Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Red je da se građanima Srbije objasni da oni u svakoj varijanti plaćaju RTS, čak i sada kada bude na budžetu ovih godinu i po dana, jer i budžet se puni od poreskih obveznika i to je opet na neki način, građanin izdvaja i plaća RTS.
Samo pozivam sve one koji se sada zalažu da to može da ostane i dalje na državnom budžetu, pa onda kažite da ste protiv preporuka EU. Oni nam preporučuju da država mora da se povuče iz medija i mi smo to usvojili, između ostalog, zato smo i pohvaljeni.
Prema tome, ako ne želite taksu, a vidimo da je sa pretplatom jako loše išlo, taksa je inače obavezujuća pa prosto morate to da platite, kažite onda građanima da ne želite RTS i da želite da ga ugasite ili vi smislite neki, ne znam kakav sistem da RTS opstane ali ovo je jedan jedini sistem, ili da bude na državnom budžetu ili da postoji neka vrsta pretplate, odnosno taksa ili jednostavno da ugasite RTS.
Verujem da nikome nije u interesu da ugasi RTS. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala gospodine Đukanoviću.
Za reč se javio dr Vladimir Pavićević po osnovu amandmana, imate četiri minuta.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Poštovani narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovani ministre, želeo bih samo da intervenišem na ovo što je sada rekao gospodin Đukanović.
Molim vas, ni jedan od nas dvojice bilo čime, a naravno u vezi sa našim amandmanom na član 37, ni u jednom trenutku nije rekao da se zalaže za to da Javni servis ne postoji, da RTS ne postoji.
Vrlo dobro nas je razumeo i ministar, jer je ministar ovde malo pre rekao da mu je veoma drago da u ovoj Skupštini, ako sam ja to dobro razumeo, postoji apsolutna saglasnost da RTS treba da postoji.
Poštovani predsedavajući, samo da se razume ovde, čak ako se ukine taksa za Medijski javni servis na osnovu prethodnog člana 36. imamo druge izvore finansiranja. U tački dva lepo piše – iz sredstava budžeta. Prema tome, ništa se ne menja u RTS osim što smo protiv takse i smatramo da finansijska nezavisnost javnog servisa neće biti garantovana taksom.
Suprotno tome, naše iskustvo sa pretplatom je takvo da ukoliko građani primete da se, na primer, taj javni servis nalazi u rukama vlasti, što je bio slučaj za sve vreme dok je postojala pretplata, prosto će građani da reaguju i oni će da kažu – nećemo da plaćamo.
Gospodo, zato mi kažemo, odgovornost za nezavisnost i samostalnost javnog servisa pre svega zavisi od toga na koji način Vlada tretira Javni servis i mi tražimo pozivajući se na iskustvo iz perioda od 2001. do 2004. godine, gde isto kao i ovde, postojala su sredstva iz budžeta, da tu praksu pokušamo još jednom da ponovimo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Pavićeviću.
Za reč se javio narodni poslanik Saša Mirković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Saša Mirković

Samostalni poslanici
Ne bih se složio sa nekim kolegama u sali da treba to posmatrati na ovakav način kao što je kolega ispred mene govorio iz jednog prostog razloga - RTS u prethodnih nekoliko meseci, od kada je novi menadžment došao na RTS, ima pre svega mnogo novih emisija, drugačiji je program, počeli su da proizvode dosta samostalnog programa.
Druga stvar, nemojte da zaboravite da mi ovde po ceo dan sedimo i da pričamo u Skupštini, a da RTS to emituje. To je televizija koja na svaki način treba i građanima Srbije i državi Srbiji. Prema tome, treba pomoći na svaki mogući način i ne treba ubeđivati da ne treba taksa. Treba taksa. Da li je mogao da se nađe neki način da se to kablo-operaterima reši, to je već druga priča.
Verovatno je ministarstvo, kada je sagledalo, u pravu što se tiče podele plaćanja, da ne može da se razgraničava da jedni građani plaćaju kabl, a da drugi građani plaćaju etar. Samo iz tog razloga treba podržati Ministarstvo što se tiče ovog zadnjeg zakona o ovom medijskom setu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Zarad istine prema građanima zašto sam ja pomislio da vi možda želite da se RTS ugasi? Inače, meni je drago da se vi ovako deklarativno zalažete, ali vi ste predložili amandmanom da se član 37. briše, a u članu 37. je definisano kako se finansira osnovna delatnost RTS i tražili ste da se to obriše, a niste ponudili nikakvu alternativu.
Sada ovde čujem od vas da možda želite da se nastavi neko budžetsko finansiranje. Pa, to je prvi prigovor od svih kolega novinara i raznih udruženja da će se time narušiti nezavisnost rada RTS, ako bi nastavila država Srbija da finansira tu televiziju iz budžeta.
Prema tome, budite onda iskreni, kažite da ste tražili da se ovo obriše, a niste ponudili ni jednu jedinu alternativu i zato sam ja pomislio da vi zaista možda želite da se javni servis ugasi.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mene neke diskusije od mojih kolega jako fasciniraju. Često su imali običaj da kažu – pa, nije počeo svet od kada je SNS došla na vlast. Slažem se, Srbija postoji mnogo duže nego vlast SNS.
Način finansiranja javnog servisa jeste presudna stvar da on bude nezavistan, da ne zavisi od budžeta Republike Srbije. To svi mi znamo, ali nemojte, ko Boga vas molim, više period 2001-2004 da ističite kao najveće tekovine demokratske revolucije, zato što je baš u tom periodu bio ukinut čak i prenos sednica Skupštine Srbije. Jeste, iako neki odmahuju glavom, ukinut je od marta meseca 2003. godine do septembra i konačnog pada te Vlade 2003. godine.
Izmislili ste tada da zbog vanrednog stanja treba ukinuti, a vanredno stanje je prošlo 1. maja. Sednice su bile sve do septembra, a nije bilo prenosa. Da li su to tekovine demokratske revolucije? Da li je li to nezavisnost medija? A obezbeđivala su se sredstva iz budžeta, u tome i jeste problem.
Mogao je tada svako da naređuje javnom servisu da radi, ko je bio u vlasti, kod koga su bile poluge, da ima finansije, da radi šta on hoće. Sada ovim zakonom konačno i ta priča se skida. Ne može više.
Mogu predstavnici opozicije, predstavnici bivšeg režima da se trude, ja nemam ništa protiv za svaku njihovu konstruktivnu diskusiju, pažljivo sam slušao, ali hajde da malo pogledamo realno. Srbija nikada u svojoj istoriji nije imala bolji set medijskih zakona nego danas na ovoj sednici Skupštine i sutra to treba da izglasamo, ukoliko, naravno, bude dovoljno poslanika koji će da podrže ovaj zakon.
Svi delovi i međunarodne javnosti koji se bave time i domaće javnosti čiji nečiji lični interes nije ugrožen ovim zakonom kažu da je ovo najbolji set zakona.
Molim vas da se vratimo na diskusiju i da govorimo ono što je stvarno bilo u prošlosti, gde smo stekli iskustva i mi, ali i vi kako ne treba da se radi i šta su to loši zakoni i da priznamo jedanput da neko u ovoj Vladi bolje radi nego neka prethodna vlada, mnogo bolje, mnogo efikasnije, mnogo brže, mnogo iskrenije i mnogo više u interesu građana Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.
Za reč se javio ministar u Vladi Ivan Tasovac. Izvolite.