Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Dobro. Suština ovog amandmana sa tekstom – briše se, je u tome da se isključi taksa za plaćanje TV pretplate kao način finansiranja javnih servisa.
Evo i ministra.
Zašto to tražimo?
Ne samo što je bilo predizborno obećanje, nego i zbog razloga celishodnosti, što je danas popularna reč. Mislim da je potpuno nepotrebno da se uvodi jedan novi porez, a taksa je porez, jedna vrsta poreza, na nešto što sa obrazloženjem da to garantuje nezavisnost javnih servisa.
To ne garantuje nezavisnost javnih servisa. Pravosuđe se finansira iz budžeta direktno, pa to ne znači da nije nezavisno, ili ako nije nezavisno, teško da je finansiranje razlog za nedostatak nezavisnosti.
Prema tome, imali smo duge vremenske periode u modernoj srpskoj istoriji, kada su se javni servisi finansirali direktno iz budžeta. Pominjem, ponovo, 2001. godina, 2004. godina, bez bilo kakvog uticaja ili sa vrlo malim uticajem, uvek ima nekog uticaja vlasti na nezavisnost tih medija i svi se slažemo oko toga da je to bilo neko zlatno vreme nezavisnosti javnih servisa.
Drugi izvori finansiranja, a pre svega, finansiranje iz budžeta je sasvim dovoljno da dođemo do toga da finansije budu dovoljne.
Drugo, taksa koja je 50 evra godišnje, puta 3,3 miliona strujomera. To je 165 miliona evra. Ja sam se konsultovao sa ljudima koji to znaju, da je za finansiranje oba javna servisa dovoljno manje od 80 miliona.
Šta će onda onih 85 još? Imam još 10 amandmana na tu temu, pa ću dalju argumentaciju da nastavim na tu temu. Mislim da nema razloga da ulazimo u tu zamku da je to nekakav običaj EU, tačno je da tamo postoji i taksa kao rešenje, ali postoje i države gde nje nema.
Vlast je odgovorna za to da mediji budu nezavisni.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Isteklo vam je i onih par sekundi, dok sam ja još malo pričala.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Mislite za ovaj amandman?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Dve minute i plus 15 sekundi koje ste imali i to je to.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Isteklo za ovaj amandman?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Apsolutno, sve smo se razumeli. Znam da imate.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Inače, izuzetno cenim ljude koji kažu da su tokom akcije „Sablja“, da je to bio zlatni period našeg novinarstva. To su svi novinari osetili na svojoj koži, posebno oni koji su na pravdi Boga u zatvoru bili.
Da mi nešto kažemo građanima. Taj produkt pretplate koji je bi do sada, nije izmislila SNS, izmišljao je neko ranije. Vidimo dokle je doveo građane taj sam RTS da ljudi to nisu želeli da plaćaju.
Dragi građani, mi nemamo razloga nikoga ovde da obmanjujemo. Postoje tri načina, vezano za RTS. Jedan je bio ova pretplata, vidimo da to nije išlo najbolje.
Drugi način je taksa koja se uvodi.
Treća stvar je da ugasite RTS, odnosno imate još nešto, da to pređe na budžet, a treća je da ugasite RTS i da nemamo nikakav javni servis.
Mislim da nikome nije u interesu, prosto bi to bilo nenormalno da neko gasi javni servis i da nemamo jedan takav medij.
Imamo dve solucije, ili će biti neka vrsta pretplate, tj. taksa koja se predviđa i koja ne može više da bude, a dobro je što ste to definisali zakonom od 500 dinara ili da to bude na budžetu? To ne može, zato što se država povlači iz svih medija.
Prema tome, mora da se pronađe neki modus kako da se RTS finansira. Ono što je meni strašno, to je način kako je do sada funkcionisao RTS u eri ove pretplate koju ste vi bili uvodili, doveo do gneva ljudi, pa čak možete da pročitate i po društvenim mrežama, nažalost, da su ljudi došli do toga da traže da RTS čak bude ukinut.
Ja to nikada ne bih mogao da prihvatim, a vašim brisanjem ovoga što tražite da se briše, vi tražite da se RTS ukine, jer nema drugog načina, kako mislite da je finansirate? Kako mislite da joj obezbedite nezavisnost?
Kažite onda otvoreno građanima da želite da ukinete RTS, a ja mislim da to nije u interesu celokupnog društva, pa i samog naroda.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Za reč se javio narodni poslanik Zoran Živković.
Po kom osnovu?
(Zoran Živković, sa mesta: Replika)
Mislim da niste pomenuti, za repliku, ali izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Naravno da je besmisleno optuživati bilo koga da želi da ugasi javni servis, RTS i RTV. Naravno da i u ovom članu je pored takse, predviđena su još četiri izvora finansiranja, prema tome nije ugroženo.
Ponavljam, RTS je postojao i 2001. do 2004. godine. Vi ste pomenuli „Sablju“, ja sam ponosan na tu akciju i ja vam obećavam da će se to ponoviti, možda to neću raditi ja, voleo bih da to mogu, ali će se stvoriti…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Živkoviću, molim vas da poštujete dostojanstvo Narodne skupštine.
Reč ima narodni poslanik Saša Mirković. Izvolite.