo na Himalajima. Neću da me građani Srbije pogrešno shvate, ali pola kolega je ovde i prehlađeno i boli ih uvo i svi imamo probleme. Znači, neka neko preduzme neke mere, ovo nije humano, ako ste ikako u mogućnosti. Ako niste, u redu je. Mi ćemo izdržati, stoički, koliko smo u mogućnosti da radimo u ovakvim uslovima. Ovo nije humano. Govorim u ime mnogih kolega, koji nemaju hrabrosti da kažu. Molim vas, kao predsednika Skupštine, da preduzmete nešto. Stvarno nema smisla.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Biću iskrena, ne mogu da preduzmem ništa. U pojedinim delovima sale uopšte ne radi hlađenje, a mislim da građani Srbije ne bi dobro razumeli ovo. Ako vi mislite da sam neki deo Poslovnika, koji se odnosi na tehničke uslove rada, prekršila, vrlo rado ćemo glasati. Preporučujem kolegama, koji imaju problem da se premeste i da pređu u neke prednje delove sale. Ovde nema trunke vazduha, pa vodimo sednicu.
Hoćete li da glasamo o tome? (Ne.)
Zahvaljujem vam puno. Zaista ne mogu tu ništa da preduzmem.
Reč ima narodni poslanik Riza Halimi, po amandmanu.

Riza Halimi

SDA Sandžaka – PDD
Znači, naš amandman na član 8. stav 1. tačka 1) je otprilike iste sadržine kao i amandman koji je podnela druga poslanička grupa. Iste je prirode, a tiče se ove razlike u formulaciji, kada su u pitanju standardi, poštovanje jezičkih i govornih standarda. Kada su u pitanju standardi na jeziku manjina, oni su ograničeni prostorno, a kaže se na području na kome se program emituje ili u odgovarajućoj srazmeri, količinski.
U načelu sam govorio o ovoj problematici. Kvalitet se ili poštuje ili se sprovodi ili ne sprovodi. Kada su u pitanju jezici manjina, ne možeš ga ograničiti na prostoru i u količini. To nema smisla.
Pošto mi nismo dobili u vašem izveštaj odgovor, ali pretpostavljam da je isti odgovor kao kod amandmana naših kolega. Mislim da je korišćena reč „celishodnije“, da je rešenje u zakonu „celishodnije“. Stvarno ne vidim šta je tu celishodnije.
Kad je njihov govor u pitanju, standardi ne mogu u potpunosti da se sprovode i da se poštuju, nego po meni veštački se izraz iz Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, gde se kaže da u opštinama gde manjine čine većinu i gde su svojim statutima predvideli službenu upotrebu, tada mogu koristiti i jezik i pismo. Ali, ja ne vidim zašto se to izjednačava kad je u pitanju govorni standard. To mi je apsolutno nejasno, i na osnovu tog odgovora koji ste dali je još nejasnije.
Apsolutno nije jasno zašto je to celishodnije ili svrsishodnije.
U tački 6. predložili smo, ono što sam već prethodno govorio o problemu koji se očekuje nakon ovih korenitih promena u medijskim zakonima, da će se ozbiljno ugroziti informisanje na jeziku manjina i da je po svemu sudeći ono što je sigurnije i zato je država rezervisala, sačuvala pravo da ima svoj javni servis, onda zašto se to ne obezbeđuje i za informisanje na jeziku manjina van Vojvodine?
Sad govorim o prostoru van Vojvodine, jer je ipak praksa u ovoj godini drugačija. Ako već postoji taj javni servis za Vojvodinu, a u drugim delovima ne postoji, onda zašto bar redakcijama za informisanje na jeziku manjina ne predvideti da se obezbedi ozbiljnije i kvalitetnije informisanje. Stvarno mi je nejasno zašto je to odbijeno. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Olena Papuga.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Hvala predsednice.

Mi smo takođe amandmanom reagovali na ovu rečenicu – u odgovarajućoj razmeri nacionalne manjine na područjima na kojima se program emituje.

Jednostavno upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina regulisana je posebnim zakonom, te su reči u odgovarajućoj srazmeri adekvatne, a nije ni određeno koja je to srazmera i kako se to utvrđuje.

Ja bih vas ministre pitala, Liga socijaldemokrata Vojvodine je dala 11 amandmana, na sedam amandmana ste nam odgovorili rečju – celishodan, i ovde ste odgovorili – celishodan. Znači, jednom rečenicom od 11 amandmana u sedam ste nam odgovorili da je to celishodnije ili da je zakonom određeno celishodnije.

Sada objasnite u ovom amandmanu - amandman se ne prihvata, jer je rešenje sadržano u Predlogu zakona celishodnije. Sedam puta ste nam tako odgovorili.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Ivan Tasovac. Izvolite ministre.

Ivan Tasovac

Moram da vam odgovorim na pitanje.
Otkriću vam jednu tajnu. Dakle, ministar ne odgovara lično na svih 268 amandmana, a reč celishodnije znači da jednostavno smatramo da je već našim predlogom ovog člana u potpunosti regulisano to pitanje dovoljno jasno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sabina Dazdarević, Enis Imanović, Riza Halimi i Šaip Kamberi.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Riza Halimi.

Riza Halimi

SDA Sandžaka – PDD
Hvala, gospođo predsednice.
Ovde je sad po meni u pitanju Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama, koji je po meni neopravdano dat upravo u odgovoru Vlade i Odbora da se naš amandman ne prihvata zato što je rešenje ponuđeno Predlogom zakona i u duhu je zakona.
Postavljam pitanje – u stavu 1. član 9. se kaže – javni medijski servis dužan je da u programima koristi srpski jezik, ćirilično pismo i znakovni jezik kao oblik komunikacije gluvih i nagluvih osoba. Nigde nema jezika i pisama nacionalnih manjina. Verovatno ima stručnjaka iz ove oblasti. Molim vas, objasnite mi, šta ima veze sa Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisama, gde apsolutno nisu spomenuti jezici i pisma nacionalnih manjina?
Ako smatrate da stav 2. daje odgovor na moje pitanje, mislim da apsolutno nije ozbiljno, jer se tu samo indirektno, ne decidno citira zakon. Kaže – upotreba srpskog jezika nije obavezna u programu namenjenom pripadnicima nacionalnih manjina, ali se ovi programi mogu titlovati na srpskom jeziku.
Ako vam ovo znači sprovođenje Ustava i zakona, stvarno bi hteo da od stručnjaka čujem da li to stoji. Tvrdo sam ubeđen da apsolutno nije ispoštovan ni Ustav ni zakon.
Titlovanje zavisi od ekonomičnosti, zavisi od interesovanja, ako je nešto stvarno interesantno od programa na jezicima manjina, može, što da ne, da se titluje i da svi naši građani mogu i na svom jeziku to da prate.
Ali, naravno takvog interesovanja nema uvek. Međutim, titlovanje i na osnovu te formulacije kojom ste indirektno stavlja do znanja da će biti programa na jeziku manjina ne sprovodi se direktno Ustav i Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Čikiriz. Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz.