Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Saša Mirković

Samostalni poslanici
Siguran sam da treba pružiti priliku ovom zakonu, a treba pružiti i priliku Javnom servisu sa novim menadžmentom koji funkcioniše u veoma otežanim uslovima i treba im pomoći u ovom trenutku, pre svega, zbog broja ljudi koji rade u samom Javnom servisu i u RTV tako da apsolutno podržavam ministarstvo što nije prihvatilo ovaj amandman. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Za reč se javio po amandmanu Vladimir Đukanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Ima jedna narodna poslovica - čega se pametan stidi, dalje ne bi da je citiram, ali ako se neko ponosi onim što se tada zbivalo, a povezaću, naravno, odmah to sa ovim amandmanom, a tada se zbivalo da su novinari morali da idu da referišu šta će da pišu. Bukvalno su morali da idu da referišu i da dolaze na brifinge da im se kaže šta će da napišu, a oni koji nisu bili dovoljno poslušni obično im se gasio mediji ili bi recimo bili uhapšeni.
Imate primer kolege iz Kragujevca koji je bio 20 i nešto dana na pravdi Boga u zatvoru i nikad mu nije došla optužnica, ali vi ako želite da ponovite period kada ko zna koliko je ljudi bilo uhapšeno, a posle ste olakšali građane Republike Srbije što ste im iz džepa izvukli pare da morate tim ljudima tamo naknadu štete da platite, ne daj Bože da se to više ikada ponovi i Bogu hvala da vi nikada nećete biti na vlasti. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Đukanoviću.
Gospodine Živkoviću, po kom osnovu?
(Zoran Živković, s mesta: Replika.)
Nemate pravo na repliku.
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Članom 37. se predviđa uvođenje takse, razrada te teme sa visinom od 500 dinara, rekao sam da ako imamo saznanje da je 3,3 miliona brojila u Srbiji, da je to 165 miliona evra na godišnjem nivou, ako se uzme u obzir da će recimo 25% vlasnika brojila da dobije neke olakšice iz nekih razloga, da je to 25% manje i dalje ostaje 125 miliona evra, a malopre sam pričao sa ljudima koji znaju tu oblast, koji su mi rekli da je za javne servise potrebno 80 miliona.
Moje pitanje je u ovom slučaju - gde je tih 20? Zašto moramo da otimamo od građana stalno za neke takse? Kažemo - ukidamo pretplatu, uvodimo taksu. Smanjujemo nezaposlenost, a u stvari povećavamo broj ljudi na birou. Pričamo o tome da otvaramo sve tajne, a ugovore držimo u sefovima.
To su stvari koje su nepotrebne za ovaj zakon. Mi smo naravno, nas obojica, poslanika Nove stranke u ovom parlamentu smo dali svoj doprinos poboljšanju zakona i ja se zahvaljujem ministru što je prihvatio amandman koji su podneli još neki poslanici i nas dvojica zajedno. To je dokaz da mi ne želimo da pravimo bilo kakvu opstrukciju, nego upravo to da poboljšamo ovaj zakon, ne uvođenjem takse, nego finansiranjem iz budžeta tako što se odredi 80 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti ili kako se već pravi Zakon o budžetu, 60 za ili 62 za RTS, 18 za Vojvodinu, to je ista garancija finansijske stabilnosti kao i pretplata koja se vezuje.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem, gospodine Živkoviću.
Reč ima ministar u Vladi, Ivan Tasovac. Izvolite.

Ivan Tasovac

Evo, ovde može da se stvori jedan nesporazum, a zato što vi bazirate vašu računicu na cifri od pet stotina dinara, a zakon je vrlo precizno ograničio da je to limit, to je maksimalna cifra kolika može da bude taksa.
Tokom prelaznog ovog perioda kada se finansira iz budžeta tokom godinu i po dana, biće optimizovani troškovi i tačno kolike su potrebe i RTS i RTV i onda će se znati koliki će biti iznos takse, ali ono što je meni drago, to je da ovde u parlamentu postoji potpuni konsenzus o neophodnosti postojanja javnih servisa.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine ministre.
Za reč se javio narodni poslanik Saša Mirković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Saša Mirković

Samostalni poslanici
Samo sam hteo jednu informaciju, da HRT recimo, ima budžet od 200 miliona evra godišnje, tako da nije tačan podatak da ima radio televizija sa mnogo manjim brojem radnika, nego što ima RTS.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Mirkoviću.
Za reč se javio narodni poslanik Vladimir Đukanović. Izvolite.